Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0144(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0176/2008

Texte depuse :

A6-0176/2008

Dezbateri :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Voturi :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0332

Texte adoptate
PDF 271kWORD 34k
Marţi, 8 iulie 2008 - Strasbourg
Enzime alimentare ***II
P6_TA(2008)0332A6-0176/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2008 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97 (16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16676/1/2007 – C6-0140/2008)(1),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0425),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0176/2008),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 111 E, 6.5.2008, p. 32.
(2) Texte adoptate, 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 8 iulie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97
P6_TC2-COD(2006)0144

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 1332/2008.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate