Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2606(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0336/2008

Predložena besedila :

B6-0336/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0338

Sprejeta besedila
PDF 198kWORD 40k
Sreda, 9. julij 2008 - Strasbourg
Osnutki odločb o pripravi letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008
P6_TA(2008)0338B6-0336/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o osnutkih odločbe Komisije o pripravi letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(1),

–   ob upoštevanju osnutka odločb Komisije o pripravi letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008 (CMTD-2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

–   ob upoštevanju mnenja, ki ga je 10. junija 2008 predložil odbor iz člena 35(1) Uredbe (ES) št. 1905/2006 ("Odbor za upravljanje instrumenta za razvojno sodelovanje"),

–   ob upoštevanju člena 8 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2),

–   ob upoštevanju sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo z dne 3. junija 2008 o določitvi postopkov za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES(3),

–   ob upoštevanju člena 81 svojega Poslovnika,

A.   ker je 10. junija 2008 Odbor za upravljanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja izglasoval osnutke letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008 (CMTD-2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01),

B.   ker je Evropski parlament v skladu s členom 7(3) Sklepa 1999/468/ES in členom 1 zgoraj omenjenega sporazuma z dne 3. junija 2008 prejel osnutek izvedbenih ukrepov, predloženih Odboru za upravljanje instrumenta za razvojno sodelovanje, in rezultate glasovanja,

C.   ker člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1905/2006 določa, da je poglavitni in osnovni cilj sodelovanja v skladu s to uredbo izkoreninjenje revščine v partnerskih državah in regijah v okviru trajnostnega razvoja,

D.   ker člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1905/2006 določa, da so ukrepi iz člena 1(1)(4) zasnovani tako, da izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, ki jo je uvedel odbor Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za razvojno pomoč,

E.   ker odbor OECD za razvojno pomoč v svojih smernicah za poročanje v sistemu za poročanje držav upnic (DCD/DAC (2002)21) opredeljuje uradno razvojno pomoč kot finančne tokove, usmerjene k državam s seznama prejemnikov te pomoči, ki ga ta odbor pripravi, za katere med drugim velja, da je pri izvedbi vsake transakcije glavni cilj spodbujanje gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju,

Brazilija

1.   ugotavlja, da osnutek letnega akcijskega programa za Brazilijo za leto 2008 vsebuje kot edino akcijo program mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja za Brazilijo 2008–2010 (področje zunanjega sodelovanja z Brazilijo v okviru programa Erasmus Mundus) in da je ta akcija v nacionalnem strateškem dokumentu del prednostne naloge I "Krepitev dvostranskih odnosov, akcija 2: visokošolski izobraževalni program za Brazilijo" ter da je financiranje mobilnosti študentov in akademskega osebja iz držav članic EU (do 30 % vseh sredstev za financiranje mobilnosti posameznih študentov in osebja) predvideno kot pomemben del letnega akcijskega programa za Brazilijo za leto 2008;

Argentina

2.   ugotavlja, da letni akcijski program za Argentino za leto 2008 vsebuje kot edino akcijo področje zunanjega sodelovanja z Argentino v okviru programa Erasmus Mundus in da ta akcija spada v osrednje področje nacionalnega strateškega dokumenta "Krepitev dvostranskih odnosov in medsebojnega razumevanja med ES in Argentino" ter da je financiranje mobilnosti študentov in akademskega osebja iz držav članic EU (do 30 % vseh sredstev za financiranje mobilnosti posameznih študentov in osebja) predvideno kot pomemben del letnega akcijskega programa za Argentino za leto 2008;

o
o   o

3.   meni, da je Komisija s tem v letnem akcijskem programu za Brazilijo za leto 2008 in v letnem akcijskem programu za Argentino za leto 2008 prekoračila svoja izvedbena pooblastila iz temeljnega akta, glede na to, da ti elementi niso v skladu s členom 2(1) in (4) Uredbe (ES) št. 1905/2006, saj njihov prvotni cilj ni izkoreninjenje revščine, hkrati pa ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil odbor OECD za razvojno pomoč(5);

4.   poziva Komisijo, naj umakne svoje osnutek odločbe o pripravi letnih akcijskih programov za Brazilijo in Argentino za leto 2008 ter Odboru za upravljanje instrumenta za razvojno sodelovanje predloži nov osnutek odločbe, ki bo v celoti spoštoval določbe Uredbe (ES) št. 1905/2006;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) UL C 143, 10.6.2008, str.1
(4) Člen 1(1): "Skupnost financira ukrepe za podporo sodelovanju z državami, ozemlji in regijami v razvoju (...)."
(5) Da je "pri izvedbi vsake transakcije glavni cilj spodbujanje gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju" (seznam osnovnih podatkov odbora OECD za razvojno pomoč iz oktobra 2006 "Je to ODA?", str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov