Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0305/2008

Razprave :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Glasovanja :

PV 19/06/2008 - 5.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0308

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 45k
Četrtek, 19. junij 2008 - Strasbourg
Kriza ribiškega sektorja
P6_TA(2008)0308RC-B6-0305/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2008 o krizi ribiškega sektorja zaradi naraščanja cene goriva

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem ribiškem skladu(1),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izboljšanju gospodarskih razmer v ribiški industriji (KOM(2006)0103),

–   ob upoštevanju konference o novih tehnologijah na področju ribištva, ki jo je Komisija organizirala v Bruslju dne 10. in 11. maja 2006,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 28. septembra 2006 o izboljšanju gospodarskih razmer v ribiškem sektorju(2) in z dne 12. decembra 2007 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva(3),

–   ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.   ker je sedanja kriza, s katero se sooča ribiška industrija Skupnosti, posledica stalnega naraščanja cene goriva, ki se je v zadnjih petih letih povečala za več kot 300 % ter za več kot 40 % od januarja 2008,

B.   ker so cene ribiških proizvodov podobne tistim izpred dvajsetih let in ker so se zaradi množičnega uvoza iz nezakonitega ribolova v začetku leta določene vrste zmanjšale tudi do 25 %,

C.   ker v ribiškem sektorju, za razliko od drugih gospodarskih sektorjev, cena goriva ne sme vplivati na cene prve prodaje proizvodov in ribiči v trenutnih razmerah ne morejo določati cen,

D.   ker naraščanje cene goriva posredno in neposredno vpliva na prihodke posadk, saj so plače povezane s prihodki od prve prodaje ulova,

E.   ker je prihodek ribičev EU letos upadel kljub temu, da so njihovi stroški narasli,

F.   ker je kljub obstoječim načrtom prestrukturiranja in postopnim preoblikovanjem dejavnosti stalno poglabljanje krize finančno onemogočilo številne družbe, druga ribiška podjetja pa so prepuščena zelo tveganim razmeram, kar vodi v protestne demonstracije v številnih državah članicah,

G.   ker so na evropski in nacionalni ravni potrebna velika vlaganja v nove tehnologije za povečanje energetske učinkovitosti ribiških plovil in v načine zmanjšanja njihove odvisnosti od fosilnih goriv,

H.   ker so nekatere države članice začele izvajati sheme, namenjene zmanjšanju porabe goriva v flotah, in ker je treba take inovacije podpirati,

I.   ker se je EU v okviru podnebnega in energetskega paketa obvezala, da bo bistveno zmanjšala emisije toplogrednih plinov in ker lahko ribištvo precej pripomore k temu cilju,

J.   ker se trenutne težave, s katerimi se sooča ribištvo, lahko rešijo le s sprejetjem odločnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov na nacionalni in evropski ravni,

1.   izraža solidarnost z ribiči EU ter poziva Komisijo in Svet, naj predvidita ukrepe za izboljšanje trenutne krize v ribiškem sektorju;

2.   poziva države članice, naj pospešijo postopke, ki bi omogočili izplačilo pomoči v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju(4);

3.   v zvezi s tem poziva Komisijo, naj omenjeno uredbo revidira in pomoč poveča na 100 000 EUR na plovilo namesto na družbo, tako da se bo raven pomoči približala pomoči drugim gospodarskim sektorjem;

4.   opozarja države članice na nove Smernice Skupnosti za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojsto(5), ki omogočajo davčne olajšave in znižanje stroškov dela za plovila Skupnosti, ki so dejavna izven voda Skupnosti, ter prosi, da se ti ukrepi izvajajo za tista plovila, ki to zahtevajo;

5.   opozarja, da se poleg naraščanja cene goriva ena najbolj ponavljajočih se zahtev ribiškega ladjevja EU glede zmanjšanja cen svojih proizvodov nanaša na množičen uvoz ribiških proizvodov po nizki ceni iz nezakonitega ribolova, zato vztraja, da:

   (a) Svet ravna odgovorno in sprejme prihodnje direktive za boj proti nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranemu ribolovu, da bi se okrepil nadzor nad uvozom proizvodov, pridobljenih z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom;
   b) se poveča in izboljša nadzor nad ribiškimi proizvodi tretjih držav, tako da se zagotovi uporabo enakih standardov za uvožene proizvode in proizvode Skupnosti;
   c) se izboljša in poveča informiranje o poreklu ribiških proizvodov, predvsem pa, da se v vseh primerih zagotovi in nadzira obvezno uporabo informativne označbe ter da se goljufije pri označevanju proizvodov ustrezno obravnava;

6.   ponovno poziva Komisijo, naj ob upoštevanju predlogov Parlamenta čim hitreje predloži svoj predlog za pregled skupne ureditve trgov za proizvode ribištva in ribogojstva z namenom ribičem omogočiti prevzemanje večje odgovornosti pri določanju cen ter s tem zagotoviti prihodke v sektorju, stabilnost trga, boljše trženje ribiških proizvodov in povečanje ustvarjene dodane vrednosti;

7.   poziva k uveljavitvi načrtov za prilagajanje ribiškega ladjevja v vseh državah članicah ter zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev za prostovoljno preoblikovanje ladjevja; zato:

   a) poziva Komisijo, naj določi prednostna merila za segmente ladjevja, ki jih je kriza najbolj prizadela;
   b) meni, da je bistveno revidiranje nacionalnih operativnih programov Evropskega ribiškega sklada, da bo mogoča bolj usmerjena poraba;
   c) poziva k pomoči z enkratno spremembo ribolovnega orodja, ki bo omogočila način ribolova, pri katerem je poraba goriva manjša;
   d) spodbuja nakup opreme za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva;

8.   poziva Komisijo, naj poda predlog o sedemletni shemi nadomestil za znižanje emisij CO2, ki temelji na trenutni ceni 25 EUR za tono CO2;

9.   poziva Komisijo, naj v okviru obstoječega sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj podpre vzpostavitev posebnega sklada za raziskave in razvoj na področju ribištva, ki bi pomagal financirati projekte za preučevanje možnosti alternativnih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti v ribiškem sektorju;

10.   meni, da lahko igrata zamenjava in raznolikost ribolovnega orodja pomembno vlogo pri zmanjševanju odvisnosti ribištva od energije;

11.   poziva Komisijo in države članice, naj se obširno posvetujejo z ribiškim sektorjem in drugimi interesnimi skupinami, da pridobijo njihove ideje o najboljših načinih za dosego takega cilja, pri tem pa priznava, da razmere in s tem rešitve ne bodo nujno enake za vse ribiške sektorje ali regije;

12.   poziva Komisijo, naj oblikuje posebne predloge za ublažitev razmer na področjih, najbolj odvisnih od ribolova;

13.   vse vpletene strani (javno upravo, sindikate in ribiče) poziva k vzpostavitvi tristranskega dialoga na evropski ravni, v okviru katerega bi se posvetili strukturnim težavam sektorja, ki jih ne gre pripisati zgolj krizi zaradi cene nafte, največ pozornosti pa bi namenili delovnim razmeram za ribiče;

14.   v zvezi s tem vprašanjem zahteva prednostno obravnavo in sprejetje ustreznih ukrepov za rešitev te krize na naslednjem zasedanju Sveta ministrov za ribištvo, ki bo potekalo junija;

15.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in predstavnikom evropskih ribiških organizacij.

(1) UL L 223, 15.8.2006, str. 1.
(2) UL C 306 E, 15.12.2006, str. 417.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0606.
(4) UL L 193, 25.7.2007, str. 6.
(5) UL C 84, 3.4.2008, str. 10.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov