Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0130(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0264/2008

Indgivne tekster :

A6-0264/2008

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Afstemninger :

PV 09/07/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0342

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Onsdag den 9. juli 2008 - Strasbourg
Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) ***II
P6_TA(2008)0342A6-0264/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (16160/4/2007 - C6-0176/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0396),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0264/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 129 E af 27.5.2008, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af 11.7.2007, P6_TA(2007)0337.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik