Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0309/2008

Texte depuse :

B6-0309/2008

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Voturi :

PV 19/06/2008 - 5.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0307

Texte adoptate
PDF 238kWORD 54k
Joi, 19 iunie 2008 - Strasbourg
Importul de carcase de pasăre
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 19 iunie 2008 privind importul de carcase de pasăre

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(1),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole(2) ("Regulamentul unic OCP"),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici prezenţi în lanţul alimentar(3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura conformitatea cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor(4),

–   având în vedere Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale(5),

–   având în vedere Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă(6),

–   având în vedere decizia colegiului comisarilor din 28 mai 2008 prin care se aprobă un proiect de regulament ce vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 în vederea autorizării utilizării anumitor substanţe antimicrobiene pentru tratarea carcaselor de pasăre destinate consumului uman,

–   având în vedere evaluarea privind efectele posibile a patru substanţe utilizate în tratamentul antimicrobian asupra apariţiei rezistenţei antimicrobiene, adoptată la 6 martie 2008 de Grupul ştiinţific pentru riscurile biologice (BIOHAZ) din cadrul Autorităţii Europene pentru Securitate Alimentară,

–   având în vedere întrebarea orală a Comisiei sale pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară adresată Comisiei Europene şi dezbătută la 28 mai 2008,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 pentru organizarea comună a pieţelor agricole, în ceea ce priveşte normele de comercializare a cărnii de pasăre (COM(2008)0336), are ca scop, prin modificarea definiţiei cărnii de pasăre, să autorizeze comercializarea acestei cărni care a fost supusă unui tratament antimicrobian pentru consumul uman;

B.   întrucât decizia colegiului comisarilor menţionată anterior urmăreşte autorizarea folosirii a patru substanţe antimicrobiene pentru tratarea carcaselor de pasăre destinate consumului uman în Uniunea Europeană;

C.   întrucât această propunere a Comisiei răspunde solicitării Statelor Unite ale Americii de a autoriza importarea în Uniune a producţiei sale de păsări tratate cu substanţe chimice sau antimicrobiene;

D.   întrucât Statele Unite ale Americii pot deja să exporte carne de pasăre în Uniunea Europeană, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare, cu condiţia ca această carne să nu fi fost supusă niciunui tratament antimicrobian;

E.   întrucât principiul precauţiei este înscris clar în tratat din 1992 şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a precizat, de nenumărate ori, conţinutul şi domeniul de aplicare ale acestui principiu în dreptul comunitar, fiind unul din fundamentele politicii de protecţie urmărite de Comunitate în domeniul mediului şi sănătăţii(7);

F.   întrucât autorizarea tratamentului antimicrobian, fie numai pentru produsele importate sau și în cadrul UE, ar duce, în ambele cazuri, la instituirea unor standarde duble, având în vedere că sectorul avicol european a fost obligat să investească masiv într-o abordare care privește întregul lanț de producție, în timp ce Statele Unite ale Americii aplică numai o soluție ieftină, care are în vedere doar sfârșitul lanțului;

G.   întrucât Comisia recunoaşte lipsa datelor ştiinţifice privind impactul sanitar şi asupra mediului al utilizării celor patru substanţe antimicrobiene care fac obiectul autorizării;

H.   întrucât consumatorii ar putea fi înșelați, deoarece procedura de tratare poate modifica aspectul cărnii și o poate face să arate mai proaspătă decât este;

I.   întrucât există un proces îndelungat de adoptare şi de consolidare a normelor şi a standardelor comunitare în materie de siguranţă şi igienă alimentare, care au permis diminuarea numărului infecţiilor cu diferiţi agenţi zoonotici specifici prezenţi în lanţul alimentar;

J.   întrucât, conform unei evaluări a Centrului american pentru controlul bolilor, utilizarea substanţelor antimicrobiene în Statele Unite ale Americii nu a permis diminuarea numărului infecţiilor cu listeria, salmonella şi alte bacterii;

K.   întrucât Consiliul Agricultură și Pescuit a dezbătut deja de două ori această chestiune și întrucât reacția generală a statelor membre privind planurile Comisiei de a autoriza tratamentele antimicrobiene ale carcaselor de pasăre a fost negativă;

L.   întrucât membrii Comitetului permanent pentru lanţul alimentar, cu ocazia reuniunii din 2 iunie 2008, au respins cu 316 voturi împotrivă, niciun vot pentru şi 29 de abţineri respectiva propunere a Comisiei, trimiţând prin acest vot un mesaj clar şi puternic înaintea reuniunii la nivel înalt UE-Statele Unite ale Americii de la Brdo, în Slovenia,

M.   întrucât Comisia este obligată să înainteze Consiliului propunerea sa în urma respingerii acesteia de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

1.   îşi exprimă dezaprobarea în privinţa aceastei propuneri a Comisiei;

2.   îndeamnă Consiliul să respingă această propunere a Comisiei;

3.   consideră cu tărie că această chestiune ar trebui abordată de Consiliul Agricultură și Pescuit și nu de alte formațiuni ale Consiliului;

4.   solicită să fie consultat și deplin informat de către Comisie înainte de adoptarea oricăror decizii ulterioare în vederea pregătirii următoarei reuniuni a Consiliului Economic Transatlantic, care va avea loc în octombrie 2008;

5.   subliniază că autorizarea celor patru substanţe antimicrobiene pentru tratarea carcaselor de pasăre destinate consumului uman reprezintă o ameninţare gravă pentru normele şi standardele comunitare şi o reacţie negativă la eforturile şi adaptările întreprinse de specialiştii din domeniul avicol pentru reducerea cazurilor de infecţie bacteriană în Uniune; subliniază că acest lucru are şi un impact negativ considerabil şi extrem de dăunător asupra politicii comunitare din domeniu şi asupra credibilităţii acesteia de a obţine respectarea standardelor ridicate de siguranţă şi igienă alimentare la nivel internaţional;

6.   subliniază investiţiile importante făcute în acest domeniu de specialiştii europeni din domeniul avicol, în conformitate cu legislaţia comunitară, pentru reducerea contaminării cu agenţi patogeni prin punerea în aplicare a unui demers care include întreg lanţul alimentar;

7.   consideră că abordarea care include întreg lanţul alimentar, practicată în Uniunea Europeană, este mai sigură în vederea reducerii nivelului agenţilor patogeni din carnea de pasăre, comparativ cu soluţia decontaminării prin substanţe antimicrobiene la finalul lanţului producţiei alimentare;

8.   îşi exprimă preocuparea privind faptul că acordarea autorizaţiei pentru importul cărnii de pasăre ar putea avea ca rezultat slăbirea normelor europene;

9.   subliniază că o astfel de propunere nu corespunde exigenţelor cetăţenilor europeni în materie de siguranţă şi igienă alimentare şi nici cererii privind modelele de producţie, în Europa şi în afara ei, care să menţină standarde de igienă şi de înaltă calitate pe tot parcursul procesului de producţie şi de distribuţie; subliniază că propunerea în cauză riscă să diminueze încrederea, încă fragilă, a consumatorilor europeni în alimentele vândute în Uniune, în urma problemelor legate de siguranţa alimentară cu care s-a confruntat Uniune în ultimii ani;

10.   recunoaşte necesitatea unor sfaturi ştiinţifice corespunzătoare, care să ţină seama de protecţia şi informarea consumatorului; este de părere că oricare ar fi soluţia aleasă, aceasta nu ar trebui să genereze denaturări ale concurenţei;

11.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară.

(1) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(3) JO L 325, 12.12.2003, p. 1.
(4) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
(6) JO L 131, 5.5.1998, p. 11.
(7) Hotărârea din 23 septembrie 2003 în cauza C-192/01, Comisia/Danemarca, Culegere 2003, p. I- 9693; hotărârea din 7 septembrie 2004 în cauza C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee şi Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Culegere 2004, p. I-7405.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate