Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0227/2008

Predkladané texty :

A6-0227/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 16
CRE 18/06/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 3.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0302

Prijaté texty
PDF 197kWORD 34k
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II
P6_TA(2008)0302A6-0227/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (6920/3/2008 – C6-0160/2008 – 2006/0278(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6920/3/2008 – C6-0160/2008)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0852),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0227/2008),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 117 E, 14.5.2008, s. 1.
(2)2 Prijaté texty, 5.9.2007, P6_TA(2007)0370.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia