Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0144(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0176/2008

Teksty złożone :

A6-0176/2008

Debaty :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Głosowanie :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0332

Teksty przyjęte
PDF 275kWORD 66k
Wtorek, 8 lipca 2008 r. - Strasburg
Enzymy spożywcze ***II
P6_TA(2008)0332A6-0176/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16676/1/2007 – C6-0140/2008)(1),

–   uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0425),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0176/2008),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 111 E z 6.5.2008, s. 32.
(2) Teksty przyjęte z dnia 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady(WE) nr .../2008 w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę rady 83/417/EWG, rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97
P6_TC2-COD(2006)0144

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 1332/2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności