Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg
 Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi
 EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna
 Förbättring av de äldres livskvalitet ***I
 Beskattning av blyfri bensin och diesel *
 Europeiska unionens roll i Irak
 Europeisk uppförandekod för vapenexport
 Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet
 Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet
 Armenien
 Ryssland
 Fallet med den afghanske journalisten Perwiz Kambakhsh
 Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi
Texter (244 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy