Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0269/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0269/2008

Συζήτηση :

PV 08/07/2008 - 5
CRE 08/07/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.23
CRE 08/07/2008 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 391kWORD 108k
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα
P6_TA(2008)0337A6-0269/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (2007/2208(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν και, προσφάτως, το ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 2006(1),

–   έχοντας υπόψη το Σύμφωνο για το Αφγανιστάν που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του Λονδίνου την 1η Φεβρουαρίου 2006 και την αναγνώριση, από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τη διεθνή κοινότητα, ότι η επιτυχία του Συμφώνου απαιτεί ισχυρή πολιτική και οικονομική δέσμευση, καθώς και δέσμευση στον τομέα της ασφάλειας προκειμένου να επιτευχθούν τα σημεία αναφοράς εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, ενώ η επιτυχία του Συμφώνου έγκειται σε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό συντονισμού και παρακολούθησης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των εθνών που συμμετέχουν στη Διεθνή Δύναμη Αρωγής για την Ασφάλεια (ISAF) στο Αφγανιστάν, η οποία δημοσιεύθηκε στη σύνοδο κορυφής του NATO στο Βουκουρέστι στις 3 Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2007 και στις 6 Μαρτίου 2008, με τίτλο "Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια",

   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης για τη στήριξη του Αφγανιστάν, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την εθνική στρατηγική της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για τον έλεγχο των ναρκωτικών, που δρομολογήθηκε στην προαναφερθείσα Διάσκεψη του Λονδίνου,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς(2),

–   έχοντας υπόψη όλα τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και ιδίως εκείνα της 10ης Μαρτίου 2008, 29ης Απριλίου 2008 και 26ης-27ης Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2007/369/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2007 σχετικά με την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN)(3) και την κοινή δράση 2007/733/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί την κοινή δράση 2007/369/ΚΕΠΠΑ(4),

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(5),

–   έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της Επιτροπής, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 610 εκατ. ευρώ στην Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν για τα οικονομικά έτη 2007-2010,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη αντιπροσωπείας από την Κάτω Βουλή του Αφγανιστάν (Wolesi Jirga) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26-30 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0269/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, όπως μαρτυρούν η αύξηση των τρομοκρατικών ενεργειών και των βίαιων εξεγέρσεων, η σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια, η αυξημένη παραγωγή οπίου και η εντεινόμενη δυσαρέσκεια του λαού για τη διαφθορά και τις παραλείψεις της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και τη μερική επιτυχία όσον αφορά την πολιτική ανασυγκρότηση, οι συνθήκες διαβίωσης σημαντικών τμημάτων του αφγανικού πληθυσμού δεν έχουν βελτιωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή την οποία αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Αφγανιστάν απαιτεί βραχυπρόθεσμη δράση, αλλά ότι μακροπρόθεσμες λύσεις θα προκύψουν μόνο μέσω εκτενών βελτιώσεων στη διακυβέρνηση και μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρότερου κράτους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες –με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου– ξεκίνησαν την επιχείρηση "Διαρκής Ελευθερία" στις 7 Οκτωβρίου 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ –η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ρουμανία– συγκαταλέγονται μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεισφέρουν στην αποστολή της ISAF υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, με στρατεύματα που ανέρχονται σε περισσότερους από 21 500 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες ομάδες ανασυγκρότησης επαρχιών (ΟΑΕ) ξεκίνησαν στα τέλη του 2001 και επί του παρόντος υπάρχουν περίπου 25 ΟΑΕ που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ποσού των χρημάτων που δαπανά η διεθνής κοινότητα για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφενός, και για την ανασυγκρότηση της χώρας και την ανθρωπιστική βοήθεια, αφετέρου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Αφγανιστάν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και η οικονομία της χώρας είναι μία από τις ασθενέστερες στον κόσμο, με ανεργία που φθάνει το 40%,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν έχει αρχίσει να επιδεικνύει τα πρώτα ελπιδοφόρα αποτελέσματα, όπως μείωση κατά 24% της βρεφικής θνησιμότητας από την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, υψηλότερο αριθμό παιδιών που επιβιώνουν μετά τα πρώτα τους γενέθλια και υψηλότερο ποσοστό Αφγανών με άμεση πρόσβαση σε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του Αφγανιστάν παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια θετικών εξελίξεων, όπως αυξανόμενο αριθμό παιδιών, και ιδίως κοριτσιών, σπουδαστών και δασκάλων που επέστρεψαν στο σχολείο, συνεχιζόμενη αποκατάσταση των δημοτικών σχολείων και κατάρτιση δασκάλων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τους θανάτους αμάχων στο Αφγανιστάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην έκθεσή του της 6ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν επισημαίνει ότι "το 2007 το επίπεδο των εξεγέρσεων και των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων αυξήθηκε απότομα σε σχέση με εκείνο του προηγούμενου έτους· κατά μέσο όρο, το 2007 είχαν καταγραφεί 566 περιστατικά ανά μήνα σε σύγκριση με 425 ανά μήνα το προηγούμενο έτος· από τους περισσότερους από 8 000 θανάτους που σχετίζονταν με τη σύγκρουση κατά το 2007, πάνω από 1500 αφορούσαν αμάχους"- το υψηλότερο ποσοστό θανάτων μετά την ανατροπή των Ταλιμπάν το 2001,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο αφγανικό σύστημα δεν εγγυάται πλήρη θρησκευτική ελευθερία εφόσον η εγκατάλειψη του Ισλάμ παραμένει ποινικό αδίκημα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίασή της στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2008 στο Τόκυο, η Κοινή Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης για το Αφγανιστάν άρχισε να προετοιμάζει διεθνή διάσκεψη για την επισκόπηση της προόδου ως προς την εφαρμογή του σχεδίου που ενέκρινε η διάσκεψη του Λονδίνου του 2006 (σύμφωνο για το Αφγανιστάν),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη ταχείας αξιολόγησης του 2008 για το όπιο στο Αφγανιστάν (του γραφείου του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος) επιβεβαιώνει τις τάσεις που έδειξε η μελέτη του 2007, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των επαρχιών χωρίς όπιο στο βορρά και το νότο ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά τα ποσοστά καλλιέργειας στο νότο και τη δύση είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη του 2007 αφενός επαναλαμβάνει την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι επαρχίες με μικρή ή μηδαμινή καλλιέργεια της οπιούχου παπαρούνας είναι "απαλλαγμένες οπίου", αφετέρου όμως υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ της έλλειψης ασφάλειας και της παραγωγής ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια εργαλεία μιας πολιτικής κατά των ναρκωτικών είναι η εκρίζωση των καλλιεργειών, η απαγόρευση (που είναι πολύ πιο περίπλοκη από τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών) και η ανάπτυξη (εναλλακτικών βιοτικών πόρων) εφόσον γίνονται ταυτόχρονα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων των ΗΠΑ εκατοντάδες αφγανοί φυλακισμένοι παραμένουν κρατούμενοι σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως η στρατιωτική βάση Bagram και το Guantánamo, γεγονός που συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι των Αφγανών εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σύστημα επιβολής των νόμων που δεν διαθέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές νομιμότητας και σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.   εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα της ιστορίας του Αφγανιστάν των τελευταίων 30 χρόνων, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σοβιετική κατοχή, τις μάχες μεταξύ των διαφόρων φατριών Μουτζαχεντίν και την καταστολή υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, η χώρα ξεκίνησε μια σημαντική και σύνθετη ανασυγκρότηση της κοινωνίας και πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τους θεσμούς της και να ικανοποιεί καλύτερα τις στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών της, όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η υγεία, η διατροφή και η δημόσια ασφάλεια· επικροτεί τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειώσει από το 2002 ο λαός του Αφγανιστάν για την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και την επιδίωξη σταθερότητας·

2.   είναι πεπεισμένο ότι η χώρα έχει καταστεί πεδίο δοκιμής για την επιτυχία ή αποτυχία της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και τη νομιμότητα της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να αποδείξει η διεθνής κοινότητα την ικανότητά της να θέσει τέρμα στο φαύλο κύκλο της βίας και της φτώχειας και να δώσει στη χώρα την προοπτική της βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία διεθνούς Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από τους κύριους χορηγούς, στρατιωτικούς συντελεστές και οργανώσεις του ΟΗΕ, με την καθοδήγηση πιθανώς της αποστολής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, και θα βασίζεται στην ιδέα της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ, με στόχο την εναρμόνιση των διαφόρων προσπαθειών ανασυγκρότησης του Αφγανιστάν·

3.   εφιστά την προσοχή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις των πολέμων που έχουν γίνει στη χώρα, στα εκατομμύρια των θυμάτων, στα άτομα με αναπηρίες, στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες και στο υλικό κόστος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της καταστροφής σχεδόν όλων των κύριων υποδομών·

4.   καταδικάζει εντονότατα την τρομοκρατική επίθεση κατά της ινδικής πρεσβείας στην Καμπούλ στις 7 Ιουλίου 2008, ο απολογισμός της οποίας ήταν περισσότεροι από 40 νεκροί, εκ των οποίων 4 εργαζόμενοι στην πρεσβεία· εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και στην αφγανική και ινδική κυβέρνηση·

5.   θεωρεί ότι η σχέση Αφγανιστάν-Πακιστάν είναι κατά μεγάλο μέρος η αιτία της αστάθειας στην περιοχή και συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι η σταθεροποίηση της περιοχής απαιτεί συνολική πολιτική όσον αφορά τη σχέση αυτή· ελπίζει ότι με τη νέα κυβέρνηση του Πακιστάν η βελτίωση των διμερών σχέσεων θα λάβει νέα ώθηση· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι δύο χώρες δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στη διμερή τους σχέση χωρίς την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια του Αφγανιστάν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον εκδημοκρατισμό του Πακιστάν· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να δρομολογήσει και να ενισχύσει μέτρα για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της μεθοριακής περιοχής, με τη συμμετοχή παραγόντων και των δύο πλευρών·

6.   επικροτεί τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχουν σημειώσει από το 2002 ο λαός του Αφγανιστάν και οι θεσμοί για την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και την επιδίωξη σταθερότητας· θεωρεί ότι τα επιτεύγματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όσον αφορά τα διαρθρωτικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της έλλειψης νομιμότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που χαρακτήριζε το Αφγανιστάν υπό το σοβιετικό καθεστώς και το καθεστώς των Ταλιμπάν·

7.   θεωρεί, ειδικότερα, ότι η μεγάλη συμμετοχή στις διάφορες εκλογές της χώρας επιβεβαιώνει την επιθυμία των γυναικών και των ανδρών του Αφγανιστάν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας χώρας βασισμένης στις αρχές της ενεργού και συμμετοχικής δημοκρατίας· τονίζει ότι οι εκλογές αυτές αποτέλεσαν παράδειγμα σε περιφερειακό πλαίσιο, αλλά και για αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ένοπλες συγκρούσεις·

8.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο για τους θεσμούς του Αφγανιστάν να συνεχίσουν να μάχονται ενάντια σε όλες τις μορφές διαφθοράς και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών για τον πληθυσμό·

9.   σημειώνει ότι στο Αφγανιστάν η ΕΕ είναι κυρίως γνωστή ως ανθρωπιστική οργάνωση, θεωρεί όμως ότι η ΕΕ πρέπει να δείξει ότι ασκεί ισχυρότερη πολιτική επιρροή και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές με τις οποίες, σεβόμενη τη φυσική κυριαρχία του λαού του Αφγανιστάν, η ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την παρουσία της κατά την ενδυνάμωση του αστικού, πολιτικού και γραφειοκρατικού μηχανισμού, έως ότου η κυβερνητική υποδομή περάσει σε μια εποχή μεγαλύτερης σταθερότητας και μονιμότητας·

10.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο η διεθνής κοινότητα να συντονίζει καλύτερα τις προσπάθειές της για την παροχή αποτελεσματικής και βιώσιμης βοήθειας προς τους αμάχους· συνεπώς, ζητεί επίσης τη διασφάλιση ισορροπημένου προϋπολογισμού που θα διαθέτει επαρκή κονδύλια για την πολιτική ανασυγκρότηση και την ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον η εδραίωση της ασφάλειας και ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας·

11.   επικροτεί το γεγονός ότι η διάσκεψη των χορηγών για το Αφγανιστάν, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου 2008 όχι μόνο ανέλαβε υποσχέσεις για επιπλέον ποσό 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ανανέωσε και τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε η διεθνής βοήθεια να προσανατολίζεται πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια στις προτεραιότητες και να προλαμβάνεται η διαφθορά·

12.   υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία μια ουσιαστική ενδυνάμωση της πολιτικής βούλησης και δέσμευσης και ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνοδεύεται όχι μόνο από την προθυμία εξασφάλισης επιπρόσθετων στρατευμάτων μάχης στις πιο δύσκολες περιοχές, χωρίς να εμποδίζονται από εθνικούς περιοριστικούς όρους, αλλά και από άμεσες και ενισχυμένες προσπάθειες πολιτικής ανασυγκρότησης στις προωθημένες περιοχές, προκειμένου να εδραιωθούν τα επιτεύγματα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του αφγανικού πληθυσμού σε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη βάση· θεωρεί συγκεκριμένα ότι η επιχείρηση "Διαρκής Ελευθερία" θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιπαραγωγική αν η στρατιωτική πίεση που ασκείται στους αντάρτες δεν συνοδεύεται από ενισχυμένη πολιτική διαδικασία, μέσω της οποίας οι αφγανικές αρχές θα προσεγγίσουν όλα τα τμήματα του πληθυσμού που αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και θα καταθέσουν τα όπλα τους· στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει επίσης ότι η ανθρωπιστική κοινότητα - ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις - πρέπει να ενισχύσουν το συντονισμό, να αποφεύγουν τις ad hoc πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν ετοιμότητα και σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης·

13.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη των αποστολών της και των κρατών μελών που ήδη έχουν στρατιωτική ή πολιτική παρουσία στην επικράτεια του Αφγανιστάν, κατά τη διαδικασία σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης του Αφγανιστάν·

14.   στηρίζει τις προσπάθειες των δυνάμεων του ΝΑΤΟ να βελτιώσουν την ασφάλεια στη χώρα και να πατάξουν την τοπική και διεθνή τρομοκρατία και θεωρεί την παρουσία των εν λόγω δυνάμεων ουσιαστική για τη διασφάλιση του μέλλοντος της χώρας·

15.   προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του θρησκευτικού εξτρεμισμού, του εθνοτικού εξτρεμισμού, των εθνοτικών αυτονομιστικών τάσεων και όλων των ενεργειών που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κρατικής ενότητας και της εθνικής κυριαρχίας του Αφγανιστάν·

16.   εφιστά την προσοχή στην ιδέα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να στηρίξουν το Αφγανιστάν στην οικοδόμηση του κράτους του με ισχυρότερους δημοκρατικούς θεσμούς, ικανούς να διασφαλίσουν την εθνική κυριαρχία, την κρατική ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του λαού του Αφγανιστάν, και να σεβαστούν τις ιστορικές, θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτισμικές παραδόσεις όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην επικράτεια του Αφγανιστάν·

17.   σημειώνει ότι οι ανάγκες αναδόμησης είναι σημαντικές σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, αλλά ότι η διανομής της βοήθειας και η ασφάλειας αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή υπό την κυριαρχία των Παστούν και, επομένως, ζητεί την επίσπευση των δραστηριοτήτων ανασυγκρότησης στο νότιο Αφγανιστάν·

18.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους ευρωπαίους επενδυτές να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, μέσω της επιτόπου παρουσίας τους και της ανάπτυξης επιχειρήσεων επί τόπου·

19.   επισημαίνει ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας· σημειώνει ότι τα προβλήματα του Αφγανιστάν στον τομέα της ασφάλειας είναι πιο σύνθετα από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και, ως εκ τούτου, απαιτούν κάτι περισσότερο από μια στρατιωτική λύση· επισημαίνει ότι η ασφάλεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το κράτος δικαίου, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί κλίμα ευνοϊκό για την ανθρώπινη ανάπτυξη, και ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι απαραίτητη για να μπορούν οι πολίτες της χώρας να πραγματοποιούν οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που θα τους επιτρέψουν να ζουν μια φυσιολογική ζωή με νόημα, όταν συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ενός λειτουργικού κράτους για την προστασία του κράτους δικαίου, την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για το λαό του·

20.   χαιρετίζει τη δέσμευση που εκφράστηκε στο Σύμφωνο για το Αφγανιστάν "να εργαστούμε προς ένα σταθερό και ευημερούν Αφγανιστάν, με χρηστή διακυβέρνηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους στο πλαίσιο του κράτους δικαίου'· θεωρεί ότι, ελλείψει σαφών προτεραιοτήτων ή συνέχεια, το Σύμφωνο θα πρέπει να περιέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι, και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διασφαλίσουν οι χορηγοί βοήθειας ότι τα προγράμματά τους θα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτές τις προτεραιότητες σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο και ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα δαπανηθούν με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο·

21.   τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί ισορροπημένη και βιώσιμη προσέγγιση στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η οποία θα προβλέπει τη δημιουργία επαγγελματικού εθνικού στρατού και αστυνομικής δύναμης· τονίζει ότι το αφγανικό δικαστικό σύστημα χρειάζεται οπωσδήποτε επενδύσεις και ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη εστίασης στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του·

22.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η συνολική έκβαση των προσπαθειών μεταρρύθμισης της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ήταν απογοητευτική, καταδεικνύοντας τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα επιτόπου όσον αφορά τη δημιουργία θεσμών· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα γενικά, και την αστυνομική αποστολή της ΕΕ ειδικότερα, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη της αστυνομικής δύναμης του Αφγανιστάν, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

23.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εντολή της EUPOL προβλέπει έργα "στήριξης της σύνδεσης μεταξύ της αστυνομίας και του ευρύτερου κράτους δικαίου", και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να συντονίζουν στενά τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι πιο συνεκτικές και αποτελεσματικές· θεωρεί εξίσου σημαντικό για την ΕΕ να αυξήσει σημαντικά τους πόρους που προβλέπονται για την EUPOL όσον αφορά το προσωπικό και τη χρηματοδότηση· τονίζει το γεγονός ότι χωρίς ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του αφγανικού Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελεί πρωτίστως πολιτικό καθήκον και δευτερευόντως τεχνικό πρόβλημα, οι προσπάθειες μεταρρύθμισης της αστυνομίας θα αποτύχουν, και ως εκ τούτου, αποδίδει μεγάλη σημασία σε έναν άλλο στόχο της EUPOL, δηλαδή στην "παροχή εποπτείας, καθοδήγησης, συμβουλών και εκπαίδευσης στο επίπεδο του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειών και των επαρχιών του Αφγανιστάν'· εκφράζει τη στήριξή του για το πρόγραμμα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μέσου σταθερότητας(6) αναφορικά με τα μέτρα για μεταρρύθμιση του διορισμού δικαστών και εισαγγελέων, και αναμένει αυτό το πιλοτικό σχέδιο να χρησιμεύσει στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού μακροπρόθεσμου προγράμματος μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης για το 2009·

24.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποστολή της EUPOL, πάνω από δέκα μήνες μετά την έναρξή της στις 15 Ιουνίου 2007, δεν έχει φτάσει ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη, και σημειώνει ότι ακόμη και όταν αναπτυχθεί πλήρως, το προσωπικό της θα αποτελείται μόνο από 195 εργαζομένους οι οποίοι θα εποπτεύουν αποφάσεις υψηλού επιπέδου στην Καμπούλ και τα περιφερειακά κέντρα· λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη δήλωση στην οποία προέβη ο Αφγανός Υπουργός Εξωτερικών ότι χρειάζονται επειγόντως τουλάχιστον 700 επιπλέον εκπαιδευτές στη χώρα, καθώς και το γεγονός ότι η εν λόγω έλλειψη συνέβαλε στη δημιουργία μιας κατάστασης όπου τα ποσοστά θνησιμότητας είναι πολύ υψηλότερα στην αστυνομία από ό, τι στο στρατό· επισημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση προσφέρθηκε να αυξήσει τη συμβολή της από 60 σε 120 εκπαιδευτές αν αναληφθούν παρόμοιες δεσμεύσεις από άλλες χώρες της ΕΕ· ζητεί περισσότερο συντονισμό μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στις προσπάθειές τους για την εκπαίδευση της αφγανικής αστυνομίας·

25.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεσμευθούν, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης του Αφγανιστάν, για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ώστε να προσδώσουν επαγγελματικό χαρακτήρα στο αφγανικό δικαστικό σώμα μέσω των βασικών του θεσμών, με επίκεντρο το Ανώτατο Δικαστήριο, την Εισαγγελία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, την παροχή της απαραίτητης νομικής αρωγής στις ευάλωτες ομάδες και τη διασφάλιση του δικαιώματος υπεράσπισης· ζητεί η συμμόρφωση με το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για αναστολή της θανατικής ποινής να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών προσπαθειών για μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στο Αφγανιστάν·

26.   πιστεύει ακράδαντα ότι οι Επαρχιακές Ομάδες Ανασυγκρότησης (PRT) θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την εργασία με την αφγανική αστυνομία και το στρατό, καθώς και την υποστήριξη της πρόσβασης της κεντρικής κυβέρνησης σε επισφαλείς περιοχές· τονίζει την ανάγκη να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος των PRT, ιδίως όσον αφορά τις το συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους· είναι πεπεισμένο ότι, μολονότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες στο Αφγανιστάν, υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ στρατιωτικής και ανθρωπιστικής δράσης που θα πρέπει να διατηρηθεί και ότι οι επαγγελματίες της ασφάλειας και της ανάπτυξης πρέπει να ενεργήσουν στο επίπεδο των δυνάμεών τους και της επαγγελματικής τους εμπειρογνωμοσύνης· πιστεύει ότι ο αριθμός των Αφγανών που εργάζονται σε PRT πρέπει να αυξηθεί και να ενισχυθεί η ιδιοκτησία σε τοπικό επίπεδο·

27.   υποστηρίζει μετ" επιτάσεως την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η εκκολαπτόμενη κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν και ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια για να καλλιεργηθεί βαθμιαία μια ευρεία ευαισθητοποίηση για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως για την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση και την προστασία των μειονοτήτων· τονίζει ότι μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σταθερούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και καλά οργανωμένα πολιτικά κόμματα· εκτιμά ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί η επικρατούσα "κουλτούρα της βίας", η διεθνής κοινότητα των δωρητών πρέπει να παράσχει χρηματοοικονομική και τεχνική στήριξη σε τοπικά σχέδια που έχουν ως στόχο τη συμφιλίωση· φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει αυξανόμενο ρόλο στην υποστήριξη της αφγανικής κοινωνίας των πολιτών· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν το αφγανικό Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών πλήρως στον προγραμματισμό της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και ιδίως στην επεξεργασία των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των ετήσιων σχεδίων δράσης·

28.   πιστεύει ότι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Αφγανιστάν θα είναι επιτυχής μόνον εάν εκπροσωπούνται και ακούγονται όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες, και σε αυτό συγκαταλέγεται και η συνεργασία με παραδοσιακούς φυλάρχους (όπως γίνεται ήδη στα επονομαζόμενα "γραφεία διασύνδεσης φυλών")·

29.   υπογραμμίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την αύξηση του αριθμού των επιθέσεων σε βάρος δημοσιογράφων και ζητεί από τις αφγανικές αρχές να ερευνήσουν σοβαρά αυτές τις πράξεις βίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στο Αφγανιστάν, που έχουν αποκαταστήσει έναν πυρήνα πολυφωνίας στην ενημέρωση στη χώρα αυτή, μετά από δεκαετίες απουσίας κάθε ελευθερίας έκφρασης· εκτιμά ότι η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία έκφρασης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και για τις σχέσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την άρνηση του Προέδρου Hamid Karzai να υπογράψει το νέο νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 15 Δεκεμβρίου 2007, μετά την έγκρισή του στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου· καλεί τον Πρόεδρο να διευκρινίσει το καθεστώς του νομοσχεδίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπενθυμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης στο Σύμφωνο για το Αφγανιστάν να αναπτύξει "ανεξάρτητα και πολυφωνικά" μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ελευθερίας έκφρασης που διακυβεύεται από την καταδίκη ανεξάρτητων δημοσιογράφων και bloggers και καλεί την αφγανική κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίσει ουσιαστική ελευθερία λόγου για όλους τους πολίτες, ξεκινώντας από την υπεράσπιση της ελευθερίας του διαδικτύου·

30.   υπογραμμίζει τη σημασία μιας μελλοντοστρεφούς νομοθεσίας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ανάπτυξη πιο συμμετοχικής, ανεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη τις θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες της χώρας χωρίς να περιορίζει τις δραστηριότητες και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας ή της θρησκείας και του πολιτισμού·

31.   εκφράζει την ανησυχία του για τη σωματική ακεραιότητα της Malalai Joya, μέλους της Wolesi Jirga, και καλεί τις αφγανικές αρχές να εγγυηθούν την προστασία της· καλεί τις αφγανικές αρχές να απελευθερώσουν τον Latif Pedram, ιδρυτή του κόμματος Εθνικό Κογκρέσο του Αφγανιστάν, από τον κατ 'οίκον περιορισμό, να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του και να παράσχουν εγγυήσεις για την ασφάλειά του·

32.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αφγανικές αρχές να θεσπίσουν μορατόριουμ για τη θανατική ποινή· εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για τη ζωή του Perwiz Kambakhsh και άλλων ατόμων που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή σε ένα δικαστικό σύστημα που δεν είναι ακόμα σε θέση να εγγυηθεί δίκαιη δίκη, και καλεί τον Πρόεδρο Karzai να μετατρέψει τις ποινές τους·

33.   χαιρετίζει την πρόοδο του Αφγανιστάν όσον αφορά τη βελτίωση της πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλες τις γυναίκες της χώρας που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν και να προαγάγουν τα δικαιώματά τους· δηλώνει ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τις τεράστιες διαφορές στα εισοδήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το πολύ χαμηλό ποσοστό αλφαβητισμού των γυναικών, τις αδικίες - που οφείλονται σε πολιτιστικές πρακτικές - σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, τόσο όσον αφορά την άρνηση των μελών της οικογένειας και των κοινοτήτων να επιτρέψουν την πρόσβαση των γυναικών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, όσο και την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ενδοοικογενειακής βίας και διακρίσεων· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθούν στη νομική και πολιτική μεταρρύθμιση μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν ενεργή στήριξη σε μια τέτοια πρωτοβουλία και να διαθέσουν κονδύλια για μέτρα όπως η ενεργός δράση για την αύξηση των εγγραφών κοριτσιών στα σχολεία και την πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών, τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, δεδομένου ότι είναι επίσης θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που προκαλείται από τις πολιτιστικές πρακτικές, εργασίας υπό συνθήκες εκμετάλλευσης και εμπορίας· ζητεί επίσης ειδικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των γυναικών του Αφγανιστάν στους τομείς της υγείας και της παιδείας·

34.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει βοηθήσει 3,69 εκατομμύρια αφγανούς πρόσφυγες να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν από το Μάρτιο του 2002, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση υποβοηθούμενης επιστροφής στην ιστορία του, αλλά ότι, παρά τις επιστροφές αυτές, περίπου 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένων και μη καταγεγραμμένων Αφγανών εξακολουθούν να παραμένουν στο Πακιστάν και το Ιράν· εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση της χρηματοδότησης για τους αφγανούς πρόσφυγες και υπογραμμίζει ότι η διατήρηση επιτυχημένου προγράμματος επαναπατρισμού είναι πιθανόν να καταστεί πιο δαπανηρή, καθώς οι πρόσφυγες που παραμένουν στο Πακιστάν και το Ιράν έχουν λιγότερους πόρους και πιο ασθενείς δεσμούς με το Αφγανιστάν από εκείνους που επέστρεψαν νωρίτερα· τονίζει ότι η ασφαλής και εκούσια επιστροφή αφγανών προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων θα πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα για το Αφγανιστάν και τη διεθνή κοινότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την επανένταξη των προσφύγων·

35.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχώς επεκτεινόμενη καλλιέργεια και εμπορία οπίου, οι οποίες έχουν σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στον τομέα της εθνικής ασφάλειας στο Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες· τονίζει ότι η οικονομία του οπίου συνεχίζει να είναι πηγή διαφθοράς και υπονομεύει τους δημόσιους οργανισμούς, ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· εφόσον δεν υπάρχει καμία προφανής λύση και εφόσον τα κατασταλτικά μέτρα που αποσκοπούσαν στην εκρίζωση των καλλιεργειών δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καλεί τη διεθνή κοινότητα και την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αναπτύξουν μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών και λειτουργικών διοικητικών θεσμών· επικροτεί τον εντεινόμενο διάλογο μεταξύ του Αφγανιστάν, του Ιράν και της διεθνούς κοινότητας για τους τρόπους περιορισμού της παραγωγής και εξαγωγής οπίου·

36.   καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την πολιτική της για την εξάλειψη των καλλιεργειών και συγκεκριμένα τη χρησιμοποίηση του "Roundup" για αεροψεκασμούς, γιατί η ουσία αυτή σχετίζεται με σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία και, δεδομένου ότι έχει ως στόχο τους καλλιεργητές της μήκωνος υπνοφόρου, το μόνο της αποτέλεσμα θα είναι να εντείνει την εχθρική στάση έναντι της παρουσίας διεθνών στρατευμάτων·

37.   εκφράζει την ανησυχία του για τα σοβαρά κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα που οφείλονται στον εθισμό στα ναρκωτικά γενικότερα και για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τις εθισμένες αφγανές γυναίκες ειδικότερα· αναφέρεται σε έρευνα του γραφείου του ΟΗΕ κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος του 2005, σύμφωνα με την οποία στο Αφγανιστάν υπήρχαν 920 000 χρήστες ναρκωτικών, 120 000 εκ των οποίων ήταν γυναίκες· επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην έρευνα ότι, αντί να βλέπει τον εθισμό στα ναρκωτικά ως κοινωνικό πρόβλημα, η αφγανική κοινωνία τον θεωρεί ατομικό πρόβλημα, και ότι πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν ναρκωτικά για ιατρικούς σκοπούς προκειμένου να απαλύνουν και να θεραπεύσουν σειρά σωματικών και ψυχικών προβλημάτων· σημειώνει ότι, παρόλο που προβλέπονται αυστηρές ποινές για την καλλιέργεια, το λαθρεμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών, η κυβέρνηση του Αφγανιστάν δεν είναι σήμερα σε θέση να επιβάλει τους σχετικούς νόμους· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τη διεθνή κοινότητα να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα προγράμματα, δραστηριότητες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στις εθισμένες γυναίκες και τις οικογένειές τους·

38.   στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να βοηθήσει το Αφγανιστάν και καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη συνεισφορά της Επιτροπής στα ταμεία αρωγής, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια· προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκώς ενήμερο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

39.   υπενθυμίζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2008, να στηρίξει την ανάπτυξη της δημοκρατίας μαζί με κοινοβούλια τρίτων χωρών, και αποφασίζει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ικανοτήτων και την τεχνική συνδρομή με σκοπό να αποκτήσει το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν μεγαλύτερη ικανότητα να νομοθετεί και να εποπτεύει την εκτελεστική εξουσία, συγκεκριμένα με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών ειδικότερα·

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του NATO, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 176.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0485.
(3) ΕΕ L 139, 31.5.2007, σ. 33.
(4) ΕΕ L 295, 14.11.2007, σ. 31.
(5) ΕΕ L 71, 14.3.2008.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας (ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου