Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0038(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0259/2008

Indgivne tekster :

A6-0259/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0318

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 31k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Beskyttelse af vilde fugle (tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol) ***I
P6_TA(2008)0318A6-0259/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0105),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0088/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0259/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik