Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0088(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0270/2008

Predkladané texty :

A6-0270/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2008 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0316

Prijaté texty
PDF 193kWORD 33k
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg
Režimy priamej podpory v rámci SPP *
P6_TA(2008)0316A6-0270/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (KOM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0247),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0208/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0270/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia