Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0214(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0290/2008

Teksty złożone :

A6-0290/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2008 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0317

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 39k
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Procedura współdecyzji – kodyfikacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0111),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0127/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0290/2008),

A.   mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek stanowi prostą kodyfikację istniejących tekstów i nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności