Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0054(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0213/2008

Ingediende teksten :

A6-0213/2008

Debatten :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Stemmingen :

PV 18/06/2008 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0300

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 29k
Woensdag 18 juni 2008 - Straatsburg
Autonome communautaire tariefcontingenten voor invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische eilanden *
P6_TA(2008)0300A6-0213/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende de opening en het beheer van de autonome communautaire tariefquota op de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0129),

–   gelet op artikel 299, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0153/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0213/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid