Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0095(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0271/2008

Indgivne tekster :

A6-0271/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0315

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 32k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument ***I
P6_TA(2008)0315A6-0271/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (KOM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0308),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 179 og artikel 181 A, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0200/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0271/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik