Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0282(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0086/2008

Ingediende teksten :

A6-0086/2008

Debatten :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Stemmingen :

PV 18/06/2008 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0299

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 31k
Woensdag 18 juni 2008 - Straatsburg
Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel drie) ***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft – Deel drie (COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0822),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 61, onder c), 63, alinea 1, punt 1, onder a) en 67 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0474/2007),

–   gelet op de toezeggingen die door de vertegenwoordiger van de Raad in zijn brief van 28 mei 2008 zijn gedaan dat het voorstel overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, tweede streepje van het EG-Verdrag ongewijzigd zal worden goedgekeurd,

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0086/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid