Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0282(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0086/2008

Texte depuse :

A6-0086/2008

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Voturi :

PV 18/06/2008 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0299

Texte adoptate
PDF 192kWORD 35k
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul "Omnibus" (a treia parte)***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Partea a treia (COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0822),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 61 litera (c), articolul 63 primul paragraf punctul 1 litera (a) și articolul 67 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0474/2007),

–   având în vedere garanțiile prezentate de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 28 mai 2008 că propunerea va fi adoptată fără modificări, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) a doua teză a doua liniuță din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0086/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate