Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2183(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0137/2008

Внесени текстове :

A6-0137/2008

Разисквания :

PV 16/06/2008 - 27
CRE 16/06/2008 - 27

Гласувания :

PV 17/06/2008 - 7.27
CRE 17/06/2008 - 7.27
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0289

Приети текстове
PDF 407kWORD 99k
Вторник, 17 юни 2008 г. - Страсбург
Развитие на Западна Африка на експлоатацията на някои биологични природни ресурси
P6_TA(2008)0289A6-0137/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. относно последователността на политиките за развитие и въздействието върху развитието на Западна Африка на експлоатацията на някои биологични природни ресурси от страна на ЕС (2007/2183(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 178 от Договора за създаване на Европейската общност,

–   като взе предвид Съвместната декларация от 2005 г. на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно политиката на Европейския съюз за развитие: "Европейския консенсус"(1),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(2) и изменено със Споразумението за изменение на Споразумението за партньорство, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г.(3),

–   като взе предвид Съвместната стратегия ЕС-Африка,

–   като взе предвид първия двугодишен доклад на Комисията, озаглавен "Доклад на ЕС относно последователността на политиките за развитие" (COM(2007)0545), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC (2007) 1202),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 21 и 22 декември 2004 г., 24 май 2005 г., 10 март 2006 г., 11 април 2006 г., 17 октомври 2006 г., 5 декември 2006 г., 15 декември 2006 г. и 19-20 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно последователността на политиките за развитие (ППР), работна програма за 2006-2007 г. (SEC(2006)0335),

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г.,

–   като взе предвид Консенсуса от Монтерей относно финансирането за развитие от 22 март 2002 г.,

–   като взе предвид оценъчното проучване относно "Институциите на ЕС и държавите-членки: механизми за насърчаване на последователността на политиките за развитие", публикувано през май 2007 г., проведено от Европейския център за управление на политиката за развитие (ECDPM), PARTICIP GmbH (ООД) и Института за международно икономическо сътрудничество,

–   като взе предвид програмата за последователност на ЕС на фондацията "Еверт Вермеер" и на Конфедерацията на европейските НПО за подкрепа и развитие,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Създаване на Световен алианс за борба с изменението на климата между Европейския съюз и най-уязвимите от климатичните промени развиващи се бедни страни" (СОМ(2007)0540),

–   като взе предвид резултатите от XIII-то заседание на Конференцията на страните (COP13) по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (UNFCCC) и срещата на страните по Протокола от Киото, проведена в Бали, Индонезия, от 3 до 14 декември 2007 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 22 май 2007 г. относно преустановяване на намаляването на биологично разнообразие до 2010 г.(4),

–   като взе предвид предложението на Комисията за план за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство (FLEGT) от 21 май 2003 г. (COM (2003) 0251), подкрепено от заключенията на Съвета на министрите на земеделието и рибното стопанство от 13 октомври 2003 г., и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност(5),

–   като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2005 г. относно ускоряване на прилагането на плана за действие на ЕС относно FLEGT(6),

–   като взе предвид заключенията на Съвета на министрите на околната среда от 20 февруари 2007 г. относно целите на ЕС за по-нататъшното развитие на международните действия по отношение на климата след 2012 г., в които се "подчертава, че са необходими конкретни политики и действия, за да се спрат и променят тенденциите по отношение на емисиите от въглероден двуокис вследствие на обезлесяване в развиващите се страни в рамките на следващите две до три десетилетия",

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Интегрирана рамка за споразумения за партньорство с трети държави в областта на рибарството" от 23 декември 2002 г. (COM (2002)0637),

–   като взе предвид Кодекса за поведение за отговорен риболов на Организацията по прехрана и земеделие (ФAO) от 1995 г. и международния план за действие на ФАО за управление на риболовния капацитет от 1999 г.,

–   като взе предвид проучването на ФАО, осъществено през 2005 г. от John Kurien, със заглавие "Отговорна търговия с риба и продоволствена сигурност",

–   като взе предвид проучването, извършено за Европейския парламент, от 16 юли 2007 г. относно "Последователност на политиките за развитие и последиците от политиките на ЕС в областта на рибарството върху развитието на Западна Африка",

–   като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2001 г. относно рибарството и намаляването на бедността(7),

–   като взе предвид проучването на Juliette Hallaire от септември 2007 г., озаглавено "Незаконната емиграция от бреговете на Сенегал до Европейския съюз", публикувано от Международната организация по миграция,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие и становището на Комисията по рибно стопанство (A6-0137/2008),

А.   като има предвид, че Декларацията на хилядолетието на ООН призовава всички държави да гарантират последователност на политиките за развитие;

Б.   като има предвид, че ЕС се е ангажирал в голяма степен с гарантирането на ППР, в съответствие с разпоредбите на член 178 от Договора за създаване на Европейската общност, който гласи, че Общността взема предвид целите на политиката на Общността, в областта на сътрудничеството за развитие, в политиките, които осъществява и които има вероятност да засегнат развиващи се страни;

В.   като има предвид, че параграф 35 от гореспоменатия Европейски консенсус относно развитието гласи, че "ЕС изцяло се е ангажирал да предприема действия за насърчаване на последователността на политиките за развитие в множество области", и че "е важно политиките, които не са свързани с развитието, да подпомагат усилията на развиващите се страни за осъществяване на ЦХР";

Г.   като има предвид, че в гореспоменатия двугодишен доклад на Комисията относно ППР се констатира, наред с другото, че:

   - концепцията за ППР все още не е включена в достатъчна степен в процесите на вземане на решения,
   - въпреки своите усилия ЕС все още е на ранен етап от развитието на ефективна концепция за ППР,
   - основната пречка пред повишаването на последователността на политиките са политическите приоритети и конфликтите на интереси сред държавите-членки и между развиващите се страни,
   - все още липсват осведоменост и познания относно ППР, както и необходимостта да се гарантира непрекъсната политическа ангажираност на високо равнище,
   - предвид факта, че рибното стопанство е важен стопански отрасъл в крайбрежните страни, то може да има важна роля за гарантиране на продоволствена сигурност,

Д.   като има предвид, че заключенията на Съвета от 24 май 2005 г. съдържат ангажимента за повишаване на последователността на политиките на ЕС за развитие, по-специално в дванадесет приоритетни политически области, в това число търговията, рибното стопанство, околната среда, изменението на климата, миграцията и заетостта;

Е.   като има предвид, че двата най-важни биологични природни ресурса, експлоатирани от Европейския съюз в Западна Африка, са риба и дървен материал, като според ГД "Търговия" на Комисията повече от 80% от рибата и дървения материал, изнасяни от Икономическата общност на западноафриканските страни (ECOWAS), са предназначени за ЕС;

Ж.   като има предвид, че ООН определя Западна Африка като най-западния регион на Африка, включващ следните 16 страни: Бенин, Буркина Фасо, Кабо Верде, Бряг на слоновата кост, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того (което ще рече Икономическата общност на западноафриканските страни плюс Мавритания)(8), и като има предвид, освен това, че Камерун често се разглежда като част от Западна Африка;

Последователност на политиките за развитие (ППР)

1.  Приветства засиленото внимание и обвързване с ППР от страна на Комисията, Съвета и държавите-членки, както това беше демонстрирано чрез 12 поети ангажимента по отношение на ППР, изготвянето на двугодишните доклади и няколко други нови механизми;

2.  Подчертава значението на последователността на политиките като част от приноса на Европейския съюз за постигане на Целите на хилядолетието за развитие;

3.  Подчертава факта, че политическата воля и ангажиментът за вземане под внимание на интересите на развиващите се страни във всички области на политиката, които ги засягат, са от съществено значение за постигането на по-голяма последователност на политиките;

4.  Насочва вниманието към сериозната взаимовръзка между политиките на ЕС за развитие и в областта на рибното стопанство, и между политиките за развитие и търговия с дървен материал, като подчертава, че мерките, предприети от ЕС в областта на рибното стопанство и дървения материал, имат силно въздействие върху устойчивото местно развитие;

5.  Припомня, че по време на споменатата по-горе Конференция на ООН за изменението на климата (СОР 13) бе признат значителният принос на изсичането на горите за емисиите на парникови газове и следователно за изменението на климата, като се подчерта нуждата от подкрепяне на развиващите се страни в техните усилия в посока към опазване и устойчиво управление на горите им; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки за предоставяне на съществена финансова помощ на международните инициативи за опазването, дълготрайното използване и управление на горите в развиващите се страни, и по-специално за подпомагане на африканските страни;

Дървен материал

6.  Изразява загриженост относно факта, че изсичането на тропическите гори е една от движещите сили на изменението на климата, като то причинява ежегодно около 20% от всички емисии на парникови газове в резултат на човешка дейност и унищожава прехраната на милиони местни и коренни общности;

7.  Изразява загриженост, че евтиният внос на нелегален дървен материал и горски продукти, заедно с неспазването на основни социални и екологични стандарти от някои предприятия от промишления сектор, дестабилизира международните пазари и ограничава приходите от данъци на страните-производителки;

8.  Изразява загриженост, че съгласно данните на Организацията по храни и земеделие към ООН по-малко от 7% от горските площи в света притежават екомаркировка и по-малко от 5% от тропическите гори се управляват по устойчив начин;

9.  Приветства факта, че в Западна Африка Комисията се е ангажирала с воденето на официални преговори с Гана и Камерун и с провеждането на предварителни разговори с Либерия, с оглед подписването на Доброволни споразумения за партньорство за упражняване на контрол върху законността на продуктите от дървен материал, изнасяни директно за Европейския съюз;

10.  Подчертава, че всички схеми за опазване на горите, включително Инструментът за партньорство за намаляване на въглеродните емисии чрез опазване на горите (FCPF) и Планът за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство (FLEGT), трябва да гарантират традиционните и обичайни права на коренното население и местните общности да използват своите гори в съответствие с Декларацията на ООН относно правата на коренното население;

11.  Призовава Комисията да откликне положително на исканията за финансиране на инициативи за устойчиво управление на горите в рамките на програмите за помощи и стратегически документи по страни;

12.  Призовава Комисията да представи съобщение, определящо подхода на ЕС, участието и помощта за настоящите и бъдещите механизми за финансиране за насърчаване опазването на горите и намаляване на емисиите вследствие на обезлесяването, включително съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата/Протокола от Киото и Инструмента за партньорство за намаляване на въглеродните емисии чрез опазване на горите; това съобщение следва да очертае ангажимента на ЕС за предоставяне на средства, с които да се помогне на развиващите се страни да опазват своите гори, за финансиране на защитени горски райони и за насърчаване създаването на икономически алтернативи на унищожаването на горите;

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да ускорят прилагането на гореспоменатия План за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство (FLEGT) и на регламента, насочен към борба с незаконното изсичане и свързаната с него търговия и към увеличаване на потреблението на произведени по устойчиви методи дървени изделия, както и да увеличат значително броя на страните-партньори;

14.  По-специално призовава Комисията в рамките на настоящия законодателен период да представи всеобхватно законодателно предложение, което да възпрепятства пускането на пазара на дървен материал и на изделия от дървен материал с незаконен произход и добит по унищожаващ средата начин;

15.  Настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да ускорят приемането и прилагането на екологосъобразна политика за обществени поръчки на равнище на ЕС, национално и местно равнище, която благоприятства закупуването на дървени изделия с екомаркировка, особено на сертифицираните според стандарта на Съвета по стопанисване на горите;

Риба

16.  Подчертава високото равнище на зависимост на страните в Западна Африка от рибарството като източник на заетост, продоволствена сигурност, протеини, държавни приходи и чужда валута, както това се илюстрира от настоящо разглеждане на казус, публикуван от Международната организация по миграция, в който се изказва становището, че една от най-важните причини за миграцията от Сенегал е упадъкът на местната рибарска промишленост;

17.  Отбелязва със задоволство и насърчава осъществения напредък в тази област, но продължава да е загрижен по отношение на бавните темпове и уклончивостта, с която някои страни от региона участват в опазването на техните собствени ресурси; изразява съжалението си за това, че все още, въпреки полаганите от ЕС усилия в рамките на споразуменията за партньорство, устойчивостта на биологичните природни ресурси, сред които са и рибните запаси, и ползите от устойчивата експлоатация не само че не представляват приоритет за гореспоменатите страни, но и често са подчинени на други политически и икономически интереси;

18.  Следователно настоятелно приканва Комисията да разгледа въпроса и да разясни връзката между нивата на миграция на имигрантите от страните в Западна Африка към ЕС и сериозния спад в наличните рибни запаси в крайбрежните води на Западна Африка;

19.  Призовава Комисията и правителствата на страните от Западна Африка да обуздаят незаконния риболов и да проследяват и контролират наличните рибни запаси с цел слагане край на сериозния спад на наличните рибни запаси в моретата на Западна Африка;

20.  Счита, че рибните ресурси в Западна Африка представляват значителен потенциал за местното развитие и принос към продоволствената сигурност; отбелязва със загриженост, че в съответствие с последните научни оценки, извършени от Комитета по риболова в източноцентралната част на Атлантическия океан през 2006 г., голяма част от наличните рибни запаси в Западна Африка са свръхексплоатирани и поне един от тях е застрашен от изчезване;

21.  Счита, че оценката на степента на последователност между политиката за развитие на Общността и нейната политика в областта на рибното стопанство включва много аспекти, надхвърлящи двустранните споразумения за партньорство в областта на рибарството с редица трети държави в Западна Африка; също толкова важни са политиките на Общността по отношение на:

   - проследяването, контрола и надзора на крайбрежните води на Западна Африка и приноса на ЕС за борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;
   - подкрепата за научните изследвания, свързани с наличните рибни запаси и структурата на екосистемата;
   - износа и смяната на флага на плавателни съдове на ЕС, пътуващи за Западна Африка;
   - фитосанитарните стандарти за вноса на риба и други нетарифни пречки пред търговията;
   - пазарната политика на ЕС и вида и количеството риба, внасяна от Западна Африка;

22.  В светлината на все още недоговореното изцяло и неподписано Споразумение за икономическо партньорство (СИП) с страните от Западна Африка, изисква от Комисията да продължи да действа в съответствие с програмата относно последователността на политиките за развитие, когато води преговори за сключване на споразумения за дървен материал и риба като част от процеса по Споразумението за икономическо партньорство;

23.  Отново призовава Комисията да действа в посока към постигане на крайната цел на Споразуменията за икономическо партньорство, която е осъществяване на напредък в регионалната интеграция и укрепване на икономическата позиция на страните от АКТБ, като в този контекст подчертава по-специално позицията на страните от Западна Африка;

24.  Счита, че политиката на Европейския съюз в областта на рибарството, включително в неговите отношения със Западна Африка, трябва да спазва горепосочения Кодекс на ФАО за поведение за отговорен риболов от 1995 г.;

25.  Отбелязва със задоволство, че седем страни от Западна Африка са подписали споразумения в областта на рибарството с ЕС, в съответствие с новия модел на споразуменията за партньорство, в които освен първоначалната цел за защита на интересите на флота на ЕС са включени клаузи, посредством които третата държава трябва да създаде планове, гарантиращи устойчива експлоатация на нейните рибни ресурси;

26.  Счита, че предишното насочване на риболовния капацитет в регион, който има сравнително слаби системи за управление на риболова и недостатъчни средства за наблюдение и контрол на дейностите на риболовните кораби, е допринесло за проблематичното състояние на рибните ресурси в региона; поради това приветства прекратяването през 2005 г. на субсидии за прехвърляне на риболовен капацитет от ЕС към Западна Африка;

27.  Отбелязва, че когато ЕС намали своите дейности във водите на Западна Африка, тяхното място може да бъде заето от флоти на други страни, които може да не спазват същите принципи на устойчивост;

28.  Смята, че по отношение на рибните ресурси, по-специално, е необходимо приоритетно да се подпомогнат следните аспекти:

   периодичното оценяване на рибните ресурси чрез провеждани с океанографски кораби изследвания, в които участват изследователи от ЕС и изследователи от съответната трета държава, за проучване на наличните рибни ресурси във всяка една от изключителните икономически зони на страните, с които са подписани споразумения за партньорство в областта на рибарството;
   подобряването на наземната инфраструктура – както на пристанищната, така и на инфраструктурата свързаната със снабдяването с хранителни припаси и транспорта, с цел улесняване влизането както на кораби от ЕС, така и на кораби от други страни за ремонт, разтоварване, прехвърляне на товари и т.н., което ще донесе допълнителни ползи за третите държави;
   привеждането в съответствие на хигиенно-санитарните норми, тъй като в по-голямата част от тези страни съществуват сериозни недостатъци в тази област, което в някои случаи дори им пречи да се възползват от преференциалния достъп до пазара на ЕС, с който изнасяните от тях стоки могат да разполагат;
   службите за контрол и наблюдение, тъй като тези страни не разполагат с необходимите технически и човешки ресурси за извършване на тези дейности, чрез създаване на центрове за контрол, подготовка на инспектори или придобиване на патрулни кораби и въздухоплавателни средства;
   създаването на правна рамка, която да гарантира защитата на настоящите и потенциалните инвестиции на ЕС, произтичащи главно от създаването на смесени предприятия, които понастоящем се сблъскват с множество пречки пред инвестирането в съответната трета държава, основно поради загубата на контрол върху предприятията и правната несигурност в почти всички страни от региона;
   въвеждането на планове за устойчиво управление на риболова, които ще регулират дейностите на местните сектори, като се ограничи общоприетата, но биологично неустойчива практика на свободния достъп;

29.  Призовава ЕС да прекъсне връзката между нивото на плащанията за споразумения и нивото на риболовните възможности, предоставяни в замяна, което може да представлява демотивиращ фактор за третата държава да ограничи достъпа, когато запасите са изчерпани, или да доведе до бързо и съществено намаляване на приходите за правителството на третата държава;

30.  Призовава ЕС да проведе следните действия, за да направи риболовните дейности в Западна Африка устойчиви и съгласувани с политиката за развитие на Общността, независимо дали те се провеждат съгласно условията на споразумение за партньорство или съобразно частно споразумение:

   - извършване на надеждна оценка на наличието на съответните рибни запаси преди започване на риболовните дейности и на редовни интервали след това;
   - ако рибните запаси в Африка са изчерпани, предприемане на първи стъпки за намаляване на количеството уловена риба от кораби на ЕС и други чуждестранни кораби;
   - създаване на дългосрочни програми за извършване на научни оценки на състоянието и тенденциите в количествата на рибните запаси и тяхната връзка с околната среда, както и отражението на риболова върху тях; също така подпомагане на възможностите за научноизследователска дейност в Западна Африка,
   - изготвяне на точни, надеждни и своевременни публични доклади относно улова и дейностите на корабите на ЕС, извършвани в трети държави;
   - предоставяне на помощи за развитието на референтни лаборатории, които да им позволят по-лесно да изпълняват фитосанитарните изисквания за износ в Европейския съюз;
   - създаване, съвместно с партньорите на ЕС в Западна Африка, на програма за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, включваща план за регионално наблюдение в съответствие със споразумението, сключено с Комисията за опазване на Индийския океан; както и подпомагане капацитета на Западна Африка за ефективен контрол и наблюдение на риболовните дейности, осъществявани както от национални, така и от чуждестранни кораби;
   - консултации с местните общности относно условията на споразуменията;
   - предприемане на мерки за гарантиране, че местните рибари и флоти имат приоритетен достъп до рибните запаси;
   - съставяне на дългосрочни програми, които да увеличават добавената стойност за местната преработвателна промишленост, като се даде възможност за местно обработване на рибата, уловена по тези места, преди да бъде изнесена за ЕС;
   - реформиране и приспособяване на наличната система от правила за произход, за да бъдат отразени местните обстоятелства и действителност;

31.  Признава, че макар финансовото участие по споразуменията в областта на рибарството да се е превърнало в съществена част от общия бюджет на някои трети държави, към което трябва да се прибавят инвестициите на собствениците на плавателни съдове и сътрудничеството, включително финансово, предоставяно от държавите-членки, което се осъществява на базата на двустранни отношения, сътрудничеството в подкрепа на устойчивото развитие не може да произтича единствено от общата политика в областта на рибарството, а трябва да се обвърже с останалите политики на Общността, особено с политиката за сътрудничество за развитие, с цел постигане на политически и обществено-икономически условия, позволяващи на тези държави да пренасочват административни и финансови ресурси, за да могат изцяло и устойчиво да се възползват от потенциала, който предлагат техните биологични природни ресурси;

32.  Настоятелно призовава за по-добра координация между Комисията и държавите-членки в техните проекти за сътрудничество за развитие, включително при определяне на приоритетите и целите;

33.  Изразява съжаление, че поръчаната от Комисията Оценка на въздействието върху устойчивото развитие на споразуменията за икономическо партньорство между ЕС и страните от АКТБ от май 2007 г. не проучва сектора на горското стопанство, а засяга единствено въпроси, свързани с рибното стопанство;

34.  Изисква от Комисията да:

   - провежда по принцип все по-подробни оценки на въздействието върху устойчивото развитие,
   - включва по-задълбочено въпроси, свързани с ППР, в оценките на въздействието върху устойчивото развитие,
   - поръча две оценки на въздействието върху устойчивото развитие за Споразумението за икономическо партньорство със Западна Африка, като се съсредоточи вниманието по-специално върху ППР в сектора на рибарството и в сектора на дърводобива, в това число оценка на въздействието върху местните и коренните общности,

35.  Заключава, че процесът, свързан с правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство (FLEGT), и реформираните споразумения за партньорство в областта на рибарството, сключвани по новия модел от 2003 г. насам, представляват важни изходни точки за благоприятни за развитието политики; въпреки това подчертава, че политиките на ЕС в областта на рибарството и дървения материал, що се отнася до Западна Африка, трябва да се разширят и укрепят, за да се даде възможност за създаване на истинска последователност на политиките за развитие;

o
o   o

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, правителствата и парламентите на държавите-членки, секретариатите на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Икономическата общност на западноафриканските страни, Африканския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Подрегионалната комисия по рибно стопанство и Комитета по риболова в източноцентралната част на Атлантическия океан, на правителствата на всички страни от Икономическата общност на западноафриканските страни, както и на Мавритания и Камерун.

(1) OВ C 46, 24.2.2006 г., стp. 1.
(2) OВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3. Споразумение, последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите на АКТБ-ЕО (ОВ L 247, 9.9.2006 г., стp. 22).
(3) OВ L 209, 11.8.2005 г., стp. 27.
(4) ОВ С 102 Е, 24.4.2008 г., стр. 117.
(5) ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.
(6) ОВ С 157 Е, 6.7.2006 г., стр. 482.
(7) OВ C 112 Е, 9.5.2002 г., стp. 353.
(8) Регионът на ООН включва също така остров Света Елена, британска отвъдморска територия в южния Атлантически океан, която не е обхваната от настоящата резолюция.

Правна информация - Политика за поверителност