Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0214(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0290/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0290/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2008 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0317

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 39k
2008. július 8., Kedd - Strasbourg
A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények ***I
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

Az Európai Parlament 2008. július 8-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó módosított javaslatról (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált szöveg) (COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított javaslatára (COM(2008)0111),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0127/2008),

–   tekintettel az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0290/2008),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat