Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0262(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0088/2008

Indgivne tekster :

A6-0088/2008

Forhandlinger :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Afstemninger :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0298

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 50k
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg
Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1 ***I
P6_TA(2008)0298A6-0088/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1 (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0741),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 40, artikel 47, stk. 1 og stk. 2, første og tredje punktum, artikel 55, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 95, artikel 100, artikel 137, stk. 2, artikel 156, artikel 175, stk. 1, og artikel 285, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0432/2007),

-   der henviser til tilsagnene fra Rådets repræsentant i skrivelse af 28. maj 2008 om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0088/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1
P6_TC1-COD(2007)0262

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1137/2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik