Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0095(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0271/2008

Ingediende teksten :

A6-0271/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0315

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 30k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument: algemene bepalingen ***I
P6_TA(2008)0315A6-0271/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1638/2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (COM(2008)0308 – C6-0200/2008 – 2008/0095(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0308),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 179 en 181 A van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0200/2008),

–   gelet op de artikelen 51 en 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0271/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid