Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0290/2008

Predkladané texty :

A6-0290/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2008 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0317

Prijaté texty
PDF 202kWORD 48k
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg
Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) ***I
P6_TA(2008)0317A6-0290/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (KOM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0111),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0127/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0290/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia