Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2600(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0309/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0309/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Szavazatok :

PV 19/06/2008 - 5.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0307

Elfogadott szövegek
PDF 126kWORD 53k
2008. június 19., Csütörtök - Strasbourg
Hasított baromfi testek importálása
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Az Európai Parlament 2008. június 19-i állásfoglalása a hasított baromfi testek importálásáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet")(2),

–   tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–   tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–   tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvre(5),

–   tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre(6),

–   tekintettel a biztosok testületének 2008. május 28-i, a 853/2004/EK rendeletnek az egyes mikrobaellenes anyagok emberi fogyasztásra szánt bontott baromfi kezelésére való használatának engedélyezése céljából történő módosításáról szóló rendelettervezet jóváhagyásáról szóló határozatára,

–   tekintettel a mikrobaellenes kezelésre használt négy szernek a mikrobaellenes szerekkel szembeni rezisztencia előfordulására gyakorolt lehetséges hatásairól szóló, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete (BIOHAZ-testület) által a Bizottság egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságának kérésére 2008. március 6-án elfogadott értékelésre,

–   tekintettel Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának az Európai Bizottsághoz intézett, 2008. május 28-án megvitatott szóbeli kérdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a Bizottságnak a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1234/2007/EK rendeletnek a baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosítására irányuló javaslata (COM(2008)0336) a baromfihús meghatározásának megváltoztatása révén a mikrobaellenesen kezelt, emberi fogyasztásra szánt hús forgalmazásának engedélyezésére irányul,

B.   mivel a biztosok testületének fent idézett határozatának célja az Európai Unióban emberi fogyasztásra szánt hasított baromfi testek kezelésére szolgáló négy mikrobaellenes szer engedélyezése,

C.   mivel ez a bizottsági javaslat az Amerikai Egyesült Államok arra vonatkozó kérése nyomán született, hogy engedélyezzék a kémiai vagy mikrobaellenes szerekkel kezelt baromfihús termelésének Unióba irányuló behozatalát,

D.   mivel a jelenlegi rendelkezések szerint az Amerikai Egyesült Államok az Európai Unióba már exportálhat baromfihúst, feltéve, hogy a hús nem részesült mikrobaellenes kezelésben,

E.   mivel az elővigyázatosság alapelve 1992 óta határozottan megjelenik a Szerződésben; mivel az Európai Közösségek Bírósága számos alkalommal taglalta ezen alapelv tartalmát és hatókörét úgy, mint a Közösség által a környezet- és az egészségvédelem terén folytatott politika egyik alappillérét(7),

F.   mivel a mikrobaellenes kezelésnek akár csak az importált termékek tekintetében, akár az EU-n belülre is történő engedélyezése mindkét esetben kettős mércét eredményezne, mivel az európai ágazatot arra kényszerítették, hogy intenzív beruházásokat hajtson végre az egész folyamatra kiterjedő megközelítésbe, míg az USA csupán egy olyan olcsó megoldást alkalmaz, amely a folyamat végén avatkozik be,

G.   mivel a Bizottság elismeri, hogy a négy, engedélyezésre váró mikrobaellenes szer környezetre és egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan hiányoznak a tudományosan megalapozott adatok,

H.   mivel a fogyasztókat félrevezetheti, hogy a klórozási eljárás megváltoztathatja a hús megjelenését, amely frissebbnek tűnhet mint valójában,

I.   mivel a biztonsági és élelmiszer-higiéniai közösségi normák és szabványok elfogadásának és megerősítésének hosszú folyamata lehetővé tette meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók által okozott fertőzések számának csökkenését,

J.   mivel az amerikai járványvédelmi központ (CDC) értékelése szerint a mikrobaellenes szerek USA-ban történő használata nem vezetett a lisztéria-, a szalmonella- és más baktérium-fertőzések csökkenéséhez,

K.   mivel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács már kétszer megvitatta ezt a kérdést, és mivel a tagállamoknak a baromfi hasított testek mikrobaellenes kezelésével kapcsolatos bizottsági tervekre adott általános reakciója negatív volt,

L.   mivel a Bizottság fent említett javaslatát az élelmiszerlánc állandó bizottság 2008. június 2-i ülésén egyetlen egy szavazattal sem támogatták, 316-an szavaztak ellene, 29-en pedig tartózkodtak, egyértelmű és határozott üzenetet fogalmazva meg az EU–Amerikai Egyesült Államok Brdoban (Szlovénia) tartandó csúcsértekezlete számára,

M.   mivel a Bizottság köteles továbbítani a javaslatot a Tanácsnak, miután az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elutasította azt,

1.   helyteleníti a Bizottság ezirányú javaslatát;

2.   felhívja a Tanácsot, hogy utasítsa el a Bizottság ezen javaslatát;

3.   az a határozott véleménye, hogy ezzel a kérdéssel a Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban, és nem pedig a Tanács más összetételű ülésein kell foglalkozni;

4.   kéri a Bizottságtól, hogy konzultáljon vele, illetve, hogy teljes körűen tájékoztassa minden további határozat előtt a következő Transzatlanti Gazdasági Tanács ülésre való felkészülés keretében, amelyre 2008. októberben kerül sor;

5.   hangsúlyozza, hogy az emberi fogyasztásra szánt hasított baromfi testek kezeléséhez felhasznált négy mikrobaellenes szer engedélyezése komoly fenyegetést jelent a közösségi normákra és szabványokra, valamint csapás lenne a baromfihús-termelőknek az Unió területén bekövetkező bakteriális fertőzések csökkentése érdekében kifejtett erőfeszítéseire és kiigazításaira; hangsúlyozza, hogy ez jelentős és határozott csapásként érné a nemzetközi szinten a biztonság és az élelmiszer-higiénia magas szintjére törekvő közösségi politikát és annak szavahihetőségét;

6.   hangsúlyozza az európai baromfitermelők által a közösségi jogszabályoknak megfelelően a kórokozókkal történő fertőződés csökkentése érdekében e téren megvalósított jelentős befektetéseit, a tápláléklánc egészének bevonásával;

7.   úgy véli, hogy az Unióban a tápláléklánc egészére vonatkozó megközelítés sokkal inkább fenntartható a baromfihúsban megtalálható kórokozók szintjének csökkentésére, mint az élelmiszergyártási lánc végén álló, mikrobaellenes szerekkel történő fertőtlenítés;

8.   aggodalmának ad hangot, hogy az ilyen baromfihús behozatalának engedélyezése az európai normák gyengüléséhez vezethetne;

9.   hangsúlyozza, hogy egy ilyen javaslat nem felel meg az európai polgárok élelmiszerbiztonság és -higiénia iránti elvárásainak, sem pedig a termelés és az elosztás során Európában és Európán kívül magas higiéniai normákat biztosító termelési szerkezettel kapcsolatos követelményeknek; hangsúlyozza, hogy ez valószínűleg aláásná az európai fogyasztóknak az Unióban forgalmazott élelmiszerek iránti igen törékeny bizalmát, tekintettel az Unióban az utóbbi években tapasztalt élelmiszer-biztonsági problémákra;

10.   elismeri a fogyasztók védelmét és tájékoztatását szem előtt tartó, megfelelő tudományos tanácsok fontosságát; úgy véli, hogy a majdan elfogadandó megoldás – bármi is legyen az – nem vezethet a verseny torzulásához;

11.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak.

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.
(2) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(3) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.
(4) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
(6) HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
(7) A C-192/01 sz. ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélet, Bizottság/Dánia, EBHT 2003, I-9693. o. A C-127/02 sz. ügyben 2004. szeptember 7-én hozott ítélet, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee és Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, EBHT 2004, I-7405. o

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat