Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 13 март 2008 г. - Страсбург
 Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 Политика на ЕС на сътрудничество за развитие
 Научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии ***I
 Облагане на безоловния бензин и газьола *
 Роля на Европейския съюз в Ирак
 Поведение при износ на оръжие
 Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот
 Равенство между половете и участие на жените в сътрудничеството за развитие
 Армения
 Русия
 Случаят на афганистанския журналист Perwiz Kambakhsh
 Случаят с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi
Текстове (402 kb)
Правна информация - Политика за поверителност