Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0074(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0268/2008

Indgivne tekster :

A6-0268/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0324

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 32k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Visumnummerering *
P6_TA(2008)0324A6-0268/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa for så vidt angår visumnummerering (KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2008)0188),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 62, stk. 2), litra b), nr. iii),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0187/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0268/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik