Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0235/2008

Dezbateri :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Voturi :

PV 19/06/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 239kWORD 91k
Joi, 19 iunie 2008 - Strasbourg
Summitul UE - Rusia
P6_TA(2008)0309RC-B6-0235/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 19 iunie 2008 referitoare la Summitul UE - Rusia din 26-27 iunie 2008, de la Khanty-Mansiysk

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte şi Federaţia Rusă, pe de altă parte(1), care a intrat în vigoare în 1997 şi a încetat în 2007,

–   având în vedere deciziile Consiliului Afaceri Generale din 26 mai 2008, care a aprobat direcţiile de negociere pentru un acord care să ofere un nou cadru cuprinzător pentru relaţiile UE cu Rusia,

–   având în vedere obiectivele UE şi ale Rusiei, precizate în declaraţia comună dată la încheierea summit-ului de la St. Petersburg din 31 mai 2003, şi anume de a crea un spaţiu economic comun, un spaţiu comun al libertăţii, securităţii şi justiţiei, un spaţiu comun al cooperării în domeniul securităţii externe şi un spaţiu comun al cercetării şi educaţiei, acesta din urmă incluzând şi aspecte culturale,

–   având în vedere rezoluţiile sale anteriore privind relaţiile UE cu Rusia şi în special rezoluţia sa din 14 noiembrie 2007 privind summitul UE - Rusia(2) (al 20-lea summit UE-Rusia care a avut loc la Mafra, Portugalia, la 26 octombrie 2007),

–   având în vedere consultările dintre UE şi Rusia cu privire la drepturile omului şi mai ales cea de-a şaptea rundă a acestora, din 17 aprilie 2008, care a avut drept obiect libertatea presei, libertatea de exprimare şi de întrunire, în special în lumina alegerilor prezidenţiale şi parlamentare care au avut loc de curând, funcţionarea societăţii civile, drepturile persoanelor aparţinând unor minorităţi şi combaterea rasismului şi xenofobiei, precum şi drepturile copilului,

–   având în vedere raportul 2007 al Comisiei privind stadiul implementării spaţiilor comune UE - Rusia, publicat în martie 2008,

–   având în vedere concluziile celei de-a opta reuniuni a Consiliului permanent pentru parteneriat UE - Rusia în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, care a avut loc la St. Petersburg la 24-25 aprilie 2008,

–   având în vedere declaraţia preşedintelui delegaţiei PE la Consiliul pentru Parteneriat şi Cooperare UE - Rusia, din urma vizitei la Moscova a grupului de lucru UE - Rusia, la 17-18 martie 2008,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât relaţiile dintre UE şi Rusia s-au dezvoltat constant în ultimul deceniu, ducând la o vastă şi profundă integrare şi interdependenţă economică, menite să evolueze şi mai mult în viitorul apropiat;

B.   întrucât UE şi Rusia, care este membră a Consiliului de Securitate al ONU, au o responsabilitate comună pentru stabilitatea şi securitatea globală şi întrucât o cooperare mai strânsă şi relaţiile bune de vecinătate dintre UE şi Rusia au o importanţă deosebită pentru stabilitatea, securitatea şi prosperitatea din Europa,

C.   întrucât încheierea unui Acord de parteneriat strategic (APS) dintre UE şi Federaţia Rusă rămâne de o importanţă capitală pentru dezvoltarea şi intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri,

D.   întrucât negocierile privind acest nou APS ar trebui să înceapă cât de curând, pe baza progresului realizat până în prezent în privinţa creării celor patru spaţii comune: spaţiul economic comun, spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, spaţiul securităţii externe şi spaţiul cercetării, educaţiei şi culturii; întrucât implementarea rapidă a acestor patru spaţii comune ar trebui să se afle în centrul negocierilor pentru un nou APS;

E.   întrucât, în urma progreselor considerabile în ceea ce priveşte embargoul rus împotriva importurilor de carne şi alte produse agricole din Polonia şi a asigurărilor referitoare la închiderea conductei Druzhba, considerată de Lituania ca o măsură politică represivă, s-a ajuns în cele din urmă la un acord între statele membre privind finalizarea unui nou mandat de negociere pentru un nou acord, care să înlocuiască actualul APC, care a încetat la sfârşitul anului trecut,

F.   întrucât, la 7 mai 2008, Dimitri Medvedev a preluat oficial funcţia de Preşedinte al Federaţiei Ruse; întrucât noul preşedinte l-a numit prim-ministru pe fostul preşedinte Vladimir Putin, numire confirmată cu o majoritate covârşitoare de către Duma,

G.   întrucât schimbările politice la vârf din Rusia, survenite în urma alegerilor pentru Duma de anul trecut şi a alegerilor prezidenţiale de la începutul anului în curs, ar putea conferi un nou impuls relaţiilor UE - Rusia, ar putea duce la îmbunătăţirea relaţiilor Rusiei cu unii dintre vecinii săi apropiaţi şi ar putea stimula instituirea democraţiei şi a statului de drept în Rusia;

H.   întrucât noul Preşedinte al Rusiei, Dimitri Medvedev, şi-a confirmat, în discursul inaugural, angajamentul pentru instituirea unui sistem juridic matur şi eficient, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială a Rusiei, precum şi pentru creşterea influenţei Rusiei în comunitatea internaţională, deschiderea sa către lume şi facilitarea unui dialog de pe poziţii egale cu alte popoare; întrucât Preşedintele Medvedev a făcut deja un prim pas, creând Consiliul Anticorupţie şi asumându-şi preşedinţia acestuia;

I.   întrucât aderarea Federaţiei Ruse la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) ar reprezenta o contribuţie substanţială la continuarea îmbunătăţirii relaţiilor dintre Rusia şi UE, condiţionată de angajamentul Rusiei de a respecta întru totul şi de a implementa în totalitate obligaţiile şi angajamentele OMC;

J.   întrucât securitatea aprovizionării cu energie reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru Europa şi este unul dintre principalele domenii de cooperare cu Rusia; întrucât trebuie depuse eforturi comune pentru a utiliza la maximum şi în mod eficient sistemele de transportare a energiei, atât cele existente, cât şi cele ce urmează a fi dezvoltate; întrucât dependenţa acută a UE de combustibilii fosili subminează dezvoltarea unei abordări europene echilibrate, coerente şi ghidată de valori faţă de Rusia;

K.   întrucât Rusia a conferit recent unora dintre cele mai mari companii energetice din UE un rol în parteneriatul strategic cu privire la anumite proiecte importante din domeniul energiei şi a permis companiilor din UE să achiziţioneze o serie limitată de acţiuni strategice la companiile ruseşti; întrucât menţinerea securităţii juridice şi respectarea drepturilor de proprietate sunt esenţiale pentru menţinerea actualului nivel al investiţiilor străine în Rusia;

L.   întrucât diferendele asupra condiţiilor de furnizare şi transport al energiei ar trebui soluţionate prin negocieri, de o manieră transparentă şi nediscriminatorie şi nu ar trebui niciodată folosite ca instrument de presiune politică asupra statelor membre UE sau a altor state din vecinătatea comună;

M.   întrucât un viitor acord între UE şi Federaţia Rusă ar trebui, de aceea, să includă principiile Tratatului privind Carta energiei;

N.   întrucât UE şi Federaţia Rusă ar putea şi ar trebui să joace împreună un rol activ în instituirea păcii şi a stabilităţii pe continentul european, în special în zona de vecinătate comună, şi în alte părţi ale lumii,

O.   întrucât UE şi Federaţia Rusă ar trebui să conlucreze în căutarea unei rezolvări definitive a problemei statutului internaţional al Kosovo şi a unei soluţionări paşnice a conflictelor din Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno Karabakh şi Transnistria, ce prezintă un pericol constant;

P.   întrucât, după decizia autorităţilor ruse de a stabili legături la nivel guvernamental cu republicile separatiste din Abhazia şi Osetia de Sud, situaţia din aceste regiuni georgiene s-a deteriorat şi mai mult, punând sub semnul întrebării rolul forţelor ruse ca forţe neutre de menţinere a păcii şi subminând integritatea teritorială a Georgiei;

Q.   întrucât Rusia şi-a declinat calitatea de parte la Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa (Tratatul CFE), declarând că nu va mai permite inspectarea şi verificarea siturilor sale militare de către ţările NATO şi nu-şi va mai limita numărul de arme convenţionale;

R.   întrucât, în urma întâlnirii sale cu troica ministerială a UE, la 29 aprilie 2008, în Luxembourg, Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a confirmat participarea Rusiei la operaţiunea militară a UE în Chad şi în Republica Centrafricană (operaţiunea EUFOR Chad/RCA, iniţiată la 28 ianuarie 2008(3));

S.   întrucât persistă îngrijorări serioase cu privire la evoluţia Federaţiei Ruse în materie de respectare şi protecţie a drepturilor omului, precum şi de respectare a principiilor, normelor şi procedurilor democratice asupra cărora s-a ajuns la un acord; întrucât Federaţia Rusă este membru deplin al Consiliului Europei şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi s-a angajat, în consecinţă, să respecte principiile democraţiei şi drepturile elementare ale omului;

T.   întrucât este important ca UE să exprime o poziţie unitară, să dea dovadă de solidaritate şi unitate în relaţiile sale cu Federaţia Rusă, precum şi să întemeieze aceste relaţii pe interesele ambelor părţi şi pe valori comune,

1.   subliniază că viitorul summit va fi primul Summit UE - Rusia la care va participa nou alesul preşedinte Dimitri Medvedev şi îşi exprimă speranţa că această reuniune va marca o îmbunătăţire în relaţiile dintre UE şi Rusia;

2.   îşi reafirmă convingerea că Rusia rămâne un partener important din perspectiva creării unei cooperări strategice, partener cu care UE are în comun nu doar interese economice şi comerciale, dar şi obiectivul de a coopera îndeaproape atât pe scena internaţională, cât şi în vecinătatea comună;

3.   subliniază importanţa unităţii statelor membre UE în relaţiile lor cu Rusia şi invită statele membre să acorde prioritate beneficiilor pe termen lung a unei poziţii comune în cadrul negocierilor cu Federaţia Rusă faţă de eventualele avantaje pe termen scurt ale acordurilor bilaterale cu privire la chestiuni punctuale;

4.   susţine ideea dezvoltării pe viitor a unor relaţii cu Rusia mai angajate, concentrate în continuare asupra zonelor vizate de cele patru spaţii comune şi asupra necesităţii unui nou APC, dar concentrate şi asupra aspectelor practice ale cooperării, a proiectelor comune şi a implementării angajamentelor luate şi acordurilor încheiate până în prezent;

5.   îşi exprimă satisfacţia că a fost posibilă până la urmă depăşirea obstacolelor din calea ajungerii la un acord asupra mandatului pentru negocierile cu Federaţia Rusă asupra unui nou APC;

6.   recomandă insistent Consiliului, Comisiei şi statelor membre, alături de guvernul Federaţiei Ruse, să folosească ocazia celui de-al 21-lea Summit UE - Rusia din Khanty-Mansiysk ca un adevărat nou punct de plecare pentru intensificarea în continuare a relaţiilor UE - Rusia începând negocierile asupra unui nou APC, punând astfel bazele obţinerii unor rezultate concrete în viitorul apropiat;

7.   salută faptul că noul preşedinte, domnul Medvedev, s-a referit, în discursul său inaugural, la importanţa drepturilor civile şi şi-a reafirmat sprijinul deschis pentru cauza statului de drept şi a drepturilor omului; se aşteaptă ca această declaraţie să fie urmată de fapte şi ca Rusia să întreprindă reformele necesare pentru o evoluţie către un sistem cu adevărat democratic;

8.   îşi exprimă îngrijorarea profundă cauzată de informaţiile primite continuu de la organizaţiile ruse şi internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului cu privire la folosirea torturii şi a tratamentelor inumane şi degradante în închisori, posturi de poliţie şi centrele secrete de detenţie din Cecenia; de asemenea, îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de atacurile din ce în ce mai frecvente asupra minorităţilor etnice, rasiale şi religioase din Rusia;

9.   reiterează invitaţia de a intensifica consultările UE - Rusia cu privire la drepturile omului, astfel încât să devină mai eficace şi mai orientate către rezultate, cu participarea şi a altor ministere ruse decât cel al afacerilor externe şi cu implicarea totală a Parlamentului European, la toate nivelurile; consideră, în această privinţă, că reuniunile de informare organizate de Comisie cu actorii societăţii civile înaintea consultării oficiale reprezintă un instrument important, care ar trebui consolidat corespunzător şi luat în considerare de către autorităţile ruse, în vederea transformării lor într-un adevărat seminar juridic, la care să participe universitari, reprezentanţi ai societăţii civile şi oficiali ai ambelor părţi;

10.   subliniază faptul că o societate civilă puternică şi independentă constituie un element absolut necesar al unei democraţii reale şi mature; este profund îngrijorat, în această privinţă, de deteriorarea situaţiei apărătorilor drepturilor omului şi de dificultăţile de a fi recunoscute şi de a-şi desfăşura activitatea ale ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului, al protecţiei mediului şi al ecologiei; este profund îngrijorat de legislaţia recent modificată privind extremismul, care ar putea afecta libera circulaţie a informaţiei şi ar putea conduce la restricţionarea în continuare din partea autorităţilor ruse a libertăţii de exprimare a jurnaliştilor independenţi şi a opozanţilor politici;

11.   solicită Federaţiei Ruse să-şi demonstreze angajamentul faţă de valorile comune, ratificând Protocolul adiţional nr. 14 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, permiţând astfel realizarea unor importante reforme ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, care se confruntă cu întârzieri datorate zecilor de mii de cauze aflate pe rol; invită autorităţile ruse să respecte toate hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului;

12.   salută faptul că Summit-ul UE- Rusia va avea loc în centrul administrativ al regiunii autonome Khanty-Mansiysk; solicită preşedinţiei în exerciţiu să folosească ocazia oferită de summit, urmat de cel de-al 5-lea Congres al popoarelor fino-ugrice, pentru a discuta dificultăţile cu care se confruntă minorităţile fino-ugrice în Rusia în ceea ce priveşte reprezentarea lor politică, precum şi protecţia şi dezvoltarea identităţii lor culturale şi lingvistice;

13.   reiterează, de asemenea, importanţa instituirii unui Spaţiu Economic Comun (SEC) şi a continuării dezvoltării obiectivelor asupra cărora s-a căzut de acord în Foaia de parcurs a SEC, în special cel al creării unei pieţe deschise şi integrate între UE şi Rusia;

14.   salută progresele realizate de la ultimul summit UE- Rusia din Mafra în ceea ce priveşte aderarea Rusiei la OMC, ceea ce va conduce la un mediu concurenţial echitabil pentru comunităţile de afaceri ale ambelor părţi şi va ajuta substanţial Rusia să construiască o economie modernă, diversificată şi care să integreze înalta tehnologie; solicită Rusiei să ia măsurile necesare pentru a îndepărta obstacolele rămase în calea aderării, în special în domeniul taxelor şi taxelor la export şi să respecte şi să implementeze angajamentele şi obligaţiile OMC, după care UE ar trebui să înceapă tratativele privind încheierea unui acord de liber schimb cu Federaţia Rusă;

15.   insistă, în plus, asupra faptului că trebuie să se ajungă cât mai repede la un acord cu privire la taxele la export din Federaţia Rusă către Uniunea Europeană pentru lemnul brut; regretă că Rusia nu şi-a onorat angajamentul de a elimina treptat taxele de survol al Siberiei şi solicită Rusiei să semneze acordul negociat cu privire la aceasta cu ocazia summitului din Samara;

16.   subliniază importanţa îmbunătăţirii climatului pentru investiţiile europene în Rusia, care nu poate fi realizată decât prin promovarea şi facilitarea unor condiţii de afaceri transparente şi nediscriminatorii, prin o birocraţiei mai puţin prezentă şi prin investiţii bidirecţionale; este îngrijorat de caracterul impredictibil al aplicării normelor de către autorităţile ruse;

17.   salută intensificarea dialogului UE - Rusia privind chestiuni legate de energie şi de protecţia mediului; subliniază importanţa importurilor de energie pentru economiile europene, care reprezintă o posibilă oportunitate de a continua cooperarea economică şi comercială între UE şi Rusia; subliniază că principiile interdependenţei şi transparenţei ar trebui să stea la baza acestei cooperări, alături de cel al accesului egal la piaţă, infrastructură şi investiţii; salută aderarea Rusiei la Protocolul de la Kyoto şi subliniază necesitatea unei susţineri depline din partea Rusiei a obiectivelor obligatorii post-Kyoto legate de schimbările climatice; solicită Consiliului şi Comisiei să asigure includerea în noul APC a principiilor Tratatului privind Carta Energiei, ale Protocolului referitor la tranzit anexat acestuia şi ale concluziilor G8, precum şi în cooperarea ulterioară în materie de eficienţă energetică, reducere a emisiilor de carbon şi energii regenerabile, inclusiv utilizarea bio-energiei; subliniază faptul că aceste principii ar trebui aplicate principalelor proiecte de infrastructură; solicită UE să aibă un discurs unitar faţă de Rusia cu privire la aceste chestiuni sensibile legate de energie; solicită partenerii în dialogul UE - Rusia privind energia să examineze posibilitatea de a folosi euro ca viitoare monedă de plată a energiei furnizate, pentru a depinde mai puţin de valuta ţărilor terţe;

18.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la securitatea sectorului nuclear în Federaţia Rusă, la planurile acesteia de a exporta tehnologie şi material nuclear către alte ţări şi la ameninţările adiacente în materie de securitate şi proliferare nucleară;

19.   solicită Federaţiei Ruse să sprijine dezvoltarea propriei industrii a energiilor regenerabile, într-un mod durabil şi nedăunător mediului; solicită Federaţiei Ruse să garanteze respectarea unor standarde de mediu înalte pentru toate proiectele de pe teritoriul său, în curs sau planificate, din sectorul gazului şi petrolului;

20.   salută progresele realizate de UE şi Rusia în implementarea Spaţiului comun al libertăţii, securităţii şi justiţiei, care s-a concentrat până acum în primul rând asupra punerii în practică a acordurilor de facilitare a vizelor şi de readmisie ce s-au dovedit a fi un important pas înainte către călătoria fără vize, ca obiectiv pe termen lung; solicită continuarea cooperării în materie de imigraţie ilegală, precum şi de îmbunătăţire a controlului documentelor de identitate şi a schimbului de informaţii privind terorismul şi criminalitatea organizată; subliniază că Consiliul şi Comisia trebuie să asigure că Rusia respectă toate condiţiile stabilite în oricare dintre acordurile negociate cu privire la eliminarea vizelor între cele două părţi, astfel încât să se prevină orice periclitare a securităţii în Europa;

21.   subliniază faptul că Rusia, schimbând anul trecut normele de acordare a vizelor şi încetând să mai emită vize de afaceri de un an cu intrări multiple, folosite de numeroşi lucrători europeni, s-ar putea confrunta cu un exod al managerilor şi lucrătorilor dacă nu modifică aceste norme şi nu reduce costurile şi obstacolele birocratice legate de obţinerea vizelor şi a permiselor de muncă;

22.   salută evoluţia cooperării UE - Rusia în domeniul spaţial, în cadrul Dialogului tripartit privind spaţiul iniţiat în martie 2006 între Comisie, Agenţia Spaţială Europeană şi Roscosmos (Agenţia Federală Spaţială din Rusia), care poartă asupra aplicaţiilor spaţiale (navigare prin satelit, observare terestră şi comunicaţii prin satelit), a accesului la spaţiu (lansatoare şi viitoare sisteme spaţiale de transport) şi a dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei spaţiale; observă că, în cadrul Spaţiului economic comun, cooperarea referitoare la spaţiul cosmic a fost definită ca sector prioritar;

23.   invită Federaţia Rusă să participe la construcţia infrastructurilor europene destinate cercetării, susţinută prin Programele-cadru ale Comunităţii Europene; consideră că un astfel de impuls ar face posibilă utilizarea eficientă şi dezvoltarea unor importante resurse umane şi financiare ale Rusiei în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, fiind astfel avantajos atât pentru Europa, cât şi pentru Rusia;

24.   face apel la guvernele Rusiei şi Statelor Unite să intensifice dialogul cu privire la chestiunile din domeniul apărării şi securităţii care implică direct sau indirect statele membre ale UE; recomandă insistent guvernelor ambelor ţări să implice fără rezerve UE şi statele sale membre în acest dialog şi să nu ia nici o măsură sau decizie care ar putea fi considerată o ameninţare la adresa păcii şi securităţii continentului european;

25.   solicită guvernului rus - alături de Uniunea Europeană şi ceilalţi membri ai Grupului de contact pentru Kosovo - să aducă o contribuţie constructivă la soluţionarea politică durabilă a problemei viitorului Kosovo şi la consolidarea stabilităţii în Balcanii de Vest;

26.   solicită Rusiei să nu se opună desfăşurării misiunii UE de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (EULEX KOSOVO(4)), să sprijine pe deplin OSCE şi să recunoască mandatul acesteia, pentru a permite implementarea completă a garanţiilor oferite în Constituţia Kosovo şi a angajamentelor autorităţilor din Kosovo în direcţia descentralizării instituţionale şi a protecţiei comunităţilor nemajoritare şi a patrimoniului cultural şi arhitectural;

27.   solicită Consiliului şi Comisiei să continue iniţiativele luate împreună cu guvernul rus, menite să consolideze securitatea şi stabilitatea în vecinătatea comună, în special prin intensificarea dialogului privind instaurarea democraţiei în Bielorusia, precum şi prin eforturi comune pentru a soluţiona conflictele din Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno Karabakh şi Transnistria;

28.   îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia Rusiei de a stabili legături mai strânse cu regiunile georgiene ale Abhaziei şi Osetiei de Sud şi îşi reiterează sprijinul fără rezerve pentru integritatea teritorială a Georgiei; invită Rusia să nu mai întreprindă nici o acţiune care ar putea agrava tensiunea şi să ia măsuri pentru a ameliora relaţiile cu Georgia; speră ca reuniunea care a avut loc recent la St Petersburg între preşedintele Medvedev şi preşedintele Saakashvili să conducă la o îmbunătăţire a relaţiilor ruso-georgiene;

29.   solicită preşedinţiei în exerciţiu să ridice, cu ocazia Summitului EU- Rusia, chestiunea distrugerii unui avion georgian de recunoaştere de către un avion rusesc, precum şi pe cea a recentei creşteri substanţiale a numărului trupelor ruse în Abhazia, şi să încurajeze o mai mare implicare a UE în procesul de soluţionare a conflictului;

30.   solicită UE şi Rusiei, ca membre ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale Cvartetului, să-şi continue eforturile de a realiza progrese în Orientul Mijlociu; subliniază, de asemenea, necesitatea continuării cooperării cu Rusia pentru a împiedica proliferarea ADM şi solicită ambelor părţi să-şi asume responsabilităţile în special cu privire la chestiunile nucleare din Iran şi Coreea de Nord;

31.   solicită Rusiei să reconsidere suspendarea unilaterală a respectării Tratatului FCE, să urmeze calea negocierilor pentru a-şi proteja interesele legitime şi să evite erodarea Tratatului FCE; solicită membrilor NATO să ratifice versiunea modificată în 1999 a tratatului;

32.   salută decizia Rusiei de a asista UE în operaţiunile acesteia de menţinere a păcii în Chad şi Republica Centrafricană şi susţine declaraţia Ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov şi a Înaltului Reprezentant UE, Javier Solana, conform căreia cooperarea dintre Rusia şi UE în gestionarea crizelor nu se va limita la participarea Rusiei la operaţiunea menţionată anterior EUFOR Chad /RCA şi că ambele părţi sunt gata să semneze un acord-cadru privind acest subiect, care să aibă la bază un parteneriat şi o cooperare echitabile;

33.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Federaţiei Ruse, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(1) JO L 327, 28.11.1997, p. 1.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0528.
(3) Acţiunea comună 2007/677/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2007 (JO L 279, 23.10.2007, p. 21) şi Decizia 2008/101/PESC a Consiliului din 28 ianuarie 2008 (JO L 34, 8.2.2008, p.39).
(4) Acţiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 (JO L 42, 16.2.2008, p. 92)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate