Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0214(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0290/2008

Texte depuse :

A6-0290/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2008 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0317

Texte adoptate
PDF 193kWORD 37k
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg
Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (versiune codificată)***I
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2008 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (versiune codificată) (COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Procedura de codecizie – codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0111),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0127/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0290/2008),

A.   întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate