Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2201(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0206/2008

Ingivna texter :

A6-0206/2008

Debatter :

PV 07/07/2008 - 21
CRE 07/07/2008 - 21

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.14
CRE 09/07/2008 - 5.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0351

Antagna texter
PDF 266kWORD 40k
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg
Bildande av politiska grupper (ändring av artikel 29 i arbetsordningen)
P6_TA(2008)0351A6-0206/2008

Europaparlamentets beslut av den 9 juli 2008 om att ändra artikel 29 i Europaparlamentets arbetsordning – Bildande av politiska grupper (2006/2201(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0420/2006),

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0206/2008).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att ändringen ska träda i kraft den första dagen under den första sammanträdesperioden efter Europavalen 2009.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 29 – punkt 2
2.  En politisk grupp ska omfatta ledamöter som valts i minst en femtedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 20 ledamöter.
2.  En politisk grupp ska omfatta ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 25 ledamöter.
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
2a.  När antalet ledamöter i en grupp är mindre än tröskelvärdet kan talmannen efter medgivande av talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa konstituerande sammanträde, förutsatt att följande villkor uppfylls:
  Ledamöterna företräder alltjämt minst en femtedel av medlemsstaterna.
  Gruppen har funnits i mer än ett år.
Talmannen ska inte tillämpa det här undantaget om det finns tillräckliga bevis för att anta att det missbrukas.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy