Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0282(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0086/2008

Teksty złożone :

A6-0086/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0299

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 33k
Środa, 18 czerwca 2008 r. - Strasburg
Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część trzecia ***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – część trzecia (COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0822),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 61 lit. c), art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 67 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0474/2007),

–   uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 28 maja 2008 r. odnośnie do przyjęcia wniosku bez poprawek, zgodnie z art. 251 ust. 2 zdanie drugie tiret drugie traktatu WE;

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0086/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności