Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0144(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0176/2008

Indgivne tekster :

A6-0176/2008

Forhandlinger :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0332

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg
Fødevareenzymer ***II
P6_TA(2008)0332A6-0176/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (16676/1/2007 - C6-0140/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0425),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0176/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 111 E af 6.5.2008, s. 32.
(2) Vedtagne tekster af 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juli 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97
P6_TC2-COD(2006)0144

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1332/2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik