Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin
 Στατιστικές ενέργειας ***I
 Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ» όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα *
 «Έλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ
 H κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ
 Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας
Κείμενα (463 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου