Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2589(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0304/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0304/2008

Viták :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Szavazatok :

PV 09/07/2008 - 5.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0355

Elfogadott szövegek
PDF 115kWORD 38k
2008. július 9., Szerda - Strasbourg
A nemzeti vagyonalapok
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

Az Európai Parlament 2008. július 9-i állásfoglalása a nemzeti vagyonalapokról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság "A nemzeti vagyonalapokra vonatkozó közös európai megközelítés" című közleményére (COM(2008)0115),

–   tekintettel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelenleg folyó munkájára, különös tekintettel a nemzeti vagyonalapokkal foglalkozó nemzetközi munkacsoportéra,

–   tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) befektetési bizottságának 2008. április 4-én elfogadott jelentésére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 64. és 65. cikkére (az EK-Szerződés 57. és 58. cikke),

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel a nemzeti vagyonalapok több mint 50 éve jelen vannak a nemzetközi pénzügyi piacokon,

B.   mivel a nemzeti vagyonalapok működéséhez nem köthető a pénzügyi piacok zavara,

C.   mivel ezek az alapok tulajdonosi struktúrájuk miatt nem tartoznak az uniós pénzügyi piaci szabályozás hatókörébe,

D.   mivel a nemzeti vagyonalapok befektetési stratégiája azt mutatja, hogy a hosszú távú, stabil befektetéseket részesítik előnyben,

E.   mivel néhány nemzeti vagyonalap esetében kétség merült fel azok pénzügyi eszközeire, befektetési stratégiájára, nyereségére és irányítási struktúrájára vonatkozó átláthatóság tekintetében,

F.   tekintettel a nemzeti vagyonalapok szerepére néhány jelentős pénzintézet csődtől való megmentésében a közelmúltbeli pénzügyi válság során,

G.   tekintettel a nemzeti vagyonalapok növekedési potenciáljára,

H.   mivel az Európai Uniónak továbbra is szilárdan ki kell állnia a befektetések iránti nyitottság és a tőke szabad mozgása mellett,

1.   úgy véli, hogy a nemzeti vagyonalapok miatt eddig nem keletkezett zavar a tőkepiacokon, de szerkezetük, méretük és gyors növekedésük indokolttá teszi, hogy szerepük és hatásuk gondos vizsgálat tárgyát képezze; elismeri, hogy az alapok által alkalmazott, átláthatósággal és irányítással kapcsolatos megközelítések különbözőek;

2.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes nemzeti vagyonalapok átláthatóságának hiánya megakadályozhatja, hogy szerkezetük és motivációjuk megfelelően megismerhető legyen; kéri a Bizottságot, hogy ismerje el, hogy az átláthatóság és a nyilvános tájékoztatás alapvető elvei a valóban azonos versenyfeltételek biztosításának és a piacok zökkenőmentes működésének általában;

3.   üdvözli a Bizottság közleményét, amely megerősíti a nyitott piacok fontosságát és a Bizottság átfogó megoldás megtalálására irányuló elkötelezettségét; tudomásul veszi az átláthatóság fokozására és az irányítás fejlesztésére irányuló, nemzeti szinten és nemzetközi fórumokon megjelenő különböző kezdeményezéseket, és kéri a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt az IMF-fel és az OECD-vel a globális magatartási kódex kidolgozásában;

4.   mindazonáltal úgy véli, hogy a bizottsági közlemény csupán első lépésnek tekintendő, ezért kéri a Bizottságot, hogy ellenőrizze a nemzeti vagyonalapokat és tegyen eleget koordinátori szerepének annak biztosítására, hogy a nemzeti kezdeményezések ne kerüljenek ellentmondásba a befektetések iránti nyitottsággal, vagy ne veszélyeztessék az Európai Unió globális piacokon elfoglalt helyzetét;

5.   kéri a Bizottságot, hogy végezzen elemzést az Európai Unió rendelkezésére álló, az EK-szerződés rendelkezései és meglévő jogszabályok által biztosított eszközökről – mint az átláthatósági követelmények, szavazati jogok, részvényesek jogai és aranyrészvények –, melyek lehetővé teszik a reagálást a nemzeti vagyonalapokból történő támogatás miatt felmerülő tulajdonosi problémák esetén;

6.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy értékelje, mennyi mozgásteret enged az EUMSz. 64. és 65. cikke az uniós intézményeknek, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az EU-szintű összehangolt fellépés lehetőségeiről, amely alapvető fontossággal bír az EU érdekeinek és a belső piac zökkenőmentes működésének szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy készítsen listát azokról az ágazatokról, amelyek a közrendről szóló 65. cikk rendelkezéseinek hatálya alá eshetnek;

7.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy készítsen mélyreható elemzést a globális pénzügyi piacok működéséről, valamint a globális kezdeményezéseket figyelembe véve dolgozzon ki szilárd uniós elképzelést arról, hogy milyen elveknek és szabályoknak kellene irányítani a piacokat, és támogassa ezt az elképzelést; azon a véleményen van, hogy az efféle közös álláspont erősítené az EU helyzetét a nemzetközi fórumokon; kéri a Bizottságot, hogy adott esetben alkalmazza a kölcsönösség elvét;

8.   aggodalmát fejezi ki az olajárak és azoknak az euró/dollár árfolyamra gyakorolt hatása miatt, mivel az olajon szerzett nyereség gyakran nemzeti vagyonalapokon keresztül kerül újra befektetésre euróban denominált eszközökbe és általában az euróövezet piacain;

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat