Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0038(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0259/2008

Predkladané texty :

A6-0259/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2008 - 8.4

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0318

Prijaté texty
PDF 194kWORD 32k
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg
Ochrana voľne žijúceho vtáctva (úprava s ohľadom na regulačný postup s kontrolou) ***I
P6_TA(2008)0318A6-0259/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0105),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0088/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0259/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia