Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0309/2008

Predložena besedila :

B6-0309/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Glasovanja :

PV 19/06/2008 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0307

Sprejeta besedila
PDF 167kWORD 48k
Četrtek, 19. junij 2008 - Strasbourg
Uvoz perutninskih trupov
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2008 o uvozu perutninskih trupov

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora(1),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1234/2007 Sveta z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba skupne ureditve enotnega trga)(2);

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili(3),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali(4),

–   ob upoštevanju Direktive 91/271/EGS Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode(5),

–   ob upoštevanju Direktive 98/24/ES Sveta z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu(6),

–   ob upoštevanju sklepa kolegija komisarjev z dne 28. maja 2008 o odobritvi osnutka uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 853/2004, z namenom odobritve uporabe določenih protimikrobnih snovi za odpravo površinskih okužb s perutninskih trupov,

–   ob upoštevanju ocene o možnih učinkih štirih snovi iz protimikrobne obdelave na pojav protimikrobne odpornosti, ki jo je skupina strokovnjakov iz Evropske agencije za varnost hrane sprejela v zvezi z biološkimi tveganji (BIOHAZ) dne 6. marca 2008,

–   ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor, ki ga je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane postavil Evropski komisiji dne 28. maja 2008,

–   ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A.   ker predlog Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov pri tržnih standardih za perutninsko meso (KOM(2008)0336) s spremembo opredelitve perutninskega mesa dopušča trženje mesa, ki je bilo protimikrobno obdelano, za prehrano ljudi,

B.   ker prej navedeni sklep kolegija komisarjev v Evropski uniji dopušča uporabo štirih protimikrobnih snovi pri obdelavi trupov perutnine za prehrano ljudi,

C.   ker ta predlog Komisije sledi zahtevi Združenih držav, da Evropski unija dovoli uvoz ameriške perutnine, ki je bila obdelana s kemijskimi ali protimikrobnimi snovmi,

D.   ker lahko v okviru veljavnih določb Združene države v Evropsko unijo že izvažajo perutninsko meso, pod pogojem da to ni bilo protimikrobno obdelano,

E.   ker je previdnostno načelo v Pogodbi izrecno zapisano od leta 1992 in ker je Sodišče Evropskih skupnosti večkrat natančno pojasnilo vsebino in domet tega načela v pravu Skupnosti, in sicer velja kot eno izmed temeljev politike Skupnosti pri zaščiti okolja in zdravja(7),

F.   ker bi odobritev protimikrobne obdelave, bodisi samo za uvožene izdelke bodisi tudi znotraj EU, v obeh primerih pomenila dvojna merila, saj je bil evropski sektor prisiljen veliko vlagati v celovit pristop, medtem ko se Združene države poslužujejo le cenenih delnih rešitev,

G.   ker je Komisija priznala, da ni na voljo znanstvenih podatkov o vplivu, ki ga ima uporaba štirih snovi, ki so predmet odobritve, na okolje in zdravje,

H.   ker bi bili potrošniki lahko zavedeni, saj bi postopek kloriranja lahko spremenil videz mesa, da bi bilo videti bolj sveže, kot je v resnici,

I.   ker se je z daljšim procesom sprejemanja in zaostrovanja pravil in standardov Skupnosti na področju varnosti in higiene živil znižalo števila okužb z različnimi opredeljenimi povzročitelji zoonoz, navzočimi v prehranjevalni verigi,

J.   ker bi po ocenah Ameriškega centra za nadzor bolezni uporaba protimikrobnih snovi v Združenih državah omogočila znižanje števila okužb z listerijo, salmonelo in drugimi bakterijami,

K.   ker je Svet za kmetijstvo in ribištvo že dvakrat razpravljal o tej temi in ker je bil splošni odziv držav članic na načrt Komisije, da odobri protimikrobno obdelavo trupov perutnine, negativen,

L.   ker so člani Stalnega odbora za prehranjevalno verigo s 316 glasovi proti predlogu Komisije, nobenim glasom za in 29 vzdržanimi glasovi na svoji seji dne 2. junija 2008 poslali jasno sporočilo na vrhunsko srečanje EU - ZDA, ki je potekalo na Brdu v Sloveniji,

M.   ker je Komisija dolžna svoj predlog predložiti Svetu, potem ko ga je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali zavrnil,

1.   izraža svoje nestrinjanje s predlogom Komisije;

2.   poziva Svet, naj zavrne predlog Komisije;

3.   je trdno prepričan, da bi bilo treba to vprašanje obravnavati v okviru Sveta za kmetijstvo in ribištvo in ne v okviru drugih sestav Sveta;

4.   zahteva, da se Komisija z njim posvetuje in ga izčrpno obvešča pred vsako nadaljnjo odločitvijo v okviru priprav na prihodnje srečanje Čezatlantskega ekonomskega sveta, ki bo potekalo oktobra 2008;

5.   poudarja, da bi odobritev štirih protimikrobnih obdelav trupov perutnine za prehrano ljudi resno ogrozila pravila in standarde Skupnosti in bi zadala udarec prizadevanjem in prilagajanjem proizvajalcev perutnine za znižanje števila bakterijskih okužb v Uniji; nadalje bi odobritev zelo škodovala politiki Skupnosti na tem področju in bi ogrozila njeno verodostojnost pri uveljavljanju visokih standardov glede varnosti in higiene živil na mednarodni ravni;

6.   izpostavlja znatne naložbe evropskih proizvajalcev perutnine v skladu z zakonodajo Skupnosti, da bi z uvedbo postopkov, ki zajemajo celotno prehranjevalno verigo, zmanjšali kontaminacijo s patogeni;

7.   meni, da ima pri zniževanju ravni patogenov v perutninskem mesu pristop, ki se uporablja v Uniji in ki zajema celotno prehranjevalno verigo, bolj trajnostni učinek kakor pa dekontaminacija s protimikrobnimi snovmi ob koncu pridelave živil;

8.   ga skrbi, da bi odobritev uvoza te perutnine oslabila evropske standarde;

9.   poudarja, da takšen predlog ne ustreza zahtevam evropskih državljanov glede varnosti in higiene živil in ne zahtevam glede proizvodnih vzorcev v Evropi in drugje, ki ohranjajo visoke higienske standarde ves čas proizvodnje in distribucije; nadalje poudarja, da bi po težavah, ki so se v zadnjih letih pojavile v Uniji v zvezi z varnostjo hrano, predlog lahko še spodkopal že tako majhno zaupanje evropskih potrošnikov v živila, ki se prodajajo v Uniji;

10.   priznava, da je potrebno ustrezno znanstveno svetovanje, ki bo upoštevalo zaščito potrošnikov in njihovo obveščenost; ocenjuje, da sprejeta rešitev, katera koli to že bo, ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence;

11.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Evropski agenciji za varnost hrane.

(1) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.
(2) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(3) UL L 325, 12.12.2003, str. 1.
(4) UL L 165, 30.4.2004, str. 1
(5) UL L 135, 30.5.1991, str. 40.
(6) UL L 131, 5.5.1998, str. 11.
(7) Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi C-192/01, Komisija/Danska, zbirka 2003, str. I- 9693; sodba z dne 7. septembra 2004 v zadevi C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, zbirka 2004, str. I-7405.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov