Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/2183(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0137/2008

Testi mressqa :

A6-0137/2008

Dibattiti :

PV 16/06/2008 - 27
CRE 16/06/2008 - 27

Votazzjonijiet :

PV 17/06/2008 - 7.27
CRE 17/06/2008 - 7.27
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0289

Testi adottati
PDF 346kWORD 96k
It-Tlieta, 17 ta' Ġunju 2008 - Strasburgu
Il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp u l-effetti li qiegħda tħalli l-esplojtazzjoni mill-UE ta" ċerti riżorsi bijoloġiċi naturali fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent
P6_TA(2008)0289A6-0137/2008

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp u l-effetti li qiegħda tħalli l-esplojtazzjoni mill-UE ta" ċerti riżorsi bijoloġiċi naturali fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent (2007/2183(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 178 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni Konġunta ta' l-2005 tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-Politika ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-Iżvilupp:"Il-Kunsens Ewropew"(1),

–   wara li kkunsidra l-Ftehima ta' sħubija bejn il-membri tal-Gruppi ta' l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn banda waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000(2), kif emendat bil-ftehim li jemenda l-Ftehima ta' Sħubija ffirmata fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005(3),

–   wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta bejn l-UE u l-Afrika,

–   wara li kkunsidra l-ewwel rapport tal-Kummissjoni li joħroġ kull sentejn "Rapport ta" l-UE dwar il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp" (COM(2007)0545), u l-Karta tax-Xogħol ta" l-Istaff tal-Kummissjoni li takkumpanjah (SEC(2007)1202),

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 u t-22 ta" Diċembru 2004, ta" l-24 ta" Mejju 2005, ta" l-10 ta" Marzu 2006, tal-11 ta" April 2006, tas-17 ta" Ottubru 2006, tal-5 ta" Diċembru 2006, tal-15 ta" Diċembru 2006, tad-19 u ta" l-20 ta" Novembru 2007,

–   wara li kkunsidra l-Karta tax-Xogħol ta" l-Istaff tal-Kummissjoni dwar il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp (PCD), Programm ta" Ħidma 2006-2007 (SEC(2006)0335,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta" Settembru 2000,

–   wara li kkunsidra l-Kunsens ta" Monterrey dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp tat-22 ta" Marzu 2002,

–   wara li kkunsidra l-istudju ta" evalwazzjoni dwar "Il-Mekkaniżmi ta" l-Istituzzjonijiet u ta" l-Istati Membri ta" l-UE għall-Promozzjoni ta" Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp" ippubblikat f" Mejju 2007 li sar miċ-Ċentru Ewropew għall-Immanniġġar tal-Politika dwar l-Iżvilupp, PARTICIP GmbH, u l-Istitut Complutense ta" l-Istudji Internazzjonali,

–   wara li kkunsidra l-Programm ta" Koerenza ta" l-UE tal-Fondazzjoni Evert Vermeer u tal-Confederazzjoni Ewropea ta' NGOs għall-għajnuna u l-iżvilupp,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Il-Bini ta" Alleanza Globali għall-Bidla fil-Klima bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi fqar li qegħdin jiżviluppaw li huma l-iktar vulnerabbli għall-bidla fil-klima" (COM(2007)0540),

–   wara li kkunsidra r-riżultat tat-13-il sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet Involuti (COP13) fil-Konvenzjoni ta" Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) u l-laqgħa tal-partijiet involuti fil-Protokoll ta" Kyoto li saret f'Bali, l-Indoneżja mit-3 sa l-14 ta" Diċembru 2007,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta" Mejju 2007 dwar il-waqfien tat-telf tal-bijodiversità sa l-2010(4),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal pjan ta" azzjoni ta" l-UE dwar l-Infurzar tal-Liġi, it-Tmexxija u l-Kummerċ tal-Foresti (FLEGT) tal-21 ta" Mejju 2003 (COM (2003) 0251), li kienet approvata mill-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Biedja u s-Sajd tat-13 ta" Ottubru 2003, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 ta" l-20 ta" Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta" skema ta" liċenzji FLEGT għall-importazzjonijiet ta" l-injam fil-Komunità Ewropea(5),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta" Lulju 2005 dwar il-fatt li titħaffef l-implimentazzjoni tal-pjan ta" azzjoni FLEGT ta" l-UE(6),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta" l-Ambjent ta" l-20 ta" Frar 2007 dwar l-għanijiet ta" l-UE sabiex tkompli tiġi żviluppata s-sistema tal-klima internazzjonali wara l-2012, li "tenfasizza li huma meħtieġa politiki u azzjonijiet konkreti sabiex jitwaqqfu u jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-dijossidu karboniku li jitnisslu mit-tneħħija tal-foresti f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fi ħdan l-għoxrin jew it-tletin sena li ġejjin",

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Qafas Integrat għal Ftehimiet ta" Sħubija b'rabta ma" l-Industrija tas-Sajd ma" Pajjiżi Terzi" tat-23 ta' Diċembru 2002 (COM(2002)0637),

–   wara li kkunsidra l-Kodiċi tal-Kondotta ta" l-Organizzazzjoni ta" l-Ikel u l-Argrikoltura (FAO) għal Industrija tas-Sajd Responsabbli ta" l-1995 u l-Pjan ta" Azzjoni Internazzjonali ta" l-FAO għall-Immaniġġjar tal-Kapaċità tas-Sajd ta" l-1999,

–   wara li kkunsidra l-istudju ta" l-FAO ta" l-2005 li sar minn John Kurien u li jġib l-isem ta" "Kummerċ Responsabbli tal-Ħut u Sigurtà ta" l-Ikel",

–   wara li kkunsidra l-istudju tas-16 ta' Lulju 2007 li sar għall-Parlament Ewropew dwar "Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp u l-Effetti tal-Politiki ta" l-UE dwar l-Industrija tas-Sajd fuq l-Iżvilupp fl-Afrika tal-Punent",

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta" Ottubru 2001 dwar l-Industrija tas-Sajd u t-Tnaqqis tal-Faqar(7),

–   wara li kkunsidra l-istudju "L´émigration irrégulière vers l´Union européenne au départ des côtes sénégalaises" li sar minn Juliette Hallaire f'Settembru 2007, u li ġie ppubblikat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta" l-Emigrazzjoni,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0137/2008),

A.   billi d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tistieden lill-Istati kollha sabiex tkun żgurata l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp,

B.   billi l-UE hija impenjata sewwa li tiżgura l-PCD f'konformità ma" l-Artikolu 178 tat-Trattat KE, li jistipula li "l-Komunità għandha tqis il-miri tal-politika Komunitarja fl-isfera tal-koperazzjoni fl-iżvilupp f'kull politika li timplimenta u li tista' taffettwa lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw",

C.   billi l-paragrafu 35 tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp imsemmi hawn fuq jistipula li "l-UE hija marbuta b'mod sħiħ li tieħu miżuri sabiex tavvanza l-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp f'għadd ta" oqsma", u li "huwa importanti li politiki li m'humiex marbutin ma" l-iżvilupp jgħinu fl-iżvilupp ta" l-isforzi tal-pajjiżi sabiex jiksbu l-MDGs (l-Għanijiet ta" Żvilupp tal-Millennju)",

D.   billi r-rapport tal-Kummissjoni dwar il-fondi tal-PCD li joħroġ kull sentejn, imsemmi hawn fuq, sab, fost affarijiet oħra, li:

   - il-kunċett tal-PCD għadu ma ġiex integrat biżżejjed fil-proċessi ta" teħid ta" deċiżjonijiet,
   - l-UE – minkejja l-isforzi li tagħmel – xorta waħda għadha fi stadju bikri ta" l-iżvilupp ta" kunċett effettiv tal-PCD,
   - l-ostaklu ewlieni għal koerenza msaħħa tal-politika huma l-prijoritajiet politiċi u l-konflitti ta' interess fost l-Istati Membri u bejn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw,
   - għad hemm nuqqas ta" kuxjenza u għarfien dwar il-PCD u ħtieġa li jkun żgurat impenn politiku kontinwu ta" livell għoli,
   - minħabba li l-industrija tas-sajd hija settur ekonomiku importanti fil-pajjiżi bil-kosta, din jista" jkollha rwol importanti sabiex tiżgura s-sigurtà ta" l-ikel,

E.   billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta'l-24 ta' Mejju 2005 jikkomprendu l-impenn li tiġi mtejba il-PCD ta' l-UE, b'mod partikulari fi tnax-il qasam politiku prijoritarju, inklużi l-kummerċ, is-sajd, l-ambjent, il-bidla fil-klima, il-migrazzjoni u l-impjieg,

F.   billi l-iktar żewġ riżorsi bijoloġiċi naturali importanti li jiġu esplojtjati mill-UE fl-Afrika tal-Punent huma l-ħut u l-injam minħabba li, skond id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kummerċ, iktar minn 80% tal-ħut u ta" l-injam li jiġu esportati mill-ECOWAS (il-Komunità Ekonomika ta" l-Istati ta" l-Afrika tal-Puntent), jiġu esportati lejn l-UE,

G.   billi n-NU tiddefinixxi l-Afrika tal-Punent bħala r-reġjun l-aktar fil-punent ta" l-Afrika u li jikkomprendi s-16-il pajjiż li ġej: il-Benin, il-Burkina Faso, il-Kap Verde, il-Kosta ta" l-Avorju, il-Gambja, il-Gana, il-Ginea, il-Ginea-Bissaw, il-Liberja, il-Mali, il-Mawritanja, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal, Sierra Leone, it-Togo (jiġifieri il-Komunità Ekonomika ta' l-Istati Afrikani tal-Punent (ECOWAS) u l-Mawritanja),(8) u billi, barra minn hekk, il-Kamerun spiss jitqies bħala parti mill-Afrika tal-Punent,

Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp (PCD)

1.  Jilqa" b'sodisfazzjon l-attenzjoni u l-impenn miżjudin b'rabta mal-PCD mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Istati Membri, kif jidher mit-12-il impenn tal-PCD, mir-rapportar li jsir kull sentejn u minn bosta mekkaniżmi oħrajn ġodda;

2.  Jisħaq l-importanza tal-koerenza politika bħala waħda mill-kontribuzzjonijiet ta" l-UE għat-twettiq ta" l-Għanijiet tal-Millenju għall-Iżvilupp;

3.  Jenfasizza l-fatt li r-rieda u l-impenn politiku li jiġu meqjusa l-interessi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-oqsma tal-politika kollha li jistgħu jaffettwawhom hija kruċjali sabiex tinkiseb koerenza tal-politika aħjar;

4.  Jiġbed l-attenzjoni għall-interkonnessjonijiet b'saħħithom li hemm bejn il-politiki ta" l-UE għall-iżvilupp u s-sajd u l-politiki għall-iżvilupp u n-negozju ta" l-injam, u jisħaq li miżuri li jittieħdu fl-oqsma tal-politika tas-sajd u ta" l-injam fl-UE għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp sostenibbli lokali;

5.  Ifakkar li l-COP13, hawn fuq imsemmija, irrikonoxxiet il-kontribut sinifikanti tat-tneħħija tal-foresti fuq l-emissjonijiet totali ta" gassijiet b'effett ta" serra u għalhekk għall-bidla fil-klima, u enfasizzat il-ħtieġa li pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu appoġġjati fl-isforzi tagħhom għall-preservazzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti tagħhom; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri sabiex jikkontribwixxu finanzjarjament b'mod sostanzjali lejn inizzjattivi internazzjonali għall-preservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-immaniġġjar tal-foresti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod partikulari fl-appoġġ għall-pajjiżi Afrikani;

L-injam

6.  Huwa mħasseb dwar il-fatt li t-tneħħija tal-foresti tropikali hija waħda mill-kawżi li tqanqal il-bidla fil-klima, hija responsabbli minn madwar 20 % ta" l-emissjonijiet totali ta" gassijiet b'effett ta" serra kkawżati mill-bnedmin fis-sena, u qiegħda teqred il-mod ta" għajxien ta" miljuni ta" komunitajiet lokali u indiġeni;

7.  Huwa mħasseb li importazzjonijiet irħas ta' injam u ta' prodotti forestali illegali, flimkien man-nuqqas ta' konformità minn xi parteċipanti fl-industrija bi standards soċjali u ambjentali bażiċi, jiddistabilizza s-swieq internazzjonali u jnaqqas id-dħul mit-taxxi tal-pajjiżi produtturi;

8.  Huwa mħasseb li, skond id-dejta tall-FAO, inqas minn 7% taz-zona globali forestali hija ekotikkettata u li inqas minn 5% tal-foresti tropikali huma ġestiti b'mod sostenibbli;

9.  Jilqa' bi pjaċir il-fatt li fl-Afrika tal-Punent, il-Kummissjoni hija impenjata f'negozjati uffiċċjali mal-Gana u mal-Kamerun u f'diskussjonijiet preliminari mal-Liberja, bl-għan li jiġu ffirmati Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja (Voluntary Partnership Agreements - VPA) sabiex tiġi kkontrollata l-legalità tal-prodotti ta" l-injam esportati direttament lejn l-Unjoni Ewropea;

10.  Jenfasizza li l-iskemi kollha tal-preservazzjoni tal-foresti, inkluża l-Faċilità ta" Sħubija għall-Karbonju fil-Foresti (FCPF) u l-FLEGT, iridu jħarsu d-drittijiet tradizzjonali u tad-drawwa tal-komunitajiet indiġeni u lokali fl-użu tal-foresti tagħhom bi qbil mad-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex twieġeb b'mod favorevoli għal talbiet għall-finanzjament ta" inizjattivi sostenibbli għall-immaniġġjar ta" foresti fil-qafas ta" programmar ta" l-għajnuna u ta" Karti Strateġiċi Nazzjonali;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta komunikazzjoni li tiddetermina l-approċċ, l-involviment u l-appoġġ ta" l-UE għal mekkaniżmi ta" finanzjament kurrenti u tal-ġejjieni għall-promozzjoni tal-protezzjoni tal-foresti u għat-tnaqqis ta" l-emissjonijiet li jitnisslu mit-tneħħija tal-foresti, inkluż skond il-UNFCCC (il-Konvenzjoni ta" Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima)/il-Protokoll ta" Kyoto u l-FCPF; din il-komunikazzjoni għandha tagħti tifsira ġenerika ta" l-impenn ta" l-UE li tipprovdi fondi sabiex tgħin lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jipproteġu l-foresti tagħhom, jiffinanzjaw żoni ta" foresti protetti u jippromwovu alternattivi ekonomiċi għall-qerda tal-foresti;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri ta" l-UE sabiex iħaffu l-implimentazzjoni tal-pjan ta" azzjoni ta" l-UE u tar-Regolament ta" l-UE, immirati lejn il-fatt li jingħeleb il-qtugħ tas-siġar b'mod illegali u l-kummerċ relatat miegħu u lejn it-tisħiħ tal-konsum ta" prodotti sostenibbli ta" l-injam li jiġu manifatturati u lejn iż-żieda sinifikanti ta" l-għadd ta" pajjiżi msieħba;

14.  B'mod partikolari, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipproponi matul dan il-perjodu legiżlattiv, proposta leġiżlattiva komprensiva li tipprevieni t-tqegħid fis-suq ta" l-injam u ta" prodotti ta" l-injam li jitnisslu minn sorsi illegali u distruttivi;

15.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri ta" l-UE u lill-Kummissjoni sabiex iħeffu l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta" politika ta" ksib pubbliku ambjentali f'livell ta' l-UE, nazzjonali u lokali, li tiffavorixxi x-xiri ta" prodotti ta" l-injam bl-ekotikketta, l-iktar dawk ċertifikati skond l-istandard tal-Kunsill Dispensier tal-Foresti (Forest Stewardship Council);

Il-ħut

16.  Jenfasizza l-livell għoli ta" dipendenza tal-pajjiżi fl-Afrika tal-Punent fuq l-industrija tas-sajd bħala sors ta" impjieg, ta" sigurtà ta" l-ikel, ta" proteini, ta" dħul tal-gvern u ta" kambju barrani li ntwera minn studju tal-każ kurrenti li ġie ppubblikat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta" l-Emigrazzjoni (IOM) filwaqt li jissuġġerixxi li waħda mill-iktar kawżi importanti ta" l-emigrazzjoni mis-Senegal hija t-tnaqqis ta" l-industriji tas-sajd lokali;

17.  Josserva b'sodisfazzjon, u jinkoraġġixxi, il-progress li sar f'dan il-qasam, iżda jkompli juri t-tħassib tiegħu dwar il-pass kajman u n-nuqqas ta" ħerqa ta' xi pajjiż taz-zona fir-rigward tal-ħarsien tar-riżorsi tagħhom stess; jiddispjaċih li minkejja l-isforzi li għamlet l-UE fil-qafas tal-ftehimiet ta' sħubija, is-sostenibilità tar-riżorsi bijoloġiċi naturali, inklużi dawk tas-sajd, u l-benefiċċji ta" esplojtazzjoni sostenibbli mhux talli għadhom humiex prijorità għall-pajjiżi msemmija, iżda li sikwit jibqgħu subordinati għal interessi politiċi u ekonomiċi oħra;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, sabiex tinvestiga l-kwistjoni u r-rabta ċara bejn il-livelli ta" migrazzjoni ta" immigranti mill-pajjiżi ta" l-Afrika tal-Punent lejn l-UE u t-tnaqqis kbir ta" stokkijiet ta" ħut "il barra mill-kosti ta" l-Afrika tal-Punent;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-pajjiżi ta" l-Afrika tal-Punent sabiex irażżnu s-sajd illegali, u sabiex jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-istokkijet tal-ħut biex b'hekk jitwaqqaf it-tnaqqis qawwi fl-istokkijiet tal-ħut fl-ibħra ta' l-Afrika tal-Punent;

20.  Jikkunsidra li r-riżorsi ta" l-industrija tas-sajd fl-Afrika tal-Punent jirrappreżentaw potenzjal sinifikanti għall-iżvilupp lokali u kontribuzzjoni għas-sigurtà ta" l-ikel; josserva bi tħassib li skond l-evalwazzjonijiet xjentifiċi l-aktar riċenti mill-Kumitat tas-Sajd fl-Atlantiku għal-Lvant Ċentrali (Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic - CECAF) mill-2006, ħafna mill-istokkijiet fl-Afrika tal-Punent huma sfruttati b'mod eċċessiv u mill-inqas wieħed minnhom huwa fil-periklu ta" estinzjoni;

21.  Jikkunsidra li evalwazzjoni tal-firxa ta" koerenza bejn il-politika ta" żvilupp tal-Komunità u l-politika tagħha ta" l-industrija tas-sajd tinvolvi bosta aspetti lilhinn mill-ftehimiet bilaterali ta" sħubija b'rabta ma" l-industrija tas-sajd li ġew iffirmati flimkien ma" bosta pajjiżi terzi fl-Afrika tal-Punent; il-politiki tal-Kommunità huma importanti b'mod indaqs fir-rigward ta:

   - l-immonitorjar, il-kontroll u s-sorveljanza ta" l-ilmijiet barra mill-Afrika tal-Punent u l-kontribuzzjonijiet ta" l-UE għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat;
   - appoġġ għar-riċerka xjentifika dwar l-istokkijiet tal-ħut u l-istruttura ta" l-ekosistema;
   - l-esportazzjoni u t-tibdil fil-bandiera ta" bastimenti ta" l-UE lejn l-Afrika tal-Punent;
   - l-istandards fitosanitarji għall-importazzjoni tal-ħut u ostakli oħra għall-kummerċ mhux tat-tariffi;
   - il-politika tas-suq ta" l-UE u t-tip u l-kwantità ta" ħut impurtat mill-Afrika tal-Punent;

22.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex, fid-dawl tal-Ftehima ta" Sħubija Ekonomika (Economic Partnership Agreement - EPA) mal-pajjiżi ta" l-Afrika tal-Punent, li għadu ma ntlaħaqx ftehim sħiħ dwarha u li għadha mhix iffirmata, sabiex tkompli skond l-aġenda tal-PCD meta tinnegozja ftehimiet għall-injam u għall-ħut bħala parti mill-proċess ta" l-EPA;

23.  Iħeġġeġ għal darb'oħra lill-Kummissjoni sabiex taġixxi fuq l-għan aħħari ta" l-EPAs, li hu li titmexxa 'l quddiem l-integrazzjoni reġjonali u tissaħħaħ il-pożizzjoni ekonomika tal-pajjiżi ACP, u f'dan il-kuntest jenfasizza b'mod partikulari l-pożizzjoni tal-pajjiżi ta" l-Afrika tal-Punent;

24.  Iqis li l-politika tas-sajd ta" l-UE, inklużi r-relazzjonijiet tagħha ma" l-Afrika tal-Punent, għandha tirrispetta l-Kodiċi tal-Kondotta fuq imsemmi ta" l-Organizzazzjoni ta" l-Ikel u l-Argrikoltura (FAO) għal Industrija tas-Sajd Responsabbli ta" l-1995;

25.  Juri s-sodisfazzjon tiegħu li seba" pajjiżi ta" l-Afrika tal-Punent iffirmaw Ftehimiet ta" Sajd ma" l-UE skond il-formula l-ġdida tal-Ftehimiet ta" Assoċjazzjoni, li fihom barra mill-objettiv inizjali ta" ħarsien ta" l-interessi tal-flotta ta' l-UE, ġew inklużi klawżoli li permezz tagħhom il-pajjiż terz għandu joħloq pjanijiet sabiex jiggarantixxi esplojtazzjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd tiegħu;

26.  Jikkunsidra li l-influss ta" l-imgħoddi tal-kapaċità tas-sajd f'reġjun li għandu sistemi komparattivament dgħajfa għall-immaniġġjar ta" l-industrija tas-sajd u mezzi insuffiċjenti sabiex jistħarreġ u jikkontrolla l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd, ikkontribwixxa għall-istejtus problematiku tar-riżorsi ta" l-industrija tas-sajd fir-reġjun; u, għaldaqstant, jilqa" b'sodisfazzjon it-tmiem fl-2005 tas-sussidji għat-trasferiment tal-kapaċitajiet tas-sajd mill-UE għall-Afrika tal-Punent;

27.  Jinnota li meta l-UE tnaqqas l-attivitajiet tagħha fl-ibħra ta" l-Afrika tal-Punent, posthom jista" jittieħed minn flotot minn pajjiżi oħrajn, li jista" jkun li ma jirrispettawx l-istess prinċipji ta" sostenibiltà;

28.  Jifhem li, b'mod partikulari fil-qasam tar-riżorsi tas-sajd, jeħtieġ jissaħħu, b'mod prijoritarju, l-aspetti li ġejjin:

   l-evalwazzjoni perjodika tar-riżorsi tas-sajd permezz ta" kampanji ta" riċerka magħmula minn bastimenti oċeanografiċi, minn riċerkaturi mill-UE u dawk tal-pajjiż terz konċernat, tar-riżorsi tas-sajd disponibbli f'kull waħda miż-żoni ekonomiċi esklussivi tal-pajjiżi li magħhom diġà hemm Ftehimiet tas-Sajd;
   it-titjib ta" l-infrastrutturi fuq l-art, kemm dawk portwarji kif ukoll dawk ta" forniment u tat-trasport, bil-għan li jiffaċilitaw id-dħul tal-bastimenti ta' l-UE kif ukoll ta" dawk ta" pajjiżi oħra għal tiswijiet, żbarkar, trasbord, eċċ., li joħloq qligħ addizzjonali lill-pajjiżi terzi;
   l-adattament tan-normi ta" l-iġjene u l-indafa, minħabba li l-parti l-kbira ta" dwar il-pajjiżi għandhom nuqqasijiet kbar f'dan il-qasam. li f'xi każi jżommhom milli jgawdu mill-aċċess preferenzjali li jista" jkollhom l-esportazzjonijiet tagħhom lejn is-suq ta' l-UE;
   is-servizzi ta" kontroll u ta" superviżjoni, minħabba li dawn il-pajjiżi m'għandhomx ir-riżorsi tekniċi u umani meħtieġa sabiex jagħmlu dan, billi jinħolqu ċentri ta" kontroll, taħriġ ta" l-ispetturi jew l-akkwist ta" bastimenti ta' sorveljanza u mezzi ta' l-ajru;
   il-ħolqien ta" qafas ġuridiku li jiggarantixxi l-ħarsien ta" l-investimenti attwali u potenzjali ta' l-UE derivati b'mod ewlieni mill-ħolqien ta" Kumpaniji Mħallta, li bħalissa jsibu wisq x'iwaqqafhom milli jinvestu fil-pajjiż terz ikkonċernat, minħabba, prinċipalment, it-telf ta" kontroll fuq l-impriżi u n-nuqqas ta" sigurtà ġuridika prattikament fil-pajjiżi kollha taz-zona;
   l-introduzzjoni ta" pjanijiet ta" mmaniġġjar tas-sajd li jirregolaw l-attivitajiet tas-setturi lokali, filwaqt li jillimitaw il-prattika ġenerali, u bijoloġikament insostenibbli, ta" l-aċċess ħieles;

29.  Jistieden lill-UE sabiex tissepara l-livell ta" ħlas għal ftehimiet mil-livell ta" opportunitajiet tas-sajd li jiġu konċessi kawża tagħhom, minħabba li dan jista" jirriżulta f'nuqqas ta" inċentiv għall-pajjiż terz sabiex inaqqas l-aċċess għall-istokkijiet meta dawn jonqsu jew jista" jwassal għal tnaqqis f'daqqa u sinifikanti fid-dħul għall-gvern tal-pajjiż terz;

30.  Jistieden lill-UE sabiex tattwa l-azzjonijiet li ġejjin biex l-attivitajiet tas-sajd fl-Afrika tal-Punent isiru sostenibbli u koerenti mal-politika ta" żvilupp tal-Komunità, kemm jekk jiġu attwati skond it-termini ta" ftehim ta" sħubija kif ukoll skond it-termini ta" ftehim privat:

   - issir evalwazzjoni ta" min wieħed joqgħod fuqha dwar l-abbundanza ta" stokkijiet tal-ħut rilevanti qabel ma jinbdew ħidmiet tas-sajd u f'intervalli regolari minn hemm "il quddiem;
   - f'każ li jonqsu l-istokkijiet tal-ħut ta" l-Afrika, bastimenti ta" l-UE u oħrajn barranin ikollhom jieħdu l-ewwel passi sabiex inaqqsu l-ammont ta" ħut li jinqabad;
   - jinħolqu programmi għal tul ta" żmien sabiex isiru evalwazzjonijiet xjentifiċi kemm ta" l-istejtus u tat-tendenzi fl-abbundanza ta" l-istokkijiet tal-ħut u tar-relazzjonijiet ekoloġiċi tagħhom, kif ukoll ta" l-impatt tas-sajd fuqhom; u appoġġ għall-kapaċitajiet ta' riċerka ta' l-Afrika tal-Punent;
   - jipprovdu rappurtaġġ pubbliku preċiż, ta" min wieħed joqgħod fuqu u fil-ħin dwar il-qabdiet u l-attivitajiet tal-bastimenti ta" l-UE li joperaw f'pajjiżi terzi;
   - tkun ipprovduta għajnuna għall-iżvilupp ta" laboratorji ta" referenza sabiex dawn ikunu jistgħu jissodisfaw b'mod iktar faċli r-rekwiżiti fitosanitarji għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea;
   - ikun stabbilit, flimkien ma" l-imsieħba ta" l-Unjoni Ewropea mill-Afrika tal-Punent, programm sabiex jingħeleb is-sajd illegali, li ma jiġix rapportat u li m'huwiex regolat inkluż pjan ta" sorveljanza reġjonali fuq l-istess binarji tal-ftehim li ġie konkluż mal-Kummissjoni ta" l-Oċean Indjan; u jkunu appoġġjati l-kapaċitajiet ta" l-Afrika tal-Punent għal kontroll u sorveljanza effettivi ta" l-attivitajiet tas-sajd kemm minn bastimenti nazzjonali kif ukoll minn bastimenti barranin;
   - jiġu kkonsultati l-komunitajiet lokali dwar it-termini tal-ftehimiet;
   - jittieħdu miżuri sabiex jiġi aċċertat li sajjieda u flotot lokali jkollhom aċċess prijoritarju għall-istokkijiet tal-ħut;
   - jiġu mwaqqfa programmi fuq medda twila ta" żmien li jkabbru l-valur miżjud għall-industriji ta' l-ipproċessar lokali billi jkun permess li ħut maqbud lokalment ikun ipproċessat lokalment u sussegwentament esportat lejn l-UE;
   - ir-riforma u l-aġġustament tas-sistema attwali tar-Regoli ta" l-Oriġini sabiex ikunu riflessi ċ-ċirkustanzi u r-realtajiet lokali;

31.  Jirrikonoxxi li, minkejja li l-kontribut finanzjarju tal-Ftehimiet tas-Sajd sar jammonta għal parti sostanzjali tal-baġits totali ta" xi pajjiżi terzi, li magħhom jiżdiedu l-investimenti tas-sidien tal-bastimenti u l-koperazzjoni, inkluża dik finanzjarja, ta" l-Istati Membri b'mod bilaterali, il-koperazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli ma tistax tiġi biss mill-Politika tas-Sajd Komuni, u li jeħtieġ tiġi assoċjata mal-bqija tal-politiki Komunitarji, b'mod partikulari dik tal-koperazzjoni għall-iżvilupp, sabiex jinkisbu kundizzjonijiet politiċi u soċjo-ekonomiċi li jippermettu lil dawn il-pajjiżi li jagħmlu sforzi amministrattivi u finanzjarji sabiex igawdu l-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi naturali tagħhom b'mod sħiħ u sostenibbli;

32.  Iħeġġeġ koordinazzjoni aħjar bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-proġetti tagħhom ta" koperazzjoni fl-iżvilupp, inkluż meta jistabbilixxu prijoritajiet u għanijiet;

33.  Jikkundanna l-fatt li l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt ta' Sostenibilità (Sustainability Impact Assessment - SIA) tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-ACP ta' Mejju 2007 li kienet inkarigata mill-Kummissjoni ma rnexxiliex tinvestiga s-setturi tal-forestrija u fil-fatt kemm biss tmiss fuq il-kwistjonijiet ta' l-industrija tas-sajd;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni biex

   - ġeneralment twettaq aktar u aktar Evalwazzjonijiet ta" l-Impatt ta" Sostenibilità (SIAs) dettaljati;
   - tintegra kwistjonijiet ta" PCD aktar fil-fond fl-SIAs;
   - tikkummissjona żewġ SIAs għall-EPA fl-Afrika tal-Punent li jagħtu attenzjoni speċjali lill-PCD fis-setturi tal-ħut u ta" l-injam, inkluż evalwazzjoni ta" l-impatt fuq il-komunitajiet lokali u indiġeni;

35.  Jikkonkludi li l-proċess ta" l-FLEGT u l-Ftehimiet riformati ta" Sħubija b'rabta ma" l-Industrija tas-Sajd tal-ġenerazzjoni l-ġdida, sa mill-2003 jippreżentaw punti ta" tluq importanti għal politiki favur l-iżvilupp; madankollu, jenfasizza l-fatt li l-politiki tas-sajd u ta" l-injam ta" l-UE f'dak li għandu x'jaqsam ma" l-Afrika tal-Punent jeħtieġ li jitwessgħu u jissaħħu sabiex ikun hemm PCD reali;

o
o   o

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri, lis-Segretarjati ta" l-AKP (l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku parteċipanti fil-Konvenzjoni ta" Lomé), lill-ECOWAS, lill-Unjoni Afrikana, lill-Organizzazzjoni tal-Koperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD), lill-Kummissjoni Sub-Reġjonali tas-Sajd u lill-Kumitat tas-Sajd fl-Atlantiku għal-Lvant Ċentrali, lill-gvernijiet tal-pajjiżi kollha ta" l-ECOWAS kif ukoll lill-Mawritanja u lill-Kamerun.

(1) ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
(2) ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3. Ftehim kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE (ĠU L 247, 9.9.2006, p.22).
(3) ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27.
(4) ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 117.
(5) ĠU L 347. 30.12.2005, p. 1.
(6) ĠU C 157E, 6.7.2006, p. 482.
(7) ĠU C 112 E, 9.5.2002, p. 353.
(8) Ir-reġjun tan-NU jinkludi wkoll il-gżira ta' Saint Helena, territorju Britanniku barra l-pajjiż fin-nofsinhar ta' l-Oċean Atlantiku, li mhijiex koperta b'din ir-riżoluzzjoni.

Avviż legali - Politika tal-privatezza