Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0262(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0088/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0088/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0298

Elfogadott szövegek
PDF 352kWORD 73k
2008. június 18., Szerda - Strasbourg
Egyes jogi aktusok kiigazítása az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tekintettel, gyűjtőrendelet, első rész ***I
P6_TA(2008)0298A6-0088/2008
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2008. június 18-i jogalkotási állásfoglalása a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – első rész (COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0741),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 40. cikkére, 47. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének első és harmadik mondatára, 55. cikkére, 71. cikkére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 95. cikkére, 100. cikkére, 137. cikkének (2) bekezdésére, 156. cikkére, 175. cikkének (1) bekezdésére és 285. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0432/2007),

   tekintettel a Tanács képviselője által a 2008. május 28-i levélben vállalt, a módosított javaslat elfogadására irányuló kötelezettségekre, az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0088/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. június 18-án került elfogadásra a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Első rész
P6_TC1-COD(2007)0262

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 1137/2008/EK rendelet)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat