Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0297/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0297/2008

Viták :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Szavazatok :

PV 19/06/2008 - 5.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0305

Elfogadott szövegek
PDF 273kWORD 57k
2008. június 19., Csütörtök - Strasbourg
A vámunió negyvenedik évfordulója
P6_TA(2008)0305B6-0297/2008

Az Európai Parlament 2008. június 19-i állásfoglalása a vámunió negyvenedik évfordulójáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) elfogadására,

–   tekintettel a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló 2008. január 15-i 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(2),

–   tekintettel egy közösségi vámügyi cselekvési program létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(3) (Vám 2013),

–   tekintettel a vámunió fejlődése érdekében követendő stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0169),

–   tekintettel a kereskedelmi politika szolgálatában hatékony behozatali és kiviteli szabályokról és eljárásokról szóló, 2008. június 5-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított vizsgálóbizottságának jelentésére (1996. január–1997. március),

   tekintettel a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött 1997. május 28-án aláírt megállapodásra(5),

–   tekintettel az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetéhez történő csatlakozásáról és a tagságból eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0252),

–   tekintettel a Tanács 2008. május 14-i, a vámunióra fejlődési stratégiájára vonatkozó következtetéseire,

–   tekintettel a hamisítással és szerzői jogbitorlással szembeni fogyasztói viselkedésekről szóló, 2008. május 19-én közzé tett bizottsági jelentésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a vámunió 1968 óta lényeges szerepet játszik az egységes piac megőrzésében és fejlesztésében, állampolgárainak védelme mellett jólétet teremtve az Unión belüli és az Unióval folytatott jogszerű és versenyképes kereskedelem elősegítésével,

B.   mivel a vámunió léte azt jelenti, hogy a tagállamok közötti belső határokon és a harmadik országokból behozott árukra sem vetnek ki vámokat, valamint hogy a harmadik országból származó termékek származására vonatkozó közös szabályok vannak érvényben és a vámérték meghatározása is egységes,

C.   mivel a közösségi jogot annak garantálására alakították ki, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak az Unióba behozott valamennyi termékre,

D.   mivel az Unió vámhatóságai kettős szerepet töltenek be, nevezetesen behozatali adót és vámot vetnek ki, valamint az Unió külső határain élő polgárok egészségének és biztonságának védelmezőjeként lépnek föl,

E.   mivel első vizsgálóbizottsága a vámügyeket helyezte vizsgálatának középpontjába, és az alábbi következtetéseket vonta le említett jelentésének 17.3.1. pontjában: "Annak érdekében, hogy a gazdaság szereplői és a nagy nyilvánosság számára biztosítható legyen a közösségi árutovábbítási rendszer megfelelő védelmébe vetett bizalom, a vizsgálóbizottság következtetése szerint a vámszervekre vonatkozó egységes uniós keretrendszer létrehozása hosszú távú uniós célkitűzés kell, hogy legyen",

F.   mivel ugyan a globalizáció a nemzetközi kereskedelem óriási bővülését eredményezte, valamint újabb termelési és fogyasztási minták megjelenéséhez vezetett, mégis olyan újabb fenyegetéseket hozott magával, mint a globális terrorizmus, az éghajlatváltozás és az illegális kereskedelem,

G.   mivel a megfelelési és az adminisztrációs költségek csökkentése kulcsfontosságú kérdéssé vált az Unió jól működő és hatékony igazgatásával kapcsolatban,

A vámunió fejlődése

1.   úgy ítéli meg, hogy a vámunió 40 éve jelentős eredményeket képvisel, és az EU üzleti életének és polgárainak javára vált;

2.   megerősíti, hogy a vámhatóságok, akik főként az Unió nemzetközi kereskedelmének felügyeletéért felelősek, azáltal járulnak hozzá a nyílt és tisztességes kereskedelem biztosításához, hogy létrehozzák a belső piac külső dimenzióját, a közös kereskedelempolitikát és más közös Uniós politikákat valósítanak meg, valamint garantálják az ellátási lánc egészének biztonságát;

3.   elismeri, hogy a vámhatóságok által hozott intézkedések célja az Unió és tagállamai pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az EU védelme a tisztességtelen és jogellenes kereskedelmi gyakorlatokkal szemben;

4.   elismeri ugyanakkor, hogy az intézkedések célja, hogy a környezet védelme mellett garantálják az Uniónak és lakosainak biztonságát és védelmét, valamint fenntartsák a megfelelő egyensúlyt a vámellenőrzések végrehajtásának szükségessége és az európai versenyképesség javítását célzó jogszerű kereskedelem megkönnyítése között;

5.   ezzel kapcsolatban gratulál a vámtisztviselőknek a hamisítás elleni küzdelem során végzett eredményes munkájukért, ami 2007-ben 43 000 regisztrált esetben összesen 79 millió darab hamisított és kalózáru elkobzását eredményezte; a hamisított termékek elkobzásának exponenciális növekedésére való tekintettel támogatja a hamisítás és a termékkalózkodás elleni küzdelemre irányuló gyakorlati vámügyi eljárásokat, így a Bizottságon belül és a tagállamokban e kérdésekre szakosodott vámtisztviselők számának növelését, valamint a Termékhamisítás Európai Megfigyelőközpontjának esetleges létrehozásával járó előnyök fontolóra vételét;

6.   üdvözli ezért az említett bizottsági közleményt, amely egyértelmű irány meghatározására törekszik a vámügyek vonatkozásában a 2013–2019-es időszakra;

7.   hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Unió vámhatóságai mindig menjenek elébe az előttük álló kihívásoknak, valamint hogy a legkorszerűbb készségeket, technológiákat és módszereket fejlesszék ki és alkalmazzák a kereskedelem leghatékonyabb és legeredményesebb módon történő elősegítésére és ellenőrzésére;

8.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagjelölt országok igazodjanak a vámügyekkel kapcsolatos uniós normákhoz, és elismeri a Bizottság és a tagállamok által a tagjelölt országok számára biztosított technikai segítségnyújtást;

Szorosabb együttműködés

9.   üdvözli a "Vám 2013" program keretében szervezett különböző szemináriumok főbb következtetéseit, nevezetesen a piac vámigazgatása és a felügyeleti hatóságai közötti együttműködési hálózat továbbfejlesztését, a kockázatkezelés tökéletesítését és az ellenőrzési együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjét;

10.   úgy ítéli meg, hogy az együttműködés azért kulcsfontosságú, mert általa biztosítható az Unió számos leküzdendő veszéllyel szembesülő vámszerveinek hatékonysága;

11.   felkéri ezért a tagállamokat, hogy erősítsék meg a tagállamok vámhatóságai közötti, valamint a vámhivatalok és az egyéb kormányzati szervezetek, így például a termékbiztonságért felelős állatorvosi hatóságok és szervek közötti igazgatási együttműködést, annak biztosítására, hogy az EU külső határainak igazgatása közös felelősség legyen, valamint az uniós polgárok biztonságának és védelmének garantálása érdekében;

12.   kéri a Bizottságot, hogy fokozza az együttműködését kereskedelmi partnereivel a vámügyi együttműködés meglévő és jövőbeli programjain keresztül, azzal a céllal, hogy egyszerűsítsék a kereskedelmet a megbízható kereskedők számára, valamint hogy garantálják az ellátási lánc biztonságát;

13.   hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy valamennyi gazdasági szereplő képviseltesse magát a vámügyi bizottságban;

14.   támogatja különböző megállapodások megkötését az Európai Közösség és a világ minden részén működő főbb kereskedelmi partnerei között;

15.   kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a nemzetközi együttműködést a nemzetközi szervezetek keretében (WTO és WCO), valamint a vámügyek területén a harmadik országokkal; kiemeli, hogy ennek célja a hatékonyabb vámellenőrzés elérése és a közösségi normák támogatása, lehetőséget nyújtva ugyanakkor arra, hogy a kereskedelem az Európai Unió és kereskedelmi partnerei javára szolgáljon; arra is rámutat, hogy ez lehetővé fogja tenni különösen a közös tevékenységek és kísérleti projektek létrehozását az Unió és a harmadik országok vámtisztviselői közötti helyszíni együttműködés megerősítésére;

Biztonsági kérdések

16.   kéri a tagállamokat, hogy erősítsék a vámnak azt a szerepét, amelyet a hamis termékekben, különösen a hamisított gyógyszerekben és játékokban rejlő rendkívüli veszélyek elleni küzdelemben tölt be;

17.   kéri a Bizottságot, hogy továbbra is ellenezze a tengeri teherszállításra használt valamennyi konténer külföldi kikötőkben történő átvilágításáról szóló egyesült államokbeli friss jogszabályt; rámutat arra, hogy nem bizonyított, hogy az Egyesült Államok ezen egyoldalú döntésére szükség volt, és hogy az gazdasági és biztonsági szempontból hatékony;

18.   úgy véli, hogy az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelete (2005. április 13.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról(6) ("biztonsági módosítás") megfelel az Egyesült Államok hatóságai elvárásainak, amelyek az európai biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatosak;

A hatékonyság, az eredményesség és a belső piacra történő szállítás előmozdítása

19.   üdvözli azt a két kezdeményezést, amelyet a közösségi vámügy területén kívánnak létrehozni az elkövetkezendő tíz évben az uniós polgárok lehető legjobb kiszolgálására, nevezetesen a Parlament által már jóváhagyott, az elektronikus vámügyintézésre vonatkozó javaslatot, valamint az európai vámlaboratóriumi hálózat életre hívását az új uniós műszaki normák egységes értelmezése érdekében, továbbá támogatja az ebbe az irányba mutató valamennyi egyéb kezdeményezést;

20.   elismeri, hogy ez a korszerűsítés lehetővé fogja tenni a veszélyes termékek elleni hathatósabb küzdelmet, valamint erősíteni fogja a fogyasztóvédelmet;

21.   kéri a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki új munkamódszereket és technológiákat összehangolt és egységes módszerek segítségével, és biztosítsák a vámjogszabályok koordinált és együttes végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy szigorúan felügyelje a vámjogszabályok egységes alkalmazását a tagállamokban, és erről tegyen jelentést a Parlamentnek;

22.   felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a vámhatóságok számára a megfelelő forrásokat és a (műszaki és emberi) beruházást ahhoz, hogy feladataikat elvégezhessék, az új papírmentes rendszereket bevezethessék, és hogy alkalmazottaikat kiképezhessék;

23.   felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a vámhatóságok és az üzleti szféra közötti magas szintű együttműködésről a megfelelés fokozása és a bürokrácia mérséklése érdekében, különösen egy sokkal inkább kockázatkezelés-központú megközelítés alkalmazása és az "egyablakos ügyintézés/egymegállós ellenőrzés" kialakítása révén;

24.   felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a kis- és középvállalkozások által tapasztalt problémáknak, elsősorban azáltal, hogy megkönnyíti azt a folyamatot, amellyel IT-rendszereiket a lehető legkevesebb költséggel hozzáigazíthatják a vámigazgatáséihoz, és egyszerűsíti az "engedélyezett gazdasági szereplő" státusz odaítélési folyamatát;

o
o   o

25.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(1) HL L 145., 2008.6.4., 1. o.
(2) HL L 23., 2008.1.26., 21. o.
(3) HL L 154., 2007.6.14., 25. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0247.
(5) HL L 222., 1997.8.12., 17. o.
(6) HL L 117., 2005.5.4., 13. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat