Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0339/2007

Texte depuse :

A6-0339/2007

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Voturi :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0293

Texte adoptate
PDF 362kWORD 71k
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe în şedere ilegală (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0391),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 63 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0266/2005),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizele Comisiei pentru afaceri externe şi al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0339/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 iunie 2008 în vederea adoptării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală
P6_TC1-COD(2005)0167

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2008/.../CE.)


ANEXĂ

Declaraţii pentru procesul verbal al Consiliului în momentul adoptării actului

(1)  Consiliul declară că punerea în aplicare a prezentei directive nu ar trebui folosită ca unic motiv de justificare a adoptării unor dispoziţii mai puţin favorabile pentru persoanele cărora li se aplică.

(2)  Comisia declară că reexaminarea SIS II (preconizată în temeiul clauzei de reexaminare de la articolul 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006), constituie o posibilitate de a propune obligaţia de înregistrare în SIS a interdicţiilor de intrare emise în temeiul prezentei directive.

(3)  Comisia se obligă să ajute statele membre să găsească, într-un spirit de solidaritate, posibilităţi de a reduce la minimum sarcina financiară care rezultă în urma punerii în aplicare în statele membre a articolului 13 alineatul (4) (asistenţa juridică gratuită).

Comisia subliniază că există posibilităţi în conformitate cu Fondul European de Returnare (Decizia nr. 575/2007/CE) pentru a cofinanţa măsurile luate la nivel naţional pentru promovarea aplicării articolului 13 alineatul (4) (asistenţa juridică gratuită) în statele membre:

- acţiuni legate de obiectivul specific de "promovarea unei aplicări eficiente şi uniforme a standardelor comune privind returnarea" (articolul 3 litera (c)) pot include sprijin acordat pentru "întărirea capacităţii autorităţilor competente de a lua decizii de înaltă calitate în materie de returnare" (articolul 4 alineatul (3) litera (a)). Existenţa unor garanţii juridice pertinente, inclusiv principiul egalităţii de mijloace, creşte probabilitatea de a lua decizii de înaltă calitate.

-   în conformitate cu prioritatea 4 din orientările strategice pentru Fondul de Returnare (Decizia 2007/837/CE), contribuţia comunitară poate creşte până la 75% pentru acţiunile care asigură aplicarea "eficientă şi uniformă a standardelor comune privind returnarea" în statele membre. Aceasta înseamnă că măsurile legate de dispoziţiile articolului 13 alienatul (4) (asistenţa juridică gratuită) pot fi cofinanţate până la 75% în cadrul Fondului European de Returnare.

Comisia încurajează statele membre să ţină seama de acest fapt la alegerea priorităţilor pentru programele lor naţionale şi la programarea acţiunilor din cadrul priorităţii nr. 4 din orientările strategice.

(4)  Comisia declară că, în raportul său redactat în temeiul articolului 19 al doilea paragraf, va ţine seama de impactul suplimentar asupra administrării justiţiei în statele membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate