Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0235/2008

Разисквания :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 311kWORD 91k
Четвъртък, 19 юни 2008 г. - Страсбург
Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-Русия
P6_TA(2008)0309RC-B6-0235/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 26-27 юни 2008 г. в Ханти-Мансийск

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга(1), влязло в сила през 1997 г. и изтекло през 2007 г.,

–   като взе предвид решенията на Съвета по общи въпроси от 26 май 2008 г., с които се одобряват насоките за водене на преговори за сключването на споразумение, което ще осигури нова цялостна рамка на отношенията между ЕС и Русия,

–   като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, която се проведе на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за изследвания и образование, включително културни аспекти,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията на ЕС с Русия и по-специално резолюцията си от 14 ноември 2007 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2), провела се в Мафра, Португалия, на 26 октомври 2007 г.

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и по-специално седмия кръг от преговори, проведен на 17 април 2008 г., който включва свободата на медиите, свободата на изразяване и правото на събрания, особено в контекста на последните парламентарни и президентски избори, функционирането на гражданското общество, правата на хората от малцинствата, борбата срещу расизма и ксенофобията, като и правата на децата,

–   като взе предвид доклада за напредъка от 2007 г. относно прилагането на общите пространства на ЕС-Русия, изготвен от Комисията и публикуван през март 2008 г.,

–   като взе предвид резултатите от осмата среща на Постоянния съвет за партньорство за свобода, сигурност и правосъдие между ЕС и Русия, проведена в Санкт Петербург на 24-25 април 2008 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателя на делегацията на ЕП в Съвета за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия след посещението на работната група за отношенията между ЕС и Русия в Москва на 17-18 март 2008 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия постоянно се развиват през последното десетилетие, водейки до дълбока и всеобхватна икономическа интеграция и взаимозависимост, която ще нараства все повече в близко бъдеще,

Б.   като има предвид, че ЕС и Русия, която е член на Съвета за сигурност на ООН, носят обща отговорност за глобална стабилност и сигурност и като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от особено значение за стабилността, сигурността и просперитета в Европа,

В.   като има предвид, че сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от първостепенно значение за по-нататъшното развитие и засилване на сътрудничество между двамата партньори,

Г.   като има предвид, че преговорите за такова ново споразумение за стратегическо партньорство следва да започнат възможно най-скоро въз основа на вече постигнатия напредък по пътя за създаване на четирите общи пространства - общо икономическо пространство, пространство на свобода, сигурност и правосъдие, пространство на външна сигурност и пространство за изследователска, образователна и културна дейност, като има предвид, че бързото прилагане на четирите общи пространства следва да бъде в сърцевината на преговорите за новото споразумение за стратегическо партньорство,

Д.   като има предвид, че след постигнатия значителен напредък по отношение на руското ембарго върху вноса на месо и други земеделски продукти от Полша, и уверенията относно спирането на нефтопровод "Дружба", считано от Литва за ответна политическа мярка, в крайна сметка беше постигнато споразумение между държавите-членки относно финализирането на нов мандат за преговори за ново споразумение, което да замени настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество, чийто срок изтече в края на миналата година,

Е.   като има предвид, че на 7 май 2008 г. Дмитрий Медведев се закле официално като президент на Руската федерация; като има предвид, че новият президент назначи за министър-председател бившия президент Владимир Путин, чието назначаване беше потвърдено с мнозинство от руската Дума,

Ж.   като има предвид, че промените в лидерите на Русия след миналогодишните избори за Дума и след президентските избори по-рано тази година, могат да дадат нов стимул за отношенията между ЕС и Русия, за подобряване на отношенията на Русия с нейните близки съседи и за развитие на демокрацията и правовата държава в Русия,

З.   като има предвид, че новият руският президент Дмитрий Медведев потвърди в речта по повод своето встъпване в длъжност ангажимента за създаването на зряла и ефективна правна система като основно условие за икономическо и социално развитие в Русия, както и за увеличаване на влиянието на Русия в международната общност и за отварянето на Русия към света и способстване на равнопоставения диалог с другите народи; като има предвид, че президентът Медведев постанови като първа стъпка създаването на антикорупционен съвет, който ще бъде председателстван от самия него,

И.   като има предвид, че присъединяването на Руската федерация към Световната търговска организация (СТО) би допринесло значително за по-нататъшно подобряване на икономическите отношения между Русия и ЕС, при спазване на обвързващ ангажимент за пълно спазване и прилагане на ангажиментите и задълженията в рамките на СТО,

Й.   като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства пред Европа и една от главните сфери на сътрудничество с Русия; като има предвид, че трябва да се положат съвместни усилия за пълноценно и ефикасно използване на системите за пренос на енергия, както на вече съществуващите, така и на онези, които подлежат на по-нататъшна разработка; като има предвид, че силната зависимост на ЕС от изкопаеми горива подкопава развитието на балансиран, последователен и ориентиран към ценности европейски подход по отношение на Русия,

К.   като има предвид, че напоследък Русия включи някои от най-големите енергийни дружества на ЕС в стратегически партньорства по няколко големи енергийни проекта или позволи на дружества на ЕС да закупят някои ограничени стратегически дялове в руски дружества; като има предвид, че поддържането на правната сигурност и правата на собственост е от основно значение за запазване на настоящото ниво на чуждестранни инвестиции в Русия,

Л.   като има предвид, че споровете относно условията на доставките и преноса на енергия следва да бъдат разрешени по пътя на преговорите, по недискриминиращ и прозрачен начин, и никога не трябва да бъдат използвани като инструмент за политически натиск върху държавите-членки на ЕС и държавите в общо съседство,

М.   като има предвид, че в тази връзка едно бъдещо споразумение между ЕС и Руската федерация следва да включва принципите, залегнали в договора относно енергийната харта,

Н.   като има предвид, че ЕС и Руската федерация биха могли и следва съвместно да играят активна роля за установяване на мир и стабилност на европейския континент, по-специално в общо съседство, и в други части на света,

О.   като има предвид, че ЕС и Руската федерация следва по-специално да работят заедно за окончателното решаване на въпроса във връзка с международния статут на Косово и за достигане на мирно разрешение на постоянно опасните конфликти в Абхазия, Южна Осетия, Нагорни Карабах и Приднестровието,

П.   като има предвид, че след решението на руските власти да установят правни отношения с отделилите се републики Абхазия и Южна Осетия, положението в тези грузински райони допълнително се влоши, като се поставя под въпрос ролята на руските сили като неутрални мироопазващи сили и подкопаването на териториалната цялост на Грузия,

Р.   като има предвид, че Русия суспендира участието си в Договора за конвенционалните сили в Европа, като заяви, че ще спре инспекциите и проверките на нейни военни бази, осъществявани от държавите от НАТО и повече няма да ограничава броя на конвенционалните си оръжия,

С.   като има предвид, че след срещата си с министерската тройка на ЕС във вторник, 29 април 2008 г. в Люксембург, руският външен министър Сергей Лавров потвърди участието на Русия във военната операция на ЕС в Чад и в Централноафриканската република (операция EUFOR Tchad/RCA, започнала на 28 януари 2008 г.(3)),

Т.   като има предвид, че остава сериозна загриженост относно развитията в Руската федерация по отношение на зачитането и защитата на правата на човека и зачитането на общоприетите демократични принципи, разпоредби и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), като по този начин се е ангажирала с принципите на демокрация и зачитане на основните човешки права,

У.   като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност, да покаже единство в отношенията си с Руската федерация и да постави тези отношения на основата на взаимните интереси и общите ценности,

1.  Подчертава, че предстоящата среща на високо равнище ще бъде първата среща на високо равнище между ЕС и Русия, на която ще присъства новоизбраният президент Дмитрий Медведев и изразява надеждите си, че тази среща ще бележи подобрение в отношенията между ЕС и Русия;

2.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор с цел изграждане на стратегическо сътрудничество, и че ЕС споделя с Русия не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за постигане на тясно сътрудничество на международната сцена и в общото пространство на съседство;

3.  Подчертава значението на единството между държавите-членки на ЕС в техните отношения с Русия и приканва държавите-членки да дадат приоритет на дългосрочните ползи от общата позиция в преговорите с Руската федерация пред възможните краткосрочни облаги от двустранни сделки по отделни въпроси;

4.  Изразява подкрепата си за идеята за развитие на бъдещи отношения с Русия по по-ангажиран начин, с постоянен акцент върху областите, обхванати от четирите общи пространства и върху нуждата от ново споразумение за партньорство и сътрудничество, както и с акцент върху практическото сътрудничество, съвместните проекти и изпълнението на вече поетите ангажименти и споразумения;

5.  Изразява задоволството си от факта, че най-сетне е възможно преодоляването на пречките за постигане на съгласие относно мандата за преговори с Руската федерация за ново споразумение за партньорство и сътрудничество;

6.  Настоятелно призовава Съвета, Комисията и държавите-членки - съвместно с правителството на Руската федерация, да използват 21-та среща на високо равнище между ЕС и Русия в Ханти-Мансийск като реална нова отправна точка за по-нататъшното активизиране на отношенията между ЕС и Русия, като сложат начало с преговорите по ново споразумение за партньорство и сътрудничество, и по този начин положат основата за по-нататъшни конкретни резултати в близкото бъдеще;

7.  Приветства речта на г-н Медведев при встъпването му в длъжност, в която той придаде важно значение на гражданските права и потвърди своята публична подкрепа в защита на правовата държава и важността на правата на човека; изразява очакването, че тези думи да бъдат последвани от дела и че Русия ще предприеме необходимите реформи, които ще проправят пътя за една напълно действаща демократична система;

8.  Изразява дълбоката си загриженост по отношение на продължаващите доклади от руски и международни правозащитни организации относно прилагането на насилие и нехуманни и унизителни актове в затворите, полицейските участъци и тайните центрове за задържане в Чечения; изразява още дълбоката си загриженост по отношение на нарастващия брой нападения над етнически, расови и религиозни малцинства в Русия;

9.  Отново изразява своя призив за засилване на консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека, за да станат по-ефективни, ориентирани към постигането на резултати, с участието на руски министерства, различни от Министерството на външните работи, и с пълното участие на Европейския парламент на всички равнища; счита в тази връзка, че срещите, организирани от Комисията, с на участници в гражданското общество преди официалните консултации е важен инструмент, който следва да бъде укрепен и да се взема предвид от руските власти с оглед трансформирането му в пълноценен правен семинар, включващ учени, представители на гражданското общество и длъжностни лица от двете страни;

10.  Подчертава, че едно силно и независимо гражданско общество е основен и незаменим елемент на истинската и зряла демокрация; изразява в тази връзка дълбоката си загриженост по отношение на влошаващото се положение на защитниците на правата на човека и на затрудненията, с които се сблъскват неправителствените организации, които са активни в областта на насърчаването на правата на човека и на опазването на околната среда и във връзка с екологични въпроси, при своята регистрация и в осъществяването на своята дейност; изразява дълбока загриженост относно неотдавна измененото законодателство относно екстремизма, което би могло да има последици за свободния поток на информация и би могло да доведе до по-нататъшно ограничаване от страна на руските власти на на правото на свободно изразяване на независимите журналисти и политическите опоненти;

11.  Призовава Руската федерация да демонстрира своя ангажимент към общите ценности, като ратифицира Допълнителен протокол № 14 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, като по този начин ще позволи продължаването на важни реформи в Европейския съд по правата на човека, който е натоварен с десетки хиляди дела; призовава руските власти да изпълнят всички решения на Европейския съд по правата на човека;

12.  Приветства факта, че срещата на високо равнище между ЕС и Русия ще се състои в административния център на Ханти-Мансийския автономен окръг; призовава председателството да се възползва от възможността, която се предлага с оглед на това, че срещата на високо равнище е последвана от 5-тия Световен конгрес на угро-финските народи, да се обсъдят трудностите, с които се сблъскват угро-финските малцинства в Русия по отношение на политическо представителство, както и на опазване и развитие на тяхната културна и езикова идентичност;

13.  Освен това, отново изтъква значението на установяването на общо икономическо пространство (ОИП) и по-нататъшно развитие на целите, договорени в Пътната карта за общо икономическо пространство, особено по отношение на създаването на отворен и интегриран пазар между ЕС и Русия;

14.  Приветства напредъка, постигнат след последната среща ЕС-Русия на високо равнище в Мафра по отношение на присъединяването на Русия към СТО, което ще създаде равнопоставени условия за бизнес обществата на двете страни и ще подпомогне значително усилията на Русия да изгради съвременна, диверсифицирана, високотехнологична икономика; призовава Русия да предприеме необходимите стъпки за премахване на оставащите пречки за напредъка на присъединяването, по-специално в областта на износните такси и мита, и да изпълни изцяло и приложи ангажиментите и задълженията, произтичащи от членството в СТО, след което ЕС следва да започне да обсъжда сключването на споразумение за свободна търговия с Руската федерация;

15.  Настоява освен това скоро да бъде постигнато споразумение за нивото на митата върху износ на суров дървен материал от Руската федерация за ЕС; изразява съжаление от факта, че Русия не е изпълнила ангажимента си за постепенно премахване на таксите за прелитане над Сибир и призовава Русия да подпише споразумението, постигнато по този въпрос на срещата на високо равнище в Самара;

16.  Подчертава значението на подобряването на инвестиционния климат в Русия, което може да се постигне единствено чрез насърчаване и улесняване на недискриминационни и прозрачни условия за бизнес, по-малка бюрокрация и двустранни инвестиции; изразява загриженост от липсата на предсказуемост при прилагането на разпоредбите от страна на властите;

17.  Приветства засиления диалог между ЕС и Русия по енергийните въпроси и опазването на околната среда; подчертава значението за европейските икономики на вноса на енергия, който и сега представлява потенциална възможност за по-нататъшно търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Русия; изтъква, че това сътрудничество следва да бъде на основата на принципите на взаимозависимост и прозрачност, заедно с еднаквъв достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите; приветства присъединяването на Русия към Протокола от Киото и подчертава необходимостта от пълната подкрепа от страна на Русия за обвързващите цели след Киото, свързани с изменението на климата; призовава Съвета и Комисията да гарантират, че принципите на Договора за енергийната харта, на приложения към него Транзитен протокол и заключенията на Г8 са включени в новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия, включително допълнителното сътрудничество в областта на енергийната ефективност, намаляването на въглеродните емисии и развитието на възобновяемите енергийни източници, включително също използването на биоенергия; изтъква, че тези принципи следва да се прилагат спрямо големи енергетични инфраструктурни проекти; призовава ЕС да говори на Русия с един глас по тези чувствителни енергийни въпроси; призовава партньорите в диалога между ЕС и Русия по въпросите на енергията да проверят възможността за използване на еврото като бъдеща основа за разплащане на енергийните доставки с цел постигане на по-голяма независимост от валутите на трети държави;

18.  Изразява своята загриженост относно сигурността на ядрения сектор в Руската федерация и нейните планове да изнася ядрени технологии и материали в други държави и свързаните с това заплахи за ядрената безопасност и разпространението на ядрени оръжия, които се съдържат в това;

19.  Призовава Руската федерация да подкрепи развитието на своята промишленост, свързана с възобновяемата енергия, по съобразен с околната среда и устойчив начин; призовава Руската федерация да осигури най-модерните екологични стандарти за всички петролни и газови проекти, които се изпълняват или са планирани на нейна територия;

20.  Приветства напредъка, отбелязан досега от ЕС и Русия в прилагането на тяхното Общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което досега се е концентрирало най-вече върху споразуменията за облекчаване на визовия режим и реадмисия, които се оказаха важна стъпка напред към безвизов режим на пътуване в дългосрочна перспектива; призовава за допълнително сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряването на проверките на документите за самоличност и по-добрия обмен на информация относно тероризма и организираната престъпност; изтъква, че Съветът и Комисията трябва да гарантират, че Русия изпълнява всички условия, определени във всички сключени споразумения относно премахването на изискването за визи между двете страни, с цел да се предотврати каквото и да е нарушаване на сигурността в Европа;

21.  Изтъква, че Русия, която миналата година извени своите визови правила и престана да издава едногодишни визи за многократно влизане за служебни цели, каквито много европейски работници използваха преди това, може да се окаже изправена пред масово напускане на мениджъри и работници от ЕС, освен ако не промени новите правила и намали затруднителната бюрократична процедура, която се изисква за придобиване на визи и разрешения за работа;

22.  Приветства засилването на космическото сътрудничество между ЕС и Русия в рамките на Тристранния космически диалог, започнат през март 2006 г. между Комисията, Европейската космическа агенция и "Роскосмос" (Руската федерална космическа агенция), включващ космически приложения (спътникова навигация, наблюдение на Земята и спътникови комуникации), достъп до космическото пространство (стартови площадки и бъдещи системи за космически превоз), космически научни изследвания и разработки на космически технологии; отбелязва, че космическото сътрудничество е определено за ключов приоритетен сектор на общото икономическо пространство;

23.  Призовава за участие на Руската федерация в процеса на изграждане на европейски инфраструктури за научни изследвания, подкрепени в рамките на рамковите програми на Европейските общности; счита, че такъв стимул би дал възможност за ефикасно използване и по-нататъшното развитие на значителните човешки и финансови ресурси на Русия в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, като по този начин това би било от полза както за Европа, така и за Русия;

24.  Призовава правителствата на Русия и Съединените щати да ускорят преговорите по въпроси, свързани с отбраната и сигурността, като пряко или непряко включат държавите-членки на ЕС; призовава настоятелно правителствата на тези две държави изцяло да включат ЕС и неговите държави-членки в тези обсъждания и да се въздържат от стъпки или решения, които могат да се разглеждат като заплаха за мира и стабилността на европейския континент;

25.  Призовава руското правителство, съвместно с ЕС и другите членове на Групата за контакти за Косово, да даде положителен принос за намиране на трайно политическо решение относно бъдещето на Косово и за по-нататъшното подобряване на стабилността в Западните Балкани;

26.  Призовава Русия да не се противопоставя на разполагането на мисията на ЕС за правова държава в Косово (EULEX КОСОВО(4)), както и изцяло да подкрепи ОССЕ и да потвърди нейния мандат, за да позволи пълното прилагане на всички гаранции, предвидени в конституцията на Косово и ангажиментите, поети от властите в Косово за децентрализация на институциите и защита на общностите, които не са в мнозинство, както и на културното и архитектурно наследство;

27.  Призовава Комисията и Съвета да провеждат съвместни инициативи с руското правителство за укрепване на сигурността и стабилността в общото пространство на съседство, особено посредством засилен диалог за установяване на демокрацията в Беларус и чрез полагане на съвместни усилия за окончателното разрешаване на конфликтите в Абхазия, Южна Осетия, Нагорни Карабах и в Приднестровието;

28.  Изразява сериозната си загриженост от решението на Русия да установи по-тесни връзки с грузинските региони Абхазия и Южна Осетия и потвърждава пълната си подкрепа за териториалната цялост на Грузия; призовава Русия да се въздържа от по-нататъшни действия, които биха могли да изострят напрежението и да вземе мерки за подобряване на отношенията с Грузия; изразява надеждата, че състоялата се наскоро среща между президента Медведев и президента Саакашвили в Санкт Петербург ще доведе до подобряване на отношенията между Русия и Грузия;

29.  Призовава председателството по време на срещата на високо равнище между ЕС и Русия да повдигне въпроса са свалянето на грузински безпилотен самолет от руски самолет, както и увеличаването в последно време на броя на руските войски в Абхазия, както и предложи по-голямо участие на ЕС в процеса на разрешаване на конфликта;

30.  Призовава ЕС и Русия като членове на Съвета за сигурност на ООН и на Близкоизточната четворка да продължат с усилията си за постигане на напредък в Близкия Изток; подчертава също така необходимостта от по-нататъшно сътрудничество с Русия за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и призовава двете страни да приемат своя дял от отговорността по-специално по въпроса с ядрените оръжия на Северна Корея и Иран;

31.  Призовава Русия да преразгледа едностранното спиране на изпълнението на договора за конвенционалните сили в Европа и да използва преговорите като средство, за да защити законните си интереси и предотврати подкопаване на договора за конвенционалните сили в Европа; призовава държавите-членки на НАТО да ратифицират изменената версия от 1999 г. на този договор;

32.  Приветства решението на Русия да подпомогне ЕС в провеждането на неговата мироопазваща операция в Чад и Централноафриканската република и подкрепя изявлението на руския външен министър Сергей Лавров и Върховния представител на ЕС Хавиер Солана, че сътрудничеството между Русия и ЕС в управлението на кризи няма да бъде ограничено до участието на Русия в горепосочената операция на EUFOR в Чад и Централноафриканската република, и че двете страни са готови да подпишат рамково споразумение по този въпрос на базата на "равностойно партньорство и сътрудничество";

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на Руската федерация, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1.
(2) P6_TA(2007)0528.
(3) Съвместно действие 2007/677/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2007 г. (ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 21) и Решение 2008/101/ОВППС на Съвета от 28 януари 2008 г. (ОВ L 34, 8.2.2008 г., стр. 39).
(4) Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92)..

Правна информация - Политика за поверителност