Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0305/2008

Viták :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Szavazatok :

PV 19/06/2008 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0308

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 47k
2008. június 19., Csütörtök - Strasbourg
Válság a halászati ágazatban
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Az Európai Parlament 2008. június 19-i állásfoglalása a halászati ágazatnak a növekvő üzemanyagárak miatti válságáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a halászati ágazat gazdasági helyzetének javításáról szóló közleményére (COM(2006)0103),

–   tekintettel a Bizottság által szervezett, a halászati terület új technológiáiról 2006. május 10–11. között Brüsszelben tartott konferenciára,

–   tekintettel a halászati iparág gazdasági helyzetének javításáról szóló, 2006. szeptember 28-i(2) és a halászati és akvakultúra-termékek ágazata piacának közös szervezéséről szóló, 2007. december 12-i(3) állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel a közösségi halászati szektor jelenlegi válságát az üzemanyagárak folyamatos növekedése okozza, amely az utóbbi öt évben több mint 300%-os, 2008 januárja óta pedig több mint 40%-os volt,

B.   mivel a halászati termékek ára a 20 évvel ezelőtti szinten áll, sőt, bizonyos fajok esetében a jogellenes halászatból származó tömeges behozatal következtében csak ez év elejétől jelentős mértékben, akár 25%-kal is csökkent,

C.   mivel - más gazdasági ágazatokkal ellentétben - a halászati ágazat nem tudja beépíteni az üzemanyagárakat termékei első értékesítésének árába, mivel a jelenlegi helyzetben a halászok nem tudnak árakat szabni,

D.   mivel az üzemanyagárak növekedésének közvetlen és közvetett hatása is van a hajólegénység bérére, a bérek és a fogás első értékesítéséből származó bevétel összefüggése miatt,

E.   mivel az EU-s halászok bevételei idén annak ellenére csökkentek, hogy növekvő kiadásaik voltak,

F.   tekintettel arra, hogy a számos hatályos szerkezetátalakítási terv és az egymást követő vállalati átalakítások ellenére a válsághelyzet folyamatos súlyosbodása miatt már több vállalat is gazdaságilag életképtelenné vált és sok más halászati vállalkozás is komoly veszélyben van, ami miatt számos tagállamban tiltakozó megmozdulásokra került sor,

G.   mivel mind európai, mind nemzeti szinten az új technológiákba való jelentős befektetésre van szükség a halászhajók energiahatékonyságának növelése, és a hajók fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése érdekében,

H.   mivel egyes tagállamok a flottájuk üzemanyag-fogyasztásának csökkentését célzó rendszereket vezettek be, és mivel az ilyen újításokat támogatni kell,

I.   mivel az EU az éghajlatváltozási és energiaügyi csomag keretében az üvegházhatású gázkibocsátások jelentős csökkentése mellett kötelezte el magát, és mivel a halászati ágazat hozzájárulhat ehhez az erőfeszítéshez,

J.   mivel a halászati ágazat jelenlegi problémáit csak akkor lehet megoldani, ha mind nemzeti, mind európai szinten komoly intézkedésekre kerül sor rövid, közép- és hosszú távon,

1.   kifejezi szolidaritását az EU halászaival, és felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy irányozzanak elő a halászati ágazat jelenlegi helyzetének megoldását szolgáló intézkedéseket;

2.   felhívja a tagállamokat, hogy a halászati ágazatban gyorsítsák fel a támogatásoknak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet(4) szerinti kifizetését lehetővé tevő eljárásaikat;

3.   ebben az összefüggésben megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását a fent említett rendelet felülvizsgálata tekintetében, amelynek hajónként és nem vállalatonként kellene 100 000 euróra emelnie a támogatást, annak érdekében, hogy a támogatás szintjét közelítsék egyéb gazdasági ágazatokban nyújtott támogatásokhoz;

4.   felhívja a tagállamok figyelmét a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló új közösségi iránymutatásra(5), amelyek lehetővé teszik adókönnyítések bevezetését és a szociális költségek csökkentését a közösségi vizeken kívül halászó közösségi halászhajók számára, és kéri ezen intézkedések alkalmazását az ezt kérő hajók számára;

5.   emlékeztet arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése mellett az EU-s halászflotta ismétlődő panaszainak másik fő forrása termékei árának csökkenése, ami a jogellenes halászatból származó olcsó halászati termékek tömeges importjának köszönhető, ezért kéri, hogy

   a) a Tanács járjon el felelősségteljesen és fogadja el a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ellen irányuló jövőbeli irányelvet, annak érdekében, hogy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatból származó importok ellenőrzését megerősítsék és javítsák;
   b) gyakrabban és szigorúbban ellenőrizzék a harmadik országokból származó halászati termékeket, hogy biztosítsák, hogy a behozott termékekre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a közösségiekre;
   c) pontosabb és bővebb információt tüntessenek fel a halászati termékek eredetéről, de mindenekelőtt garantálják és ellenőrizzék, hogy minden esetben használják a kötelező tájékoztató címkéket, és lépjenek fel a címkézéssel kapcsolatos csalások ellen;

6.   megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy az Európai Parlament javaslatainak figyelembevétele mellett minél hamarabb nyújtsa be a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezése felülvizsgálatára irányuló javaslatát, hogy nagyobb felelősséget biztosítsanak a halászok számára az árak meghatározásában, ily módon biztosítva az ágazat bevételeit, a piac stabilitását, a halászati termékek kereskedelmének javítását és a termelt hozzáadott érték növelését;

7.   kéri, hogy a halászflotta kiigazítási terveit minden tagállamban léptessék hatályba, és különítsék el a flotta önkéntes átszervezéséhez szükséges pénzügyi erőforrásokat; ennek érdekében:

   a) felszólítja a Bizottságot, hogy határozzon meg prioritási kritériumokat a válság által leginkább érintett flottaszegmensek vonatkozásában,
   b) elengedhetetlennek véli az Európai Halászati Alap nemzeti operatív programjainak felülvizsgálatát a célzottabb kiadások lehetővé tétele érdekében,
   c) támogatást kér a halászfelszerelések egyedi átalakításához a kevésbé üzemanyag-igényes halászati módszerek biztosítása érdekében,
   d) az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának javítása érdekében ösztönzi az eszközvásárlást,

8.   kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat a halászati ágazatban megvalósított CO2-csökkentéssel kapcsolatos 7 éves kompenzációs rendszerre vonatkozóan, a CO2 jelenlegi tonnánkénti 25 eurós árát alapul véve;

9.   felkéri a Bizottságot, hogy az alternatív energiaforrások kutatására és a halászati ágazat energiahatékonyságának javítására irányuló projektek támogatásának elősegítése céljából támogassa egy külön halászati kutatási és fejlesztési alap létrehozását a meglévő hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramon belül;

10.   úgy véli, hogy a halászati eszközök átalakítása és diverzifikációja hozzájárulhat a halászati ágazat energiafüggőségének enyhítéséhez;

11.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy széles körű konzultáció keretében kérjék ki a halászati ágazat és egyéb érdekelt felek véleményét e célkitűzés elérésének legjobb módjáról, elismerve, hogy a helyzet – és így a megoldás is – nem feltétlenül egyforma valamennyi halászterületen vagy régióban;

12.   sürgeti a Bizottságot, hogy a halászattól leginkább függő területek helyzetének enyhítése érdekében fogalmazzon meg konkrét javaslatokat;

13.   európai szinten a szereplők (a közigazgatás, a szakszervezetek és a halászok) háromoldalú párbeszédére szólít fel az ágazat strukturális gondjainak megoldása érdekében – amelyek nem pusztán az olajárválság következményei –, a halászok munkakörülményeit elsőbbségben részesítve;

14.   kéri, hogy a Halászati Miniszterek Tanácsának 2008 júniusában sorra kerülő következő ülésén prioritással kezeljék ezt a kérdést és hozzák meg a szükséges intézkedéseket a válság megoldására;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az európai halászati ágazati szervezetek képviselőinek.

(1) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.
(2) HL C 306. E, 2006.12.15., 417. o.
(3) Elfogadott szövegek P6_TA(2007)0606.
(4) HL L 193., 2007.7.25., 6. o.
(5) HL C 84., 2008.4.3., 10. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat