Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0130(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0264/2008

Ingediende teksten :

A6-0264/2008

Debatten :

PV 08/07/2008 - 17
CRE 08/07/2008 - 17

Stemmingen :

PV 09/07/2008 - 5.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0342

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 31k
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg
Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herziening) ***II
P6_TA(2008)0342A6-0264/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2008 over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herziening) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16160/4/2007 – C6-0176/2008)(1),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0396),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0264/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.   constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1, van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 129 E van 27.5.2008, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten van 11.7.2007, P6_TA(2007)0337.

Juridische mededeling - Privacybeleid