Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0173/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0173/2008

Debates :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Balsojumi :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0286

Pieņemtie teksti
PDF 274kWORD 44k
Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs - Strasbūra
Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010. gads) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0797),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 137. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0469/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A6-0173/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   pieņem zināšanai pievienoto Komisijas paziņojumu;

3.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010. gads)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1098/2008/EK.)


Komisijas deklarācija

Komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi veicināt un atbalstīt plašu visu līme'u dalību darbībās, kas saistītas ar Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010), lai praktiski nodrošinātu šā gada pozitīvo un ilgstošo ietekmi.

Saska'ā ar lēmumu par Eiropas gadu Komisija sagatavos kopējās pamatnostādnes stratēAiskajā pamatdokumentā (SPD), kurā noteiks galvenās prioritātes Eiropas gada darbību īstenošanai, tostarp minimuma standartus attiecībā uz dalību valstu struktūrās un darbībās. (sk. lēmuma pielikuma II da_as 2. punktu).

SPD ir adresēts valsts īstenošanas struktūrām, kas ir atbildīgas par Eiropas gada valsts programmas sagatavošanu un to atseviš?o darbību atlasi, kurām prasīs Kopienas finansējumu, kā arī citiem dalībniekiem.

Šajā saistībā Komisija uzsvērs to, ka ir svarīgi veicināt visu NVO, tostarp mazo un vidējo uz'ēmumu, piek@uvi. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku piek@uvi, valsts īstenošanas struktūras var nolemt nepieprasīt līdzfinansējumu un atseviš?as darbības finansēt pilnībā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika