Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0144(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0176/2008

Ingediende teksten :

A6-0176/2008

Debatten :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0332

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 85k
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
Voedingsenzymen ***II
P6_TA(2008)0332A6-0176/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16676/1/2007 – C6-0140/2008)(1),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0425),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0176/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 111 E van 6.5.2008, blz. 32.
(2) Aangenomen teksten van 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 8 juli 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97
P6_TC2-COD(2006)0144

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 1332/2008.)

Juridische mededeling - Privacybeleid