Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0304/2008

Pateikti tekstai :

B6-0304/2008

Debatai :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Balsavimas :

PV 09/07/2008 - 5.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0355

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 38k
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Nepriklausomi turto fondai
P6_TA(2008)0355B6-0304/2008

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nepriklausomų turto fondų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl bendrosios Europos pozicijos dėl nepriklausomų turto fondų (COM(2008)0115),

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vykdomą darbą, ypač į tarptautinės darbo grupės nepriklausomų turto fondų klausimais veiklą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 4 d. patvirtintą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Investicijų komiteto ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 64 ir 65 straipsnius (buvę Europos bendrijos steigimo sutarties 57 ir 58 straipsniai),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi nepriklausomi turto fondai (NTF) veikia pasaulinėse finansų rinkose daugiau negu 50 metų,

B.   kadangi NTF veikla negalima būti laikoma krizių finansų rinkose priežastimi,

C.   kadangi dėl NTF nuosavybės struktūros šiems fondams negali būti taikomas ES finansų rinkos reglamentas,

D.   kadangi, remiantis NTF investavimo strategija, pirmenybė teikiama ilgalaikėms stabilioms investicijoms,

E.   kadangi kyla susirūpinimas dėl to, kad nepakankamai skaidrūs kai kurių NTF turtas, investavimo strategijos, pelnas ir valdymo struktūra,

F.   atsižvelgdamas į NTF vaidmenį pastarosios finansų krizės metu gelbstint nuo bankroto kai kurias stambias finansų institucijas,

G.   atsižvelgdamas į NTF augimo potencialą,

H.   kadangi Europos Sąjunga ir toliau turėtų būti tvirtai įsipareigojusi vykdyti politiką, kuria remiantis skatinamos investicijos ir užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas,

1.   mano, kad sumaištis kapitalo rinkose kilo ne dėl NTF veiklos, tačiau laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į NTF struktūrą, mastą ir spartų augimą, būtina analizuoti šių fondų vaidmenį ir įtaką; pripažįsta, kad požiūris į NTF skaidrumą ir valdymą nevienodas;

2.   reiškia susirūpinimą dėl to, kad tam tikrų NTF veikla nepakankamai skaidri, todėl gali būti neįmanoma tinkamai suvokti jų struktūros ir motyvacijos; ragina Komisiją pripažinti, kad skaidrumas ir informacijos atskleidimas yra svarbiausi principai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi užtikrinant išties vienodas galimybes ir sklandžią rinkų veiklą apskritai;

3.   palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl NTF, kuriame dar kartą patvirtinama atvirų rinkų svarba ir Komisijos įsipareigojimas rasti visuotinį sprendimą; atkreipia dėmesį į įvairias skaidrumo skatinimo ir valdymo tobulinimo iniciatyvas, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu arba tarptautiniuose forumuose, ir ragina Komisiją artimai bendradarbiauti su TVF ir EBPO rengiant visuotinį elgsenos kodeksą;

4.   vis dėlto mano, kad parengus minėtąjį Komisijos komunikatą dėl NTF žengtas pirmas žingsnis, ir todėl ragina Komisiją stebėti NTF veiklą ir atlikti koordinuojamąjį vaidmenį užtikrinant, kad nacionalinės iniciatyvos neprieštarautų įsipareigojimui skatinti investicijas ar nekeltų grėsmės Europos Sąjungos pozicijoms pasaulinėse rinkose;

5.   ragina Komisiją parengti Europos Sąjungoje galiojančių priemonių, kurios numatytos pagal ES sutarties nuostatas ir pagal galiojančius teisės aktus, pvz., skaidrumo reikalavimų, balsavimo teisių, akcininkių teisių ir vadinamųjų auksinių akcijų, analizę, kurią atlikus būtų galima imtis veiksmų tais atvejais, kai dėl NTF intervencijos susiduriama su nuosavybės problemomis;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti, kokia veiksmų laisvė paliekama ES institucijoms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 64 ir 65 straipsnių nuostatas, kad būtų galima įvertinti koordinuotų veiksmų ES lygmeniu galimybes, kurios ypač svarbios užtikrinant ES interesus ir sklandų vidaus rinkos funkcionavimą; ragina Komisiją parengti sektorių, kuriems galėtų būti taikomos 65 straipsnio nuostatos dėl viešosios politikos, sąrašą;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją atlikti išsamią pasaulinių finansų rinkų veiklos analizę ir atsižvelgiant į pasaulines iniciatyvas nustatyti tvirtą ES viziją, susijusią su minėtųjų rinkų veiklos principais ir taisyklėmis, bei šią viziją skatinti; mano, kad laikantis šio pobūdžio bendrosios pozicijos būtų stiprinamos ES pozicijas tarptautiniuose forumuose; ragina Komisiją, jei įmanoma, taikyti abipusiškumo principą;

8.   reiškia susirūpinimą dėl naftos kainų ir jų poveikio euro ir dolerio kursui, kadangi iš naftos gaunamas pelnas dažnai per NTF iš naujo investuojamas į turtą eurais ir į euro zonos rinkas apskritai;

9.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika