Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0257(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0261/2008

Teksty złożone :

A6-0261/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2008 - 8.9

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0323

Teksty przyjęte
PDF 340kWORD 43k
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0753),

–   uwzględniając treść Protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie,

–   uwzględniając art. 63, akapit pierwszy ust.1 lit. a) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pkt 1 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0091/2008),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0261/2008),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.   zastrzega sobie prawo do ochrony swoich uprawnień przyznanych na mocy traktatu;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także rządom i parlamentom Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji Rady
Odniesienie 1
– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,
– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji Rady
Odniesienie 3
– uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,
– uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności