Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0095(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0271/2008

Teksty złożone :

A6-0271/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2008 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0315

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 31k
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa: przepisy ogólne ***I
P6_TA(2008)0315A6-0271/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2008)0308 – C6-0200/2008 – 2008/0095(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0308),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 i 181a Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0200/2008),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0271/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności