Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0257(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0261/2008

Texte depuse :

A6-0261/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2008 - 8.9

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0323

Texte adoptate
PDF 200kWORD 44k
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg
Protocol între CE, Elveţia şi Liechtenstein la Acordul CE/Elveţia privind determinarea statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveţia sau în Liechtenstein *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2008 privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau în Liechtenstein (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2006)0753),

–   având în vedere Protocolul între Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau în Liechtenstein,

–   având în vedere articolul 63 primul paragraf punctul 1 litera (a) și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0091/2008),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7), precum și articolul 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6–0261/2008),

1.   aprobă propunerea de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificată și aprobă încheierea protocolului;

2.   își rezervă dreptul de a-și apăra prerogativele conferite de tratat;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Confederației Elvețiene și Principatului Liechtenstein.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie a Consiliului
Referirea 1
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 primul paragraf punctul (1) litera (a) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,
Amendamentul 2
Propunere de decizie a Consiliului
Referirea 3
având în vedere avizul Parlamentului European,
având în vedere avizul conform al Parlamentului European,
Aviz juridic - Politica de confidențialitate