Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0038(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0259/2008

Ingediende teksten :

A6-0259/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0318

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 29k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Behoud van de vogelstand (Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing) ***I
P6_TA(2008)0318A6-0259/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand (COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0105),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0088/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0259/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid