Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0282(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0086/2008

Predkladané texty :

A6-0086/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0299

Prijaté texty
PDF 195kWORD 35k
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg
Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť ***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – tretia časť (KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0822),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 61 písm. c), článok 63 prvý odsek bod 1a) a článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0474/2007),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 28. mája 2008 prijať návrh bez zmien a doplnení v súlade s článkom 251 ods. 2, druhý pododsek, druhá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0086/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia