Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0086/2008

Indgivne tekster :

A6-0086/2008

Forhandlinger :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Afstemninger :

PV 18/06/2008 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0299

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg
Tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 ***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 (KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0822),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 61, litra c), artikel 63, stk. 1, nr. 1), litra a), og artikel 67, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0474/2007),

-   der henviser til tilsagnene fra Rådets repræsentant i skrivelse af 28. maj 2008 om at vedtage forslaget uden ændringer i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, andet led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0086/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik