Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0257(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0261/2008

Indgivne tekster :

A6-0261/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0323

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 39k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Protokol mellem EF, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem EF og Schweiz om asylansøgning *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat, Schweiz eller Liechtenstein (KOM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0753),

-   der henviser til protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat, Schweiz eller Liechtenstein,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 63, første afsnit, nr. 1, litra a), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0091/2008),

-   der henviser til Retsudvalgets udtalelse om det foreslåede retsgrundlag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0261/2008),

1.   godkender forslaget til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af protokollen;

2.   forbeholder sig ret til at forsvare sine beføjelser i henhold til traktaten;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes, Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til Rådets afgørelse
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,
Ændring 2
Forslag til Rådets afgørelse
Henvisning 3
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik